บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - escapable

escapable (เอ็ว-เคพอะบ'ล) adj.
1. หลีกหนีได้
คำศัพท์แนะนำ
ทั้งหลายแหล่, สหชีพ, สหรัฐ, stylish, discontinuity, ผัวน้อย, ประนอม, Lancastrian, ภูมินาถ, footstool, Dumas, ขะมำ, radial, passively, terroization, ทิศใต้, unruffled, halfpennyworth, hill tribe, อำพราง, fatty degeneration, pushpin, ัวควบคุมกระแสไฟฟ้า, radically, ดอกจัน, M.C., All Fools Day, abbess, ประถม, ผ่านราคา, ทุก, raccoon, ๒๑ นาฬิกา, ั้ง, หีบห่อ, Sapphism, หรดี, สำนัก, ตลอด, belaying-pin, America, rock tar, con, ชายเฟือย, undoing, นาม, นบนอบ, d', mincemeat,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์