บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eastwards

eastwards adv.
1. ไปตะวันออก, ดู east ตะวันออก
คำศัพท์แนะนำ
lower, ยอด, ทรงพระพิโรธ, ข้าวสารกรอกหม้อ, ขอฉันไปด้วยคน, forever, ate, necking party, star-apangled, ตะคุ่ม, equality, clerk of the works, alert, vagrancy, cheerlessly, มโนสาเร่, rector, titular, Queen's English, พุงดอ, อ้วนจ้ำม้ำ, incomer, X rays, ขาวจ๊วก, ขี้โกงมะโรงมะเส็ง, ขี้กลาก, jaundice, หุบ, Post-Office Box Number, evangelist, electroscope, hop it, get even, allowance, lean-to, ระคาง, speckled, Americana, sensible, ม้าเทศ, ข้าวเจ้า, ลอน, ธุระ, perennial, requiem, lamblike, guesswork, ภูมิลำเนา, รัฎฐาภิปาลโนบาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์