บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - exception

exception (เอ็คเซพ-ฌัน) n.
1. เว้นแต่, นอกจาก, ยกเว้น, ไม่รวม, ไม่นับ
2. ข้อยกเว้น, กรณ๊ที่แตกต่างไปจากกฏเกณฑ์, เรื่องพิเศษ
คำศัพท์แนะนำ
melanism, amebic, pigeon English, masked player, กักขัง, ย็นชืด, สียง, on the rampage, poached egg, feet, ฉันท์, torch procession, ลิบ, Welsh terrier, Racine, โดยสม่ำเสมอ, หักร้างถางพง, rebate, foremast, shortchange, ผ้าซิ่น, น่า, านมาแล้ว, จงรัก, เครื่องบวกเลข, monumental, tangerine, ไม่ไว้หน้าใคร, meteoric, earphone, monetary, อาหาร, chamfer, constituency, hydroxide, เครื่องยศ, rest content, สมทบ, gyrocompass, solarium, overslept, nip, rag baby; rag doll, สะเทือน, black Mass, plano-, multiplicand, ramie, พระราช-,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์