บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
พิบัติ, awned, chutney, cardinal duties, packet steamer, waggishly, dour, round of ladder, น้องผัว, vertebra, จักจั่น, อัณฑะ, miasma, nine, barytone, married life, sadden, inquisitively, comtemplate, outbound, vice-, จอมพลเรือ, แข็งตัว, พ้อม, วงกลม, competent, exasperated, กระเส่า, subscribe, ลำบาก, blithesome, นิทาน, son of Mars, flame-thrower, ค้ง, stodgy, wistful, หยง, ตุปัดตุเป๋, searchingly, ผง, earth ground, windshield-wing, bygone, ground-tackle, resplendent, I, ตีตัวไปก่อนไข้, animalism,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์