บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
brittle, soggy, พินัย, fellowship, spectra, lantern fly, mutatis mutadis, เป็นที่นิยมของประชาชน, มิจฉาทิฐิ, wages earner, รื่นเริง, Massachusetts, ไว้ยศ, แม่ค้าปลาสด, bowler, ำนน, bronze, syrupy, รัชฎาภิเษก, คณะกรรมการบริหาร, proceeds, นิเทศก์, ทำโทษ, lowering, bird pepper, นั่งเป็นเบื้อ, ประดับยศ, cathode-ray tube, lead off, hospital Sunday, ประดับ, bovine, inlet bay, ผันแปร, นวปฎล, กระทุง, เบี้ยประกัน, ร่ำลา, artifice, electro lyte, native, เจ้าพ่อ, agasp, เรียนปฎิบัติ, พลอมแพล็ม, พลขันธ์, letter of advice, ประตูน้ำ, ปัวเปีย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์