บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exceptionable

exceptionable (เอ็คเซพ-ฌะนะบ'ล) adj.
1. แย้งได้, คัดค้านได้
คำศัพท์แนะนำ
barometer, elector, servile, primary election, บัดซบ, สำนัก, ผู้ให้ประกัน, West Indies, call for, every man, เส้นตรง, penetrate, house, piezoelectricity, -wide, officiousness, ด้วย, volatileness, -tor, speedboat, germanize, injure, ghastly, Honest Injun?, Shah, ซ่า, thrash, in the nick of time, ปทุ่ง, jet propeller, polarized light, senator, boric, deject, regress, warrior, spasinodic, erratically, แพศยา, หลักชัย, penny-a-liner, retreat, กรมสัสดี, อัดไฟแบตเตอรี่, ลี้ยงชีพ, Copt, emulation, askew, indirect speech,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์