บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dumb friends

dumb friends
1. สหายที่พูดไม่ได้คือ สัตว์เดรัจฉาน
คำศัพท์แนะนำ
ฟี่, ลาย, somnolent, นิติ, On His Majesty's Service, แบ่งรับแบ่งสู้, แฟง, toilet cover, consul general, ประเดี๋ยวก่อน, นครวัด, ridge tile, cabby, Cowper, bottom, ไหวพริบ, big toad, ประจัญบาน, สีเหลี่ยมด้านเท่า, calmly, cloudlessness, citadel, dimension, explain, steel cartel, bandit, secessionism, cloud world, boxing, cherubim, play fast and loose, instantaneous, เยียน, แจ้ว, สาวทึนทึก, H, หมอเก๊ ๆ, หาดทราย, The Descent of Man, amorphous, สนับแข้ง, peevish, shamefulness, gangrened, ติสัมปชัญญะ, constrict, fluctuate, ผักเสี้ยนผี, He's been here,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์