บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
มู่ทู่, operation, tonal stress, gayly, oofbird, extol, แจ้ว, capital goods, น้ำตากำมะลอ, changeful, bigot, geometry, flank, war grave, หู, เอี่ยม, kaput, jaunty, brownie, sonny, octo-, sign language, -prong, our, จับปิ้ง, กล่าวอีกนัยหนึ่ง, จมูกบี้, ขาดคราว, Department of Irrigation, happen upon, detune, กระโดดค้ำ, whole pepper, คลาย, inscrutable, wrinkle his brows, princess bean, hugely, ยู่ตัว, สินแร่, treasurership, กระดุกกระดิก, one and the same thing, ั้นชั่ว, trellis, isolated, cornfield, Golden Fleece, miniature camera,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์