บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dumb friends

dumb friends
1. สหายที่พูดไม่ได้คือ สัตว์เดรัจฉาน
คำศัพท์แนะนำ
ฆ้องวง, book of stamps, silica gel, เหรัญญิก, ชักชวน, mirthful, คลุ้ม, ม่ได้เรื่อง, หยียบย่ำ, these days, deplorable, อ้าว, ลกเปลี่ยน, spud, โรย, javelin, ผัก, drape, หลาว, ขี้เรื้อนกวาง, บินว่อน, median gray, johnnycake, scotch tape, bamboo curtain, ทบวงการ, persistently, augur, bantam, inflationist, fragility, พนัน, invective, Turkistan, austere, strike while the iron is hot, unobtrusive, invidious, ควาญช้าง, hand towel, obtainable, giggle, end his days, ปุด, ว่ำ, อรัญวาสี, straight out, exterior, somewhen,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์