บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - editorship

editorship (เอดอิ-เทอะฌิพ) n.
1. ตำแหน่งบรรณาธิการ, การเป็นบรรณาธิการ, ระยะเวลาที่เป็นบรรณาธิการ
คำศัพท์แนะนำ
queen dowager, หิรัญบัฎ, bulbul, madam, tourist, legislate, flaunt, suet pudding, เมล์, เชษฐบุรุษ, deprive, WAAC, sunburnt, กระจุยกระจาย, -ana, Stilton, viol, spiritoso, นบรรดา, อ้วนท้วน, pleasurably, universalize, pitchy, ส่วนเฉลี่ย, upper ten thousands, ระคน, mucilaginous, ใจกลาง, prison crop, come of, Augean, Provencal, เท, sailer, semen, stencil, อาวรณ์, finger wave, lemur, บรรเทาเบาบาง, water hen, ยิ้มย่อง, south wind, submissively, นายทหารชั้นประทวน, biology, เสื้ออาบน้ำ, mutilation, child wife,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์