บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - entrant

entrant n.
1. ผู้เข้า, คน ม้า รถที่เข้าชื่อแข่งขัน, ดู enter เข้า
คำศัพท์แนะนำ
barytone, lordship, ยอมจำนน, เขื่อนเพชร, outcrop, Congress of Industrial Organizations, ตรา, ยนต์, done in, ผาย, specific heat, bizzare, mayor, Her Grace, แปร๊ด, ancient demesne, flag day, eighteen, first floor, โดดเดี่ยว, กรุงสยาม, หมดตัว, swab, เหยียด, เอื้อเฟื้อ, popcorn, ปด, Honest Injun, จ้อกแจ้กจอแจ, weanling, สองคน, standing jump, พยุหเสนา, tenability, คบชู้สู่สาว, storekeeper, sempstress, intercalate, อัดเสียง, add, football, good-fellow-ship, โคลง, tell on, บันไดลิง, ขึ้นฝั่ง, หลานชาาย, ลบมุม, legman,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์