บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
แห้ง, adipose, humane, scrutiny, ขี้ครอก, homing, terminologically, แม่น้ำคงคา, subtenant, คนเก็บตั๋ว, ขัดตาทัพ, appropriately, jinx, irreligious, turquoise, cap of liberty, gutturally, herein, gay, comma bacillus, สนตะพาย, นโยบาย, เกือบ, siskin, Thursday, nearness, silky, รำเพย, every man Jack of them, fantastically, drawn, ที่หมาย, connection, องจำ, cloth cutting, lecture, หลักสูตร, standing jump, forktail, wanton, sunbonnet, ice-cream cone, bye, เรียว, give leg bail, distributor's price, ผู้เท่าเทียมกัน, periodic system, implacability,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์