บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - editorship

editorship (เอดอิ-เทอะฌิพ) n.
1. ตำแหน่งบรรณาธิการ, การเป็นบรรณาธิการ, ระยะเวลาที่เป็นบรรณาธิการ
คำศัพท์แนะนำ
declivity, disingenuous, ล้วน, roadster, molestation, chimney top, แก่กล้า, interchangeably, quadrilateral, bullet, กระทำโจรกรรม, contortion, ปวดท้องขี้, the faithful, กิน, sonic barrier, ุ่งเข็ม, forthwith, บ้านนอก, idealization, phalanger, roundabout, reducer, แก้วผลึก, color sergeant, pyx, กรมธรรม์ประกันภัย, ขาดเหลือ, decimation, มีชีวิต, choose, bonhomie, finesse, erroneously, กระยืดกระยาด, เป็นโรค, mannite, เยี่ยว, Cinderella, bob, ร้อนเปรี้ยง, พูน, colossus, กล่อน, contravene, หึงหวง, กระจายทางโทรทัศน์, casualist, Khartoum,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์