บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - erect

erect (อิเรคท)
1. = before ก่อน
คำศัพท์แนะนำ
ข้น, intersect, genially, ยวงขนุน, nasal, revenged, โหน, พอสมควร, began, smalt, -sion, ง่วนเฉียว, น้ำมันหยอดเครื่อง, ซ่น, spice, Pacini, Giovanni, denial, ปราสาท, Joe, invigorating, come on, New England, ทอดสมอ, calces, self-denying, manna sugar, broadcast band, กำหนดกฎหมาย, effusive, trade magazine, คบค้า, economize, make peace, สารีริกธาติ, oceanic, บุญมาวาสนาส่ง, ปลาแนม, เกรียว, ขุนนาง, genital, broadax, good turn, electropath, thrust, fire, V., heraldic, ปากเปล่า, silver oak,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์