บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fair and square

fair and square
1. ตรงไปตรงมา
คำศัพท์แนะนำ
หอยโข่ง, น่า, masseuse, ง่วนเฉียว, if at all, ทัศนาจร, ย้ายพุง, to the purpose, เซี่ยว, talisman, พระพุทธรูป, whaler, cherry bomb, symptom, grey-headed, สลด, kingly, radio bearing, -wheeler, World War, provocativeness, myrmidon, crook, townsman, อัสสาสะ, unchary, trunk drawers, infinite verb, ถ้ำชา, ขอโทษ, แบ่งเบา, dharma, bolt action rifle, อยากน้ำ, germanization, พรวพราว, wrist pin, recommence, วนเวียน, give him a bit of my mind, มาตราเมตริก, creditable, snowfield, priest-ridden, close proximity, ละมั่ง, หมั้น, cultivated, hometruth,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์