บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - easy chair

easy chair
1. เก้าอี้นวม
คำศัพท์แนะนำ
อิดโรย, เหม็นตุ ๆ, thallium, ชาวบ้านร้านตลาด, son, หฤทัย, straight, limit, checked, voces, roomy, passee, airily, abstract of title, Father of the City, าม, solemn, drop goal, quaternary, meagerness, ฝนแล้ง, ดอกจิก, pre-focus, โบ้, press campaign, Oceania, poulterer, Cervantes, ศาลทหาร, ราชเลขาธิการ, take it badly, uncomplimentary, diagrammatically, ผู้ประกาศ, สูตรคูณ, สูติบัตร, correspond, overlook, ่อม, ebony, พิสดาร, vignette, quadruple, น้ำมันตะไคร้, prepared, Broadway, อิ่มหมีพีมัน, poison, incessantly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์