บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dumb friends

dumb friends
1. สหายที่พูดไม่ได้คือ สัตว์เดรัจฉาน
คำศัพท์แนะนำ
fewness, ด่วนได้ด่วนเข้าหน่อย, anglicize, ทุพพลภาพ, ทุร-, mar, acquiescence, มาตร, toy balloon, เพียงแต่, mince matters, civil state, tandem, shellac, lithographer, tourist agency, trunks, อสีนีบาต, สภามีมติไม่, outgeneral, bier, elaborateness, minim, cantaloup, Assyria, ๘ นาฬิกา, มะ-, burden, rivalry, connectedly, plectrum, every other day, ภวังค์, mot juste, mal de mer, bubonic, ท้องคลอง, podgy, unmanly, The School for Scandal, น้ำบ่อ, mumps, อิง, ภาพ, moment of truth, ตรง, ลูกแฝดสี่คน, outgrow, ประณิธาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์