บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exclusiveness

exclusiveness (เอ็คซคลู-ซิฝเน็ซ) n.
1. เว้นไว้แต่, ไม่นับ, นอกจาก
2. (สโมสร, สมาคม) เลือกเฟ้นผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก
3. กำหนด, (ราคา, อย่างเดียว, เฉพาะ, แต่ผู้เดียว, เงื่อนไข) ซึ่งไม่รวมอย่างอื่น
คำศัพท์แนะนำ
wooly, ุกปลั่ง, hackneyed, name, ยืนกราน, โมรา, grader, Manchester, heart failure, forum, pass-book, chemical engineer, halberd, larva, fashionableness, เสมอต้นเสมอปลาย, cirriculum, greenroom, blue funk, เอ้กอี๊เอ้กเอ๊ก, made for, unpunished, unsorted, ่อยยังชั่ว, รายรับ, กระดก, in bed, murk, global, motto, Mays, กฎแห่งการเคลื่อนไหว, ยาบ, ผ้าประเจียด, radiogram, ย่อความ, so(as) far as, ฉันกินเผื่อเธอด้วย, debonair, ผลคูณ, trolley, burglar alarm, nebular, shipmate, Sorbonne, Plymouth Rock, ่านนี้, กระยาเสวย, congress,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์