บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exchange

exchange (เอ็คซเชนจ-) n. vt. vi.
1. แลกเปลี่ยน, อัตราแลกเปลี่ยน, ปริวรรต, การแลกเปลี่ยนค้าขาย: โต้ตอบ (หมัด, คำพูด)
2. ตลาดซื้อหุ้น = stock exchange
3. โทรศัพท์กลาง = telephone exchange
คำศัพท์แนะนำ
dialectics, อูม, wearing iron, Raphaelesque, คุ้น, มหิมา, ขา, annul, อุปนิสัย, ruler, resource, billy-boy, scaffolding, clamor, เยี่ยง, พิพัฒนาสถาพร, เครื่องฉายภาพยนตร์, rushcandle, spell out, บรรเทาเบาบาง, Isle of Wight, อธรรม, inappreciation, พ่อหม้าย, ตูบ, ชำรุด, braggart, ฝักถั่ว, propriety, Paternoster Row, General Post Office, กลอกหน้า, laminated, tool engineer, เฮกโตเมตร, senior service, triad, พรมน้ำมัน, Read, Charles, deceitfully, examination, hometown, skimmed milk, ตะโก, criteria, proces-verbal, cost-free, anxiety, foolish,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์