บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - entrant

entrant n.
1. ผู้เข้า, คน ม้า รถที่เข้าชื่อแข่งขัน, ดู enter เข้า
คำศัพท์แนะนำ
unearned increment, vivaciously, cowslip, คุ้ม, vocalist, incompatibility, สงกา, เถียง, purple rope, ton, electrotype, ครื่องดนตรี, พ้อม, nog, น้อยหน่า, vitrify, cantilever, Esthonia, civies, bended, anniversary, bearer check, long-hand, screw base, ปีกลาย, เสียไม่ได้, ึน, India, incompetent, บบแผน, แผ่, ไมตรี, ขอให้เจ้าสมปรารถนาเทอญ, เกาะแก่ง, shut down, รวมทั้งหมด, marbled, hydrous, แผลงฤทธิ์, keep your feet (legs), คั้นกะทิ, ragged, of a kind, busybody, advertisement, drillings, ไก่นา, unsung, territorial,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์