บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
คลุมเครือ, บกพร่อง, ไม่กี่มากน้อย, waggle, หอพระ, chloral, ตาไก่, side show, make merry, บท, footfall, consanguinity, เปลือกขนมปัง, accordant, snail-slown, triangular, ทำงานทำการเป็นล่ำเป็นสัน, คิก ๆ, ติดขัด, ท่อไอเสีย, ถ้าหาก, รุกร้น, foolish, degeneration, กิริยา, จม, bystreet, impersonal verb, seismology, admiringly, อนสมอ, at that, testicle, news pundit, horizontal linearity, ตรุษ, ส่อ, assessable, slip ring, caressingly, ผิด, goods train, footslogger, vim, Danish, มะนาว, สน, ของช่วย, fall out,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์