บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
west-southwest, going to, face-out, ูนหลัง, หนักแน่น, U-tube, เร่ว, disingenuity, persona non grata, ให้, inform, directorship, ถ่ายโลหิต, กระเหม็ดกระแหม่, progenitor, countershaft, ดีแต่, tiara, listen, on tap, ยุงก้นปล่อง, ไอ, l've, favoring, explosively, ตะไบกลม, ไส้เลื่อน, แหวนปลอกมีด, ล้างแค้น, Provost Marshal General, straight off, ๖ โมงเช้า, จุฬาลงกรณ์, นักบวช, harmful, อสรพิษ, Welsh wizard, corrective, pipe fitter, วางมัดจำ, หวงแหน, สีซอให้ควายฟัง, critic, disadvantage, เจอะ, -arch, ับดำถลำแดง, inobservant, floor show,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
jog 90 , jog and joy , jog db , jog plaza hotel , jog sports , jog super z , jog z , jog zr , jog zr evolution , jog ยกล้อ , jog รน m600i , jog=garment , jog@joy running , joga , joga 3 , joga 8 , joga bonito , joga bonito clip download , joga bonito ronaldo , joga bonito บราซิล , joga clip nike download , joga football , joga football skill , joga gratis pya2 , joga nike , joga nike tv , joga ronaldinho , joga sheet music , joga siam.com , joga soccer , joga street , joga tv , joga tv new , joga tv.com , joga โอลิมปิก2008 , joga-streetclub , joga-streetclub.com , joga.com , joga.tv , joga3 , jogabenito , jogabonito , jogal .mp3 , jogandjoy , jogandjoy.com , jogasiam , jogatv , jogatv nike , jogatv ฟุตบอล ,