บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
EVS, บอกบุญไม่รับ, wheelchair, วิจัย, hunting ground, lens turret, sine qua non, on account of, call into being, นานาประการ, dishcloth, bollworm, เปียก, รียบแปร้, road sign, เข้าท่า, dramatic unities, horsewhip, หวด, ปีกลาย, tonneau, I.W., 'twere, profiteer, ยุพราช, รัชกาลปัจจุบัน, flyblow, บ้าเข้าที, จำนนต่อเหตุผล, nationalization, delta, หญิง, ข้อขัดขวาง, ถ่าง, หน้าม่อย, สาบาน, ขอโทษ, เบนซิน, tempura, มีลาภ, เจ็บใจ, motorize, female screw, Ho Chi-minh, เอี้ยว, tour de force, stalk, ซ่อนกลิ่น, petty cash,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์