บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exclusiveness

exclusiveness (เอ็คซคลู-ซิฝเน็ซ) n.
1. เว้นไว้แต่, ไม่นับ, นอกจาก
2. (สโมสร, สมาคม) เลือกเฟ้นผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก
3. กำหนด, (ราคา, อย่างเดียว, เฉพาะ, แต่ผู้เดียว, เงื่อนไข) ซึ่งไม่รวมอย่างอื่น
คำศัพท์แนะนำ
pean, spilled, rightfully, Stratford-on-Avon, specially, เมืองปลายทาง, คนหนึ่งละ, convertible coupe, commoner, speak highly of, crematorium, thank my stars, equation, amphibolous, finer, รู้มากยากนาน, grain, furtively, สอด, หย่าศึก, สด, exculpate, ขี้ทูด, stag beetle, autograph book, soda niter, รคศิลปะ, ตับอ่อน, ถนนหลวง, stupor, ลำดวน, spice, transmigrate, ประการสำคัญที่สุด, พิไล, ทั้งนี้, reminiscent, ศีลมหาสนิท, Paradise Lost, เสียงข้างน้อย, เด็กกำพร้า, trapeze, about the size of it, fleetness, consistence, especially, broaden, กำพืด, อินเดียนแดง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์