บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exception

exception (เอ็คเซพ-ฌัน) n.
1. เว้นแต่, นอกจาก, ยกเว้น, ไม่รวม, ไม่นับ
2. ข้อยกเว้น, กรณ๊ที่แตกต่างไปจากกฏเกณฑ์, เรื่องพิเศษ
คำศัพท์แนะนำ
chalky, verdant, throaty, ฉายรูป, กษัตรี, Spenser, Edmund, obstinately, สัตว์เลื้อยคลาน, เดี่ยว, disdainfully, walking stick, finished, trust territory, Methuselah, สลดŽ, มนุษย์อวกาศ, roaster, พันหนึ่งทิวา, quickwitted, smothered, roan, unpretentious, assiduity, กางเขน, cuss, libel, radio beacon, แสดงสุนทรพจน์, Carthage, run low, ขอแรง, เย้ยหยัน, open town, อนาทรร้อนใจ , 'copter, twin six, yd., ยากแค้น, analyst, putrid, indispose, รื้อ, หมูหรึ่ง, ระสงค์จะแกล้ง, Britannic, extemporary, อิ่มหนำ, beauty-queen, electroscope,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์