บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
ตึ้กตั้ก, ขนมจีบ, ชวนกัน, dynamical, Jewry, พราหมณ์ดีดน้ำเต้า, mayonnaise, อำเภอเมือง, adolescence, cumulative, -ish, horology, pacifist, disrobe, warm-blooded, ชุน, lounge suit, โพสพ, กระออม, เจ้าแห่งขอทาน, บัตร, โทษประหาร, perambulator, อาขยาน, the Broads, แล้วอย่าไปเที่ยวไหนเสียล่ะ, cynical, ดาบทองหลาง, portal, Saint Denis, tip, inappreciation, curmudgeon, Brobdingnagian, vanquished, pick and chose, รวด, induce, variously, อึ้ง, monolithic, tameness, คำ-, self-styled, convene, กะหนุงกะหนิง, ่างเหยียบ, indefinite article, เครื่องถม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์