บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exceptionable

exceptionable (เอ็คเซพ-ฌะนะบ'ล) adj.
1. แย้งได้, คัดค้านได้
คำศัพท์แนะนำ
Saint George's, opaline, inflate, oceanography, laterite, ลูกฝาแฝด, พิพัฒนา, black frost, ไตรทวาร, singularity, สงวน, เดียดฉันท์, คลุ้ม, shake, surface color, Christian science, กะรัง, castor oil, discrepant, สาโรช, กระตุ้งกระติ้ง, Jeffersonianism, ailment, enigmatic, ปราการ, วิกฤตกาล, ขวัญ, decorate, thermionic valve, fairy, rumshop, Klansman, hereabouts, annihilation, wedded life, ไม้เกาหลัง, lasciviousness, ข้อผูกพัน, ลำเลียง, โยนี, curtain fire, ฉุย, compressibleness, ต่องแต่ง, spring binder, toughness, registrar-general, rejoin, ปีจอ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์