บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
subsistence, bowline, พระหนุ, fall asleep, ยืดยาด, enervate, นักบุญ, Tehran, cabin boy, ระยะ, นิสิตา, admit, quaint, sensibly, goblin, proprietress, on no account, inside, tactful, ปกป้อง, เฉย, quick-firing, VHF, vagrancy, เศรษฐการ, tourist, went, Angstom unit, unfortunate, sportsman, ่อหนังสือ, pre-, pen portrait, อนุโลม, falsely, decisive battle, ท้องถิ่น, กองถ่ายภาพยนตร์, พ.ต.อ., water closet, rounders, วันจ่าย, ฉันกินเผื่อเธอด้วย, now, ยกตนข่มท่าน, emancipationist, modify, unsprung, กงไฉ่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์