บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - far-gone

far-gone adj.
1. เมามาก, ป่วยมาก, มีหนี้มาก, หลงมาก
คำศัพท์แนะนำ
จ่านายสิบตรี, กรรณิการ์, กัปตัน, คชสีห์, แบ่งแยก, faintly, ข้าวแฝ่, ยุโรป, ไสกบ, Christianity, combatively, มังสาหาร, impression, soft goods, น้ำชา, comprehensive, แตกปลี, ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน, note, O.S.S., agglutinative, gaze, ทางไมตรี, four-went way, journalism, musk melon, ตก, ประทานบัตร, น่าชัง, thirst, swim, edgy, ชายงาม, rugged, ตลาด, Red Army, make his way, go down, sailer, บัญชร, มาถึง, have the makings of, เรื่องอ่านเล่น, ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ, bottle-fed, ฟอะฟะ, Midlands, ว่นนูน, tipcar,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์