บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eastwards

eastwards adv.
1. ไปตะวันออก, ดู east ตะวันออก
คำศัพท์แนะนำ
plumb line, wheels within wheels, ดา, synchronization, remarkableness, ขนบธรรมเนียม, silent, handbill, Muscovy, tall, โขง, ประเทศราช, japan black, hosiery, supremely, capital account, chain pump, tankage, พินาศ, หินเหล็กไฟ, dinnerless, baton, อิดโรย, honored guest, journeyman, เติบโต, pediatric drops, furlong, gnash, colossal, เครื่องเทศ, กว๊านพะเยา, ส่งเสีย, stock-in-trade, ยนต์, ท้อง, conquering, surgical, Maori, ต้ดิน, เปลื้อง, sapphire, unbleached, nook, ignobleness, endwise, Bangkokian, pistol shot, แก่นสาร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์