บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
afforest, tarpon, semantic, subsonic, fellowship, Parsi, inventor, culvert, sovereign, ตะขบไทย, manipulator, ข่มขี่, ขยัน, au lait, last-mentioned, hairsbreadth, rotten borough, good-fellow-ship, misprint, chromatic aberration, fiddle-crab, look blank, cyclopedia, turbine, พลั้ง, gratify, permissive, ยืนชิงช้า, เจริญพร, call a halt, พวกพ้อง, toast, ชี้, legibly, bugger, sampling, glissade, leading light, แตรนอน, sweep the table, hate, Third Republic, Afro-Asian bloc, decadent, advertisement, whole number, shout, transliterate, อนุกรรมการ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์