บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
clumsiness, โสมนัส, in this connection, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, แม่ค้า, pitcher, Whereby (By what) shall I know you?, swag, หนุ, scree, beamily, สนัด, ตะเกียง, เอกสิทธิ์, promise, bush, free-for-all, entrepot trade, fauna, แถวหน้ากระดาน, at one, strainer, in the act, dumpy, วอ, กระทรวงพาณิชย์, เย็นใจ, Corsican, underclothing, เบญจ, หน่อย, intermit, รื้อรัง, เคย, ม่านตา, substance, ้นเข้ม, countess, โลกันตร, รงครุฑ, logical, welter, อำเภอ, สน, -tempered, valediction, ส่า, awning, as thin as a lath,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์