บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
อโหสิ, Birmingham wire gauge, obliging, overdrove, haricot bean, เมอสิเออร์, atomizer, preferential rights, ยิบยืม, ปัก, นิยมชมชอบ, ปฎิวัติ, กระดูกท้ายทอย, tranship, กริยาคุณศัพท์, ต๋องต๋อย, unavoidable, the nineties, satanic, blase, ปลงอนิจจัง, abnormality, combative, ปลงชีพ, upper ten thousands, ผู้หลักผู้ใหญ่, incite, bedtime, explore, จาละเม็ด, ักเข้าไป, Negus, underline, trinitrotoluene, bookie, ไล่, magnificent, สายชนวน, uncommonness, marvel, tricycle, skeleton army, Corot, desecrate, ligature, stopple, summer resort, ย่ำรุ่ง, Frederic the Great,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์