บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
offbeat, สมอ, unity of place, marque, jumble, abundant, เกลียด, basin, wagonette, พลวก, เพื่อให้รู้แล้วรู้รอดไป, sweet, clarify, เจ้าบุญนายคุณ, spinning wheel, hootch, กลด, Iron Mask, เส้นสาย, Rhode Island Red, poker, จริงอยู่, ถ้าเขามาโปรดบอกผมด้วย, peat, ซ่ว, cooler, unsprung, ชวนเชิญ, ชี้ตัว, finish, turbo-propeller, floodlight, charity boy, สองหน้า, เดาผิด, reliably, bible, transfigure, แก้มือ, big stiff, wheelbase, หมวกเหล็ก, ผ้าเช็ดตัว, scatheless, white lead, มูรธาธร, กเว้น, intendant, first,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์