บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
สะอึก, อสัญแดหวา, modernist, far-gone, กระยาจก, brake band, ไอ, sibilant, joie de vivre, ว่างงาน, semidiesel, หยุดพูดเสียที, ungainly, ลึงค์, ขายผ้าเอาหน้ารอด, halitosis, sluice box, ask for, destructive, rush, หมีคน, รองอธิบดีกรมอัยการ, tremulousness, rift, interject, ละเว้น, needful, hydroplane, hop up, โสภา, Wimbledon, wigwag, sweet pea, infra-, ห้าม, bribery, capital charge, denseness, wintergreen oil, finance, สมาจาร, ง่ามถ่อ, ืบมา, incubation, timidity, หมอความ, canonist, truncate, น้ำย่อย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์