บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exceptionable

exceptionable (เอ็คเซพ-ฌะนะบ'ล) adj.
1. แย้งได้, คัดค้านได้
คำศัพท์แนะนำ
สัพพัญญู, microphonics, ไพ่ไฟ, หินลับมีด, freckle, rennet, algebraical, paramount, ก็อะไรเสียอีกเล่า, crois sant, self-addressed, rice, ตฤณมัย, box chronometer, fudge, Monroe, James, incriminate, ฉะนี้แล, sit, เข้าตำรา, สาระพาเฮโล, soldierlike, คณะกรรมาธิการรักษาพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน, แรกรุ่น, เอื้อง, jib door, individually, bath, differential, อน, B.D., vessel, forgiving, exacerbate, เด็ดขาด, กางเกงลิง, survive, rooky, ทาสทาสี, กรอก, claret, roller composition, repair shop, น้าตา, แกงจืด, criticize, develop, Royal Turf Club, tattler,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์