บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fade-in

fade-in
1. ในภาษาภาพยนตร์หมายถึงการถ่ายภาพให้ค่อยๆปรากฏขึ้นทีละน้อยตรงกันข้ามกับ
คำศัพท์แนะนำ
plop, suicide corner, ุนหมุนเวียน, ให้ยืม, โฉนด, มันสมอง, statement of claim, ลดหลั่น, head over heels, auger, flaunting, ต่อแต้ม, ทะลัก, โลน, choral service, จุดไต้ตำตอ, knee swell, มังคุด, peaceful penetration, มติสาธารณชน, mullah, ปอ, bill of indictment, spindle, เครื่องขยายเสียง, draughtboard, รรมดา, Yalta, interjection, slice, cold-shoulder, regorge, rhymester, beetle, vice-chairman, สมบัติ, uncomplimentary, พลุ่มพล่าม, annotate, หลบหนี, prolapse, เหียน, ผุพัง, smalt, rewrite, awny, citizen band, hostile, wakefully,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์