บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fearfulness

fearfulness (เฟีย-ฟุลเน็ซ) n.
1. เกรงอันตราย, เกรงกลัว, เกรงขาม, หวาดกลัว, ไม่กล้า, ภยาคติ, น่าเกรงกลัวใหญ่โตมากมายพิลึก
คำศัพท์แนะนำ
เว้, ปื้น, algebra, shrewdness, thunderstorm, caustically, popish, apologetical, poulterer, กระทง, เหรียญอเมริกัน, ถั่วหนัง, multiplier, underlaid, silver sides, Virginia, torpidly, Coeur de Lion, คันหาม, ยุ้งฉาง, zingiber, nuclei, shabby genteel, phlegmatically, go to law, thriftless, unconquerable, กราดเกรี้ยว, gnawed, lewdly, vacillating, execration, ตุง, มลทิน, despot, common, objectify, ควน, choose, stickily, Joule's law, surreptitious, fighting fish, metropolitan country, กระแบก, ื้อขาย, นิวยอร์ก, พริกไทย, ยาเม็ด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์