บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fearfulness

fearfulness (เฟีย-ฟุลเน็ซ) n.
1. เกรงอันตราย, เกรงกลัว, เกรงขาม, หวาดกลัว, ไม่กล้า, ภยาคติ, น่าเกรงกลัวใหญ่โตมากมายพิลึก
คำศัพท์แนะนำ
how, เพรียบพร้อม, flag captain, ศีลธรรม, rumour, หวาดเกรง, tallow tree, peculiar, ละมุด, physics, เล่นว่าว, tacitly, ตะบอย, puffer, กล้า, ฟิลม์ม้วนหนึ่ง, benzoic, highfolwn, hypnotism, m.p.h., หีบบุหรี่, conceitedness, yoicks, imagine, shagreen, allegation, ศกหน้า, fall to, exhaustible, vituperation, sheepfaced, birthday honors, cotton mill, gauge, วางตน, แผนก, ข้าวเม่าทอดแพหนึ่ง, ตระหนกตกใจ, สนิมสร้อย, chaise, มหาชน, geometric ratio, ครก, specific duty, swan goose, พระบรมราชโองการ, Hippodrome, squashy, แท่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์