บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - fade-in

fade-in
1. ในภาษาภาพยนตร์หมายถึงการถ่ายภาพให้ค่อยๆปรากฏขึ้นทีละน้อยตรงกันข้ามกับ
คำศัพท์แนะนำ
ผลึก, Cervantes, ปิตุภูมิ, ทานโทษ, devoutly, ผมพูดได้เพียงเท่านี้แหละ, ไม่เป็นอะไรมิได้, failure, ทิพ, peoples, discomfited, กระดิกนิ้ว, ปัดตลอด, absolute alcohol, enduringness, mise en secne, measure, chick-pea, fairway, ช่วยเหลือ, flush, think highly (have a high opinion) of, hard of hearing, chapter house, Puket, ขรัวตา, แสก ๆ, แพะ, mortality, share, in so many words, signpost, ชำระ, หัวอก หัวใจ, Etonian, ลูกฆ้อง, แขนคอก, phoenix, ลงข่าว, cattle rustler, เปลือย, expectant, yen, pensive, -gamy, prospecting license, wicked, เอาเป็นนิยมนิยาย, เช่นกัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์