บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dumb friends

dumb friends
1. สหายที่พูดไม่ได้คือ สัตว์เดรัจฉาน
คำศัพท์แนะนำ
poetic life, moonstone, helmsman, theosophist, improperly, เสียงโซ่ดังกราว, work up, flake, atomic power plant, bride, stopcock, Cuban, ฝึกหัดงาน, vaulting, R.S.V.P., pituitary, renovate, countryseat, Mendel, PBX, recorder, pimp, เดือนยี่, หลาว, นายด่าน, ลำพู, Swinburne, ฝีประคำร้อย, เบื้องซ้าย, pointlessness, dan, ใจเย็น, แข่งขัน, runaway, องเวร, ต่ลวด, years of discretion, loc. cit., undue, Diderot, funded debt, become effective, ริ่มเปรม , สโมสร, Cervantes, in front, the Lake Country, good night, แผ่นดิน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์