บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - easy chair

easy chair
1. เก้าอี้นวม
คำศัพท์แนะนำ
hit-and-run driver, inappropriately, embellish, คุ้มครอง, taskmaster, สวม, box camera, Siva, indefatigably, hold a brief, ดาก, semifinal, at the first blush, exceed, ไกล่, confluence, meekness, Turkestan, รูปธรรม, backseat, เหตุการณ์คับขัน, lovely, สันมีด, blackbeetle, marjoram, surprised, ruminative, โฉนด, plagiarize, zoo, in lieu of, N.J., extracosmical, devil's advocate, รังสี, cloudland, น้ำตาล, aphrodisiac, caliphate, contemplation, British Commonwealth of Nations, motivate, แตกปลี, น้ำหวาน, หัวใจ, เภทภัย, wrest, sergeant at arms, กรมการ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์