บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
frame, celebrity, range, petty crimes, รูปแปดเหลี่ยม, เพราะฉะนี้, เดินคาถา, คลุมถุงชน, yahoo, ประณิธาน, southwest monsoon, newlyweds, traverse survey, ดูด, heir-at-law, torsion bar, steam-boat, เข้าเฝือก, นินทา, frowningly, garden truck, แค, personal rights, rose wood, incipient, children, คุมสติ, experienced, urgency, สิ้นพระชนม์, นางห้าม นางนม n. a wet nurse, well-intentioned, ปลิวไสว , four-went way, -tude, พะโค, on a level with, ศาล, แมวตัวนั้น, retrod, yearn, B.C.L., robomb, ตะใภ้, เขี่ย, ทรงพระนาม, ล้อม, ขัดเคือง, go to sea,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์