บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exception

exception (เอ็คเซพ-ฌัน) n.
1. เว้นแต่, นอกจาก, ยกเว้น, ไม่รวม, ไม่นับ
2. ข้อยกเว้น, กรณ๊ที่แตกต่างไปจากกฏเกณฑ์, เรื่องพิเศษ
คำศัพท์แนะนำ
อกตูม, northermost, pleasantness, midyear, prophetic, lyric stage, noontide, hazy, flag of truce, Brussels sprouts, สรรพสามิต, exemption, Tartary, ninetieth, responsively, gaiter, whip hand, -fy, พาณิชย์, นฝั่ง, termagant, reddish, divide, panel, ยักษ์, ุ่นมัว, margarin, uneasy, tyrant flycatcher, น่อย, theorem, โรคลมบ้าหมู, lordling, zip gun, เรืออากาศเอก, ตะเข็บ, พหูสูต, halloo, antithesis, key money, cheekbone, ปง, neutralism, จอมพลอากาศ, lifelong, perversive, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, flush box, taste,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์