บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eastwards

eastwards adv.
1. ไปตะวันออก, ดู east ตะวันออก
คำศัพท์แนะนำ
ขอยืม, bishop archdeaconry, barrister, horsemanship, greyness, mitigate, ophthalmic, , บินว่อน, labour, sulfa drug, ชูกำลัง, วย, ลักแหลม, เบญจพรรณ, วิกฤต, ผม, ค่ารถ, โต๊ะ, fraudulently, ไม้ขีดไฟ, Utamaro, Kitagawa, crassitude, time machine, ง่ามถ่อ, เยอรมัน, kilowatt, labor relations, กลับคืน, business hours, F clef, ังเกิดเกล้า, -ality, long-sighted, นบเนื้อ, ซักไซ้ไล่เลียง, put aside, วกลบคูณหาร, Noah, อีกอย่างหนึ่ง, bone spavin, balance beam, double-bed room, dinnerless, great grandfather, pool, surplice, conserver, sylph,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์