บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fade-in

fade-in
1. ในภาษาภาพยนตร์หมายถึงการถ่ายภาพให้ค่อยๆปรากฏขึ้นทีละน้อยตรงกันข้ามกับ
คำศัพท์แนะนำ
ับลี้, mitt, sesame oil, fricandeau, blimy, schematic, four-footed, stake-holder, empire, ทุเรศ, ชุบเงิน, แน่น, ว้ตัว, dexterously, disquiet, ละลด, กระพังโหม, spinning jenny, tripping coil, ลือดไก่, steward, citizen band, ันส่วน, volubly, ความเขลา, ระจัดกระจาย, ปฎิสัมภิทา, horse-flesh, ปล่าเปลี่ยว, meagerness, anathematize, เบ้, M.I.C.E., pontiff, ขาก๊วย, fragility, deceptively, disestablish, คัดค้าน, divulge, blowy, เสื้อครุย, awkwardness, กลอกหน้ากลอกตา, shore leave, noddy, small change, บังอาจ, nervous system,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์