บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
๑๙ นาฬิกา, หวอด, ละม่อม, power, ผู้พิมพ์, grit, ทิศตะวันตกเฉียงใต้, subjugation, พรายน้ำ, สังหร, recap, ทาสทาสี, forced landing, พะว้าพะวัง, incommodious, harvest fish, hare-brained, convalescence, ผมได้ไปหาเขาสามครั้ง, sore, juvenile lead, เตือนใจเตือนตา , ลูกสูบ, game preserves, ragtag and bobtail, poplar, เผง, whimsically, tularaemia, mouth-filling, satisfactorily, แน่, โรจ, คำแถลงมีความดังนี้, trestle trees, close at his heels, วุ้นน้ำ เชื่อม, barley, clause, บอบ, huffy, นพเคราะห์, มาตร, hardly, กะพง, till, ซอไวโอลิน, thoughtfully, แค,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์