บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
bowl, tryer, พิพักพิพ่วน, commode, keep down, Hellenic, caisson, armistice, ethnical, fortuitous, yourself, ทางการ, King of Terrors, nest of drawers, puree, second teeth, เล่นลิ้น, หยียบย่าง, shaving brush, end on, canalize, ำเนิน, languishing, clerk of the course, พระลอ, graphite, absenteeism, converse, จ่านายสิบโท, Plimsoll line, รอบ, เปลี่ยนแปลงการปกครอง, pithiness, tannic acid, chivalrous, stylist, zoologist, charismatic, residential, , ปีน, unobliging, , ค่ายระเนียด, waggishly, wayfarer, smock, สองยาม, อัฒจันทร์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์