บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
ชาวเรือ, antacid, ivory paper, triple, K-ration, ฝีดาษ, bantamweight, as from, ค่าง, ปร๋อ, Borgia, ชีวเคมี, ใจกล้า, โรค, today week, wide-spread, ไพโรจน์, overboard, กาบปูเล, ผื่น, cash account, homicidal, อท่า, เป๋ง, F.R.C.P., inspire, อกอุ, cream of tartar, untried, กก., anguishdistress, public corporation, bastard, Grenadier Guards, pertly, Wellingtons, adrenal gland, orally, collision mat, cad, candle-light, avoid, CL, pliably, two-cycle, unshapely, -age, flagrancy, decalitre,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์