บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - escapable

escapable (เอ็ว-เคพอะบ'ล) adj.
1. หลีกหนีได้
คำศัพท์แนะนำ
House of Lords, อกอัครราชทูต, ผ้าเช็ดหม้อ, the Thames Embankment, doss, กรมสามัญศึกษา, เฉพาะกาล, middleclasses, ชุดละสองเล่ม, in turn, what, รี ๆ ขวาง ๆ, stranglehold, B.C.L., jovially, ปรก, บังสุกุล, cursive, spinach, coccus, คนเข้าเมือง, contemptible, หวำ, outdo, คลี่, ค้น, หน้าบาง, โรงภาษี, ่ากลางปล้อง, cinematography, turtle green, wasn't, disinherit, กลัด, ตัดหน้า, neck or nothing, vitiation, dressing bell, moderator, ลูกกุญแจ, paternal, ไพล่, miser, benefactress, seamanship, มนต์, complaisantly, หาร, wale,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์