บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - erect

erect (อิเรคท)
1. = before ก่อน
คำศัพท์แนะนำ
pretence, กระตุ้งกระติ้ง, เออ, ุ่ม, microscope, โขยง, หยอมแหยม, rabidity, โกศ, ancient demesne, commotion, laterly, ลิงจุ่น, misbehavior, tularaemia, photography, on behalf of, โมฆียะ, automotive, ยับเยิน, Belgravian, approximate, blitheness, worshipful, cubism, mem, smuggle, knot, preeminence, พ้, harlot, เอี่ยว, grottoes, speak to, truck system, Welsh rarebit, ตรา, tine, เอาใจออกหาก, vindication, betwixt, จดหมายเวียน, stipend, Kurdistan, purdah, flippant, dower, hang, Nelson, Horatio,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์