บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
ครั่ง, parley, วันเสาร์, aphoristical, ทองหลาง, คุย, network, เราะ, done in, ตุ๊ย, -ability, exhaust, pistol, seated, ploy, รอบ, recto, overwork, almighty dollar, หมวก, ขมุบ, เกาหลี, โย, puickle, warrantee, ใฝ่ใจ, โยนี, pinchbeck, นิมนต์, Chaucerian, ซ่อมช้อน, เชือด, contingency, มึดมน, quibble, disc brake, bank of issue, ตรับฟัง, ็แหละ, setoff, drawn, ถลอก, ด้าม, geld, rainbow, ไม้เมตร, ชอบอยู่ครัน ๆ, อัปรีย์, drop scene,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์