บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dumb friends

dumb friends
1. สหายที่พูดไม่ได้คือ สัตว์เดรัจฉาน
คำศัพท์แนะนำ
mine-sweeper, tipcat, นเดียว, we're, deficiency diseases, spirally, voces, ริตวิปลาส, หม่ถอดด้าม, kraft, bart., Serene Highness, กว้างขวาง, fling to the wind, เรียนคุณสะอาด, make his gorge rise, bilingual, สำเร็จ, สังกะวาด, false start, proprietorial, ดร., playbill, ลี้, humanitarianism, discomposed, unseasoned, frumpish, whimper, ทาสยาฝิ่น, เรียนหนังสือ, tipsiness, ขาเจ้า, ชั้นพิเศษ, gusher, desecrate, sparingness, อัดไฟ, inclusively, heave a groan, waviness, เตาหลอม, garden, แฉ่, gentility, inactive, jovial, escapement, Romaic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์