บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
ผู้ทำการขนส่งทางน้ำ, คู้, ตุ, นิสัย, Thanksgiving Day, กระดาษอาร์ต, subversively, dispensation, drily, upland, กรรมกรไร้งาน, unanimity, shaggily, civilian, second thought, จ้าว, ตาแข็ง, ilex, เกษตรศาสตร์, กระโจม, hopeful, podium, draw a parallel, mud flat, ขันแข็ง, dig up the hatchet, extortionate, gynecology, soda, ี้, suctio fan, seasoned, technetium, รถบดถนน, soliloquize, tall, uproariousness, dreamland, ง่วนเฉียว, encasement, human document, scallawag, -ity, Arthuria, Settlers in Canada, ครองสิกขา, autosuggestion, Saladin, มับ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์