บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
พระเมรุ, set at naught, เกลือแร่, ลูกฆ้อง, bummer, microwave, แมงเหนี่ยง, กระทา, iron curtain, coalescent, Herculean, virgin-born, headwaiter, transfuse, เครื่องซักผ้า, Roxburgh, unseated, two-fold, look-see, primordiality, รงราชย์, กระแสเสียง, Regina versus Jones, body corporate, refresh, dramatize, บรรษัท, outrun, high-seasoned, S.E., shoulder strap, ยืนยง, State Department, flying colors, shaving board, candy, กระจุกหลอดไฟฟ้า, Colombo, เช่นนี้, concluding, walk out, cheekbone, luncheonette, ยอกย้อน, rear, philologist, distingui shed, ดาราภาพยนตร์, scented tea,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์