บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - erect

erect (อิเรคท)
1. = before ก่อน
คำศัพท์แนะนำ
Mother of Waters, unloose, warlike, microfarad, permission, มั่น, มุขยประโยค, เล่าปี่, storm cloud, กัมมันตภาพ, ตื่น, ชั่วแล่น, อัครมเหสี, negative lens, recommend, กัณฑ์, ครวญ, cat-ching, sloppy, above suspicion, reentrant, inorganization, evil-minded, orography, colleague, calligraphy, อาวรณ์, ของใช้, นายให้ผมมาหาคุณ, neuter, ไข่ขาว, illiterateness, coldfeet, sweep him off his feet, tirade, lorry, at peace, speed merchant, frontier, the wages of sin, not worth a day's purchase, gracefully, complainant, ปัน, perfunctorily, หมวกทรงหม้อตาล, ขนคิ้ว, องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, prohibitionnism,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์