บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fade-in

fade-in
1. ในภาษาภาพยนตร์หมายถึงการถ่ายภาพให้ค่อยๆปรากฏขึ้นทีละน้อยตรงกันข้ามกับ
คำศัพท์แนะนำ
อุปทูต, กระบิล, letter of attorney, adulatress, alcohol, pay out, razor-tongued, privateering, ruby, wadding, ผุด, มุง, lose ground, egress, follow (ride to) the hounds, ออกหัด, bearing metal, piston, trademark, periphrases, แม้Ž, stringy, pry, เรียบ, trainload, palpable, Hertzian, มะลายู, rejoicing, แคว้น, horribly, ขานนาค, vigour, Cesar, coppersmith, สุขี, comfortable, devour, agility, สองผม, rock drill, ป้อมปืน, temporalty, staff sergeant, โจทย์, slave, ingenuous, stone pit, ฝาละมี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์