บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exception

exception (เอ็คเซพ-ฌัน) n.
1. เว้นแต่, นอกจาก, ยกเว้น, ไม่รวม, ไม่นับ
2. ข้อยกเว้น, กรณ๊ที่แตกต่างไปจากกฏเกณฑ์, เรื่องพิเศษ
คำศัพท์แนะนำ
Sentimental Tommy, draft, human document, Bolivia, flux density, ยกโทษให้, วสันตดิลก, ไข่ไก่, มองดู, on the stock, egoistical, parasol, ผิดเวลา, minority report, nonentity, firmament, น่าเตะ, respectfully, Oslo, cursh, superciliousness, warrant officer, kaolin, ตูม, locust, coat of mail, ย่างเท้า, มตรีจิต, on, เยาะ, Swiss French, lobule, obsolescence, ตกกล้า, โรงกายกรรม, gendarmery, sceptic, poliomyelitis, moisture, bun, saintly, Thespian, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, of course, millennium, คาน้า, placer mining, แช่มช้า, plain sailing,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์