บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dumb friends

dumb friends
1. สหายที่พูดไม่ได้คือ สัตว์เดรัจฉาน
คำศัพท์แนะนำ
หึ่ง ๆ, wherewithal, keyway, Russian Revolution, monstrosity, ชื่อ, กิ่งอำเภอ, reelect, บ้านนี้ของใคร, sonorousness, hayrick, canister shot, แม้Ž, กริบ, ไปรษณียากร, grease the plams of, taken ill, juvenile deliquent, หลุน ๆ, mom, ลูกกลิ้ง, เพื่อให้รู้แล้วรู้รอดไป, defeatism, ฟ่อ, dilapidated, ไอดี, เหมือด, ลงรอย, สมรส, deem, lamentable, ปลาเงินปลาทอง, masthead, swat, eulogy, engraver, virilism, riven, electrocution, femme de chambre, exemplarily, tropicalize, sack race, กลับหลังหัน, acid, landscaping, raise the wind, cello, minimum thermometer,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์