บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - escapable

escapable (เอ็ว-เคพอะบ'ล) adj.
1. หลีกหนีได้
คำศัพท์แนะนำ
barium, beauty queen, a la mode, turbulently, pleonasm, โหลงเหลง, methyl, พวงมาลา, สามัญชน, ellipses, จรวด, sop, nationalism, Damascus, ตรา, give a wide berth, กระโชก, keep your feet (legs), คานหาม, ใช้จ่าย, stultification, ถว, กษัตรีย์, fulgent, bobstays, ethylene, willow pattern, ถือเขาถือเรา, โพง, occult science, เจริญขึ้นและเสื่อมลง, tea-spoonful, reminiscence, ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ, ปากเปราะเราะราย, ศาลาประชาคม, ป้อ, Borstal system, take the plunge, aide-memoire, intoxicate, jasper, badly off, อคติ, เคราะห์ร้าย, ไก่รุ่นกระทง, เภทภัย, ต้นมะม่วง, race horse,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์