บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eastwards

eastwards adv.
1. ไปตะวันออก, ดู east ตะวันออก
คำศัพท์แนะนำ
Jewry, แต้, จี๊ด, misogamic, everlastingly, โพรก, หมอน, labor, เวชกรรมเมืองร้อน, slant, suds, lugage boot, York, misisterialist, prior, ศัพท์สูง, ขอ, surreptitiousness, petite bourgeoisie, nougat, เจริญ, เจ้ากะเหรี่ยง, กามารมณ์, Turkman, gunpowder, คู่ครอง, West Indian, วรุณ, gravity, slattern, pallid, how many, decimation, ชั่งใจ , freezer, waywardly, ยี่เจ้ย, Welch, sketch map, พริ้ม, หน้าม่อย, intellectual, สารประกอบ, telegram, cantilever bridge, ready reckoner, จุฬา, foresight, groundless,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์