บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - escapable

escapable (เอ็ว-เคพอะบ'ล) adj.
1. หลีกหนีได้
คำศัพท์แนะนำ
pimiento, ไหว้, for the time beging, association football, -en, studied, thatch, แม่น้ำกระ, หมอฟัน, greyhound, prance, float, sawtooth roof, ข่งม้า, cartridge belt, เอ้อเร้อเอ้อเต่อ, opencut mine, athenaeum, Fiddle's Green, speaking trumpet, ปรโลก, bailer, ope, ขี้แย, acreage, conservatory, tourist class, peach Melba, jackfruit, เหล็กวิลาด, หญ่หลวง, chivalrously, วันอาทิตย์, ไม่รู้ลืม, กระจ๋องหง่อง, ระตุก, bard, hippopotamus, tyre, ชีววิทยา, dreamer, concern, วินิจฉัย, folk, femur, ภูเขา, lash, เช้ามืด, blotch,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์