บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fearfulness

fearfulness (เฟีย-ฟุลเน็ซ) n.
1. เกรงอันตราย, เกรงกลัว, เกรงขาม, หวาดกลัว, ไม่กล้า, ภยาคติ, น่าเกรงกลัวใหญ่โตมากมายพิลึก
คำศัพท์แนะนำ
Ten Commandments, prizering, pull down, satiety, opera cloak, กำมะหยี่, Department of Forestry, ชืด, archness, renunciatory, grease pencil, หาบ, watertight, numskull, บรรดาศักดิ์, แตก, ancestry, คาย, crossbones, even, าน, ่าฝืน, purline, pugilism, mahjongg, cap-a-pie, เพ่นพ่าน, isinglass, ต้นแขน, aviation, ผลัวะ, หุ้น, อีหนองอีแหนง, ประจิมทิศ, erectness, ภูเขาเลากา, Hongkong, psychiatrist, สถานพยาบาล, ทื่อ, augur, Eastern hemisphere, skull cap, dashingly, body corporate, เหี้ยมเกรียม, ประดิษฐาน, band discount, Edison battery,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์