บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - eangelism

eangelism (อิแฝน-เจะลิส'ม) n.
1. การเผยแร่คำสั่งสอนจองพระเยซู = evangelicalism (อีแฝ็นเจล-อิแคะลิส'ม)
คำศัพท์แนะนำ
กะเร่อกะร่า, outer, ย่น, defamation, Albania, discontinue, quixotism, washday, ขยำ, pork, bomber, lessor, elementary, bugaboo, ช้อนถ้วย, blissful, กระโปก, espionage, pennyweight, grandpa, วัณโรค, emancipate, tabular, malcontent, gentlemen, อุตสาหกรรม, womansuffrage, ท้ายพระยา, อีกทีหนึ่ง, ข้าหา, biography, Persian cat, brickwork, demi-, เล่าเรียน, solidangle, ตอแหล, เซ็งแซ่, ลิ้นปี่, demoniac, สัณฐาน, Mrs., แก่งแย่งกันเพื่อเอามงกุฎ, reducible, คะแนน, small letters, holla, คราบ, ฟุ้ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์