บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
โจรกรรม, Bible Society, มั่งŠ, culpable, decontrol, cramfull, push button, กะทัดรัด, double-cross, ชำเลือง, hugely, invite, escarpment, doctoring, time sheet, เหวี่ยง, ฉาด, gudgeon, oft, shorn, legislative body, unitarianism, capstan, แบตเตอรี่, c/o, หมอกควัน, candleberry-tree, look forward to, tocsin, corruption, ระจำการ, กระทรวงพาณิชย์, ธาตุ, กระเบื้องถ้วยชาม, มูลค่า, stile, offing, letters patent, fart, literati, seventeen, pithiness, มณฑา, topographically, โรงเรือน, Hainan, ลิงแสม, self-propelled, พระราช,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์