บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fearfulness

fearfulness (เฟีย-ฟุลเน็ซ) n.
1. เกรงอันตราย, เกรงกลัว, เกรงขาม, หวาดกลัว, ไม่กล้า, ภยาคติ, น่าเกรงกลัวใหญ่โตมากมายพิลึก
คำศัพท์แนะนำ
ครื่องมือ, พิจารณา, ประดักประเดิด, เถา, conservatism, รำพึง, befriend, Liszt, telegraph, คำคุณศัพท์, เอ๊ะ, impetuosity, หางสิงห์, เต็นต์, ามประสา, Park Lane, turquoise green, Welsh rarebit, epicureanism, pandemonium, ล้ำเลิศ, putty medal, express way, coal owner, pitman, ขมา, Greece, pucker, on the air, dutifully, Ixion's wheel, sleepiness, Germanity, sliver, autarchy, เหน็บกระเบน, corvette, Romanian, ข้นแค้น, sponge cucumber, hypnotist, อัน, momentary, reveal, convulsive, ร้านตัดผม, drindable, ยับฝน, daddy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์