บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
desiderate, impeachment, enough, Rotten Row, Stamp Act, ดล, เผยอ, สักพัก, indent, ฟืนแสม, N.F., เฉไฉ , balance of nature, ะแคง, perspectively, รัทธา, creek, rug, clench his teeth, กินซ้าย, ออกหัด, mischievous, trustworthy, singles game, อุทกภัย, drum-stick, burin, condottiere, otioseness, กาลกิณี, กิเลส, reading matter, pundit, transmit, carbuncle, if any, usurer, continuation, มารหัวขน, crestfallen, toxin, stomachic, ห้อ, B.Lit., Loch Ness monster, ย่ำค่ำ, domineering, reunion, nude,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์