บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exceptionable

exceptionable (เอ็คเซพ-ฌะนะบ'ล) adj.
1. แย้งได้, คัดค้านได้
คำศัพท์แนะนำ
grape sugar, destiny, หัวน้ำขึ้น, ฤทธิ์, หหัน , extenuate, external, อีลุกขลุกขลุ่ย, บั่น, มือกาว, wedding favor, บ้านเกิดเมืองบิดร, six-reel drama, ballot paper, มันแข็ง, ผู้ดี, เย็น, dumb, Afro-Asian, aileron, bookworm, portend, three of a kind, circularize, susceptibility, symphony orchestra, เกรงขาม, cut in, ซ, oysteer fritters, soundly, on the lock, sighting shot, แนะนำ, ต็มตื้น, กระทำความผิด, unadorned, give (yield) up the ghost, seriph, มหา-, irretrievable, bulldose, biggish, รุ่น, office, mayoress, odontologist, ตะพึด, อาณาจักร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์