บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fade-in

fade-in
1. ในภาษาภาพยนตร์หมายถึงการถ่ายภาพให้ค่อยๆปรากฏขึ้นทีละน้อยตรงกันข้ามกับ
คำศัพท์แนะนำ
อุปสมบท, monkeynut, rivet his eyes on, pant for (after), หางว่าว, โผเผ, diving bell, southwester, subtract, บุตรา, buttery, comprehensively, draw, add (give, lend) wings to, fait accompli, harpoon, respiration, คิดมิดีมิร้าย, haematite, ตีม้าล่อ, guaranty, -oria, segregation law, ne, abolish, คุณไม่ควร, backstays, กองสลากกินแบ่ง, ่าเหล่า, device, ชะเง้อ, ่วยไม่ได้, ประดัง, concordat, ถ่ายเทอากาศ, กระจัง, inapplicable, printing-in, populate, คำนวณ, วัวตัวเมีย, height, schoolboy slang, yet, aesthetic, demilitarization, kick up, ขี้แย, invigorative,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์