บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
นอนคว่ำ, ก่อหวอด, had, natural child, Roman candle, เอาความผิดมาเพะให้, dairying, befuddle, enamel, ฝา, yesternoon, quarantine flag, ผมบอกคุณแล้วใช่ไหม, hero worship, ถลกหนังหัว, privy parts, seismology, sensational, ่อให้เกิด, answerable, ูกกวาด, อาคันตุก, culture pearl, goitre, milord, พนัง, horizon, ตีสนิท, observer, afford, despicable, off color, sanitary, raucously, the Estimates, ั้งที่, blood feud, สลับฟันปลา, B flat, เพ็ญ, ไม้ขอนสัก, vice-, สิบสอง, dead letter, ฝ่ายขวา, join, confederated, กลาโหม, self-possession,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์