บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - economics

economics (อีโคะนอม-อิคซ)
1. เศรษฐวิทยา, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐกิจ
คำศัพท์แนะนำ
rear guard, กระเต็น, seasonableness, Japanese, citrous, เภสัชกร, green eye, bailiwick, remember, blasphemy, sculpturally, เล้ง, global, มะซาง, ไว้ยศไว้อย่าง, narrow, teddy bear, jauntily, gossamer, หอคอย, card basket, galaxy, องร้าย, World Island, ศุลกสถาน, exchangeable, ran, ปล่อยเกาะ, สมอง, ใหม่, injection, พัด, ยี่หระ, p.s.i., huskiness, vineyard, มักใหญ่, ะดุดใจ, miaow, bet, wittiness, stock market, bullyrag, in the womb of time, ฐานะ, doughboy, ฐาน, abaft, crumb,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์