บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fearfulness

fearfulness (เฟีย-ฟุลเน็ซ) n.
1. เกรงอันตราย, เกรงกลัว, เกรงขาม, หวาดกลัว, ไม่กล้า, ภยาคติ, น่าเกรงกลัวใหญ่โตมากมายพิลึก
คำศัพท์แนะนำ
beer garden, betrayer, life and soul, นองคุณ, ตกไข่, อ่อนเพลีย, สื่อมทราม, สูตรคูณ, invigorate, ฟั่นเฟือน, จิบ, falsely, jurisprudence, Assam, egoistic, nominator, เชื้อพระวงศ์, Budget Bureau, บูด, d., shall, pound, ตกใจ, สลากกินรวบ, horse-eye bean, โมลี, buntings, exile, totalize, กรมเศรษฐสัมพันธ์, เขยก, nuclear submarine, tocsin, oxyacetylene, ถึงกับ, peonage, deception, พึลึก, quaggy, palaeo-, paralytic, ดั่ง, อาณาจักร, polarization, forecourt, you'd, ผืน, floridly, ไส้ไก่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์