บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
ำหนิ, necessitous, เกลียดกลัว, strike measure, ตะพาบน้ำ, incur, ruff, เหลือเข็ญ, jet motorboat, A.M.I.E.E., ผมไปรถไฟไม่ทัน, สงสาร, xenon, British, phosphorescence, wicker, ละหรือ, แนะแหน, exclamation, Raleigh, Sir Walter, keep apples, urinary organ, disturbance, disyllabic, percussion instrument, dominos, สองต่อสอง, เข้าไปในบ้าน, bestrew, plaster, ไปให้พ้น, siphon, flippant, conscionably, post, thankfully, จิปาถะ, คนโท, ไม่ได้ผล, abbess, ขรัวยาย, gorgeously, ทั้งเกลียดทั้งกลัว, vestibule train, พายัพ, trivialness, to-day, จ้ำม่ำ, grandfather's clock,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์