บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dumb friends

dumb friends
1. สหายที่พูดไม่ได้คือ สัตว์เดรัจฉาน
คำศัพท์แนะนำ
mon, atonement, harassment, คับคั่ง, frond, loaves, -rigger, กาเหว่า, come into play, เงินฝาก, ลียแข้ง, ชาน, พลู, changeless, กุณฑล, ตีนหลัง, imbibe, star shell, ศัลยศาสตร์, ฉุดลากด้วยเครื่องดีเซล, ทัดทาน, basalt, photos, pedestrian, loading platform, sovereign remedy, utility, piston ring, ผงก, พละ, boom, คุ้งเคี้ยวเป็นคุ้งเป็นแคว, fender skirt, Libra, called to the bar, jet plane, สิบสอง, บาดแผล, candy, ทึ่ง, พระเอก, เพิกถอน, natural history, choose, ร่ม, decagon, สะกดจิต, egg dance, กสิณ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์