บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
Karen, กองรักษาดินแดน, bowman, พระขนง, tear gas, India paper, hostility, ลาบวช, culpable, ศาสนามะหะหฺมัด, frillies, unborn, อัคคี, brotherlike, desirous, เข็มยาว, แบหลา, เตาผิง, ฝนพรำ, heavy water heavy-laden, เสือกระดาษ, แม่ทัพ, novice, prefecture, Cambodia, stove, at that, post exchange, printed circuit, กำ-, ไพ่ผ่อง, งอดแงด, ตวัด, nickel, kotow, legend, สนน, ตำแหน่ง, สมัคร, stall, gear-wheel pump, กองทัพบก, เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว, acridly, เล่อล่า, tea dance, shock troops, Wheatstone, Sir Charles, coincidently,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์