บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
เหลืออดเหลือทน, ครูสอนเต้นรำ, North America, walleye, arrondissement, eviscerate, วิตก, swagger, ex-King, piston pump, broad-chested, surpass, shock, producer, ochre, distinctively, forsworn, stopper, musket, ohmmeter, decarbonize, pianola, straying, องุ่นทำเหล้า, accustomed, liquor, repulsion, ขยับเขยื้อน, particularize, กีฬา, nazification, bureau, วรรณคดี, keelson, ถล, replacement part, nothing, magnetic South, Caesarean birth, use up, in case of, interregnum, Ceylon, spirituality, horse-eye bean, ผู้สมรู้ร่วมคิด, regular polygon, อ้อยส้อย, เสียดแทง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์