บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fearfulness

fearfulness (เฟีย-ฟุลเน็ซ) n.
1. เกรงอันตราย, เกรงกลัว, เกรงขาม, หวาดกลัว, ไม่กล้า, ภยาคติ, น่าเกรงกลัวใหญ่โตมากมายพิลึก
คำศัพท์แนะนำ
idler, cricket bowler, ทบทวน, fizzle, cheese plate, finger bowl, sanitary towel, overdose, อมคำพูด, พุทโธ่, neutrality, Tahiti, davit, instructress, differentiate, สมัยนิยม, Teheran, Turkman, in any case, knock off, ไปรษณียบัตร, กต่ำ, ฉลอง-, ทางหลวง, trimness, cavalry, pick up speed, สันติสุข, oviparous, จ๋องหงอง, งอแง, toast, ตรง, accommodation, peafowl, corporeal rights, guileless, caviare, tri-, อำนาจบริหาร, downhill of life, สมภาร, inwards, feces, gravity railway, purlieu, ลำปาง, ตะไคร้หอม, wheel of life,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์