บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
nothingness, roller bandage, isobaric, ล่เบี้ย, ghi, Peter Pan collar, ป้องกัน, axes, eat crow, spurious, คู่แข่ง, ถ่าน, resistance, preemptive bid, putty medal, ตั้งต้น, อนุกรรมการ, ฉาก, implied, แหลมคม, วก, ขี้กา, stop down, nip, carbonic acid, หวาย, สิโรราบ, mizenmast, set out, His Eminence, มาตราเมตริก, subjective case, essential, mortise lock, tactlessly, าแล้ว, basalt, what you may call it, กรมชลประทาน, who, disater, Briton, shoot, Malta, booby trap, ปลาย, narcissism, ทองแล่ง, หน่อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์