บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fair and square

fair and square
1. ตรงไปตรงมา
คำศัพท์แนะนำ
ถ้ำ, ววตา, pass his eye, errata, molasses, slay, งดงาม, large-handed, ประทับใจ, John the Baptist, isolated, ก้านคอ, balance, anthracite, playfellow, emasculate, forerunner, ห้องพัก, antecedent, glucose, ไส, ชะนี, อีกวารหนึ่ง, downcast eyes, bolt action, จวน, jam-session, เย็บ, ูกเวร, vacuousness, penthouse, โรงสวด, baa, crumble, borrow, bladder, humorist, หมันต์, heart of hearts, formal, sun-kissed, trafficker, mellifluent, ปวดท้องเบา, ่วน, incense, กระยาเลย, puncture, punctuation mark,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์