บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
leopard, terrifically, Throne Hall, nog, broadcast, ั้งแต่, ถนนสายใหญ่, asseveration, น้ำมัน, surf, เมืองท่า, enrobe, อาถรรพณ์, so to speak (to say), หนียว, between-decks, shipping clerk, ลนลาน, ไก่เถื่อน, common forms, cholera, accompaniment, ทิศพายัพ, ผิดใจ, highest common divisor, Djakarta, earphone, what's his name, ricebird, stencil pen, Jenghis Khan, demarche, step back, standard time, อุปาทาน, ทำงานกระทั่งตาย, frescoed, accrete, renowned, ฮุบ, of course, weapon, stereotype, กลื่อน, high tea, influentially, allusive, ดาวเรือง, portent,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์