บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
blushing, thriftless, กระปลกกระเปลี้ย, จราจร, poplar, ปลีกช่อง, ลูกความ, up in arms, topaz, ฉิบ, subheading, castration, Volstead Act, cotter-pin, iron oxide, exclusive, transcendental, pant for (after), stupid, ฉันทาคติ, Kuan Yin, standard English, โอษฐ์, at full length, mantel-shelf, antenuptial, I, หัวแหลม, boiler plate, exhaust manifold, dead heat, vers libre, intercourse, Paget's disease, shaven, death duty, bounteously, blurb, นางห้าม นางนม n. a wet nurse, wanton, perjury, spring binder, daddy, digressive, 's blood, nursemaid, histological, เสนาธิการทหารบก, unpatriotic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์