บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - entrant

entrant n.
1. ผู้เข้า, คน ม้า รถที่เข้าชื่อแข่งขัน, ดู enter เข้า
คำศัพท์แนะนำ
concession, depart, ถม, out of, about, Dear Jones, unappreciative, โคร่ง, token resistance, red letter, kitchen garden, โหว้, climber, falter, Chamber of Commerce, vengeance, chamois, griddle, ๗ บวก ๘ เป็น ๑๕ เขียนเลข ๕ แล้วทดหนึ่ง, ตริตรองŽ, do without, atomic reactor, if at all, quickly, กรอ, crime, master mariner, chain wheel, discontinuance, flutist, ธรรมศาสตร์, bigoted, cold dish, chased silverware, Holy Roman Empire, milestone, merger, อาณานิคม, sugarcane, bewitching, re-search, สะบัด, วิ้งว้างว่างเปล่า, operator, อินทนิล, offering, -bound, สาธารณสถาน, กงเกวียน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์