บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - easy chair

easy chair
1. เก้าอี้นวม
คำศัพท์แนะนำ
บ่ง, smear, certify, พลิกหงาย, เก้าอี้หาม, จำนวน, yule log, toughen, by inches, dance music, ลนลาน, มเหสี, สังสกฤต, sulfurous fumes, play up to, เล่าปี่, อหิวาตกโรค, script, วาวแวว, wishing cap, tussle, ถนอมน้ำใจ, กา, sparely, cricket bowler, pharmacist, laudation, วิทยานิพนธ์, bear a charmed life, diplomacy, แล้ง, Oxford bags, Gagarin, Yuri, lain, next day, bloody, แรกเห็น, medical, immensely, Her Excellency, กรมที่ดิน, Act of Indemnity, Hoffmann, บาท, รงค์, pungency, fruition, habit-forming drug, fanatism,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์