บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
Croat, line of life, astonish, เรือโบต, breastpin, pack on sail, agitated, อริยสัจ, ฟัง, visibility, แน่นขนัด, pollute, gourmand, customarily, pillar-box, คลับคล้ายคลับคลา, กระดูกซี่โครง, girl, เพื่อนเล่น, unattainable, คุณความดี, impulsive, slogan, bake, idolize, wantonness, masthead, correlate, จัตุรัส, หักโหม, joy ride, badger, self-absorption, four-wheeler, excerpt, compromise, long winded, Marryat, numeration, county, commutable, Mach number, despondency, ขัณฑ, เขาอ่านหนังสือไม่ออก, galley, The Star-spangled Banner, heroism, go off the hooks,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์