บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - escapable

escapable (เอ็ว-เคพอะบ'ล) adj.
1. หลีกหนีได้
คำศัพท์แนะนำ
transferor, easily, มหัศจรรย์, arrogation, สัญญา, พิเศษ, vermilion, ฉะนั้น, doggy, disperse, tinkle, ดาวจระเข้, Spenserian, เด็กชา, barbell, อาบเอิบ, เท่ากัน, รักเร่, osteopath, -edly, pay pause, edify, maintenance, unstable, unbounded, ladybug, ashore, แตกฉาน, prescience, คุณธรรม, steam box, gundeck, dinner waggon, เกกมะเหรก, came, scion, overabundant, sleuth, solarize, รถลา, State House, seek out, goody-goody, Ziegfield's Follies, ฟุ, แป้งญวน, dinner jacket, ซิ, ลูกป่า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์