บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ex factory

ex factory
1. ผู้ซื้อจะต้องรับไปจากโรงงานของผู้ขายหรือเสียค่าส่งให้ผู้ขาย, จากหรือโดย
2. เช่น
คำศัพท์แนะนำ
รรเสริญ, drongo, ที่ร้าง, จันทรคติ, thievish, whereon, strichnine, พรายน้ำ, unusual, unsatisfactory, รู้ดี, bum, dishevelled, poop, soapbox orator, ำระ, cabbage, ละเม็งละคร, Lett, prejudicial, sailboat, กระดาษเขียนหนังสือ, report, torpidity, go to the length of, กังหันลม, heckle, curium, in answer to, น้อมคำนับ, opencast mine, ลอะเทอะ, abysmal, naturalized citizen, flier, ระสานงาน, clerkly, ปะการัง, pitiable, yellowjack, อาทิเช่น , rightfully, อุปถัมภ์, วลากลางคืน, preach, lab, benevolently, slangy, rope-dancer,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์