บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - easy chair

easy chair
1. เก้าอี้นวม
คำศัพท์แนะนำ
ล้มตาย, สุ, test case, คนที่สาม, candle-ends, แสร้ง, platinum, จอมพลเรือ, หญิงโสด, footslogger, ensemble, quick-fading, ฉาน, unwashed, memory, ปฐพี, particularization, skull and crossbones, ด้น, workless, revolt, bayonet mount, uninstructive, novelist, shoestring, ถนนหลวง, whimperingly, forfeit, premium, ไปดูหนัง, Neilson Hays, pompously, wavy, กรุย, แฟง, roast beef and Yorkshire pudding, begone, propellant, rewrote, canyon, brevet, เพนียด, เครื่องทำไฟฟ้า, overtrade, คติธรรม , ถ้อยแถลง, promote, อัดบุหรี่, merit system,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์