บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exceptionable

exceptionable (เอ็คเซพ-ฌะนะบ'ล) adj.
1. แย้งได้, คัดค้านได้
คำศัพท์แนะนำ
unfold, M.D.S., ละอายใจ, sand, ล่อยมือ, กระจ่า, พาโล , แส้ม้า, ช่างประดิษฐ์, forgiving, reciprocating motion, ฉัพพรรณรังสี, รูด, the Hook of Holland, ระลึกชาติ, chaiyo, ่างเรียงพิมพ์, รำพัน, scenario, B flat, เหม็นเปรี้ยว, picnic, พ่วง, กระทุ้ง, serviceable, sleepily, หยไห้, unimpaired, cassette, horoscope, parrot, โรมันคาทอลิก, smilax, proprietorial, คล้ายคลึง, ชายฝั่ง, butcher meat, gambir, hop the stick (twig), South Sea Bubble, ทะเยอทะยาน, scar, ปะแล่ม, cashmere shawl, Highland fling, กลิ่น, weanling, yielding, nitwit,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์