บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dumb friends

dumb friends
1. สหายที่พูดไม่ได้คือ สัตว์เดรัจฉาน
คำศัพท์แนะนำ
penny worth, นใหญ่คนโต, ธาน, พระราชสาส์น, แทะโลม, demagogism, ทำนา, intracranial, perpetrate, multiplicity, หรุบรู่, ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท, ู้อาสาสมัคร, give him hell, ay, ขลก, เขิน, ออสเตรเลีย, Vanity Fair, tropic, esthetic, formfitting, นิทาน, seminary, cribbage, blowy, รับประทาน, อดทน, raise steam, archness, domineering, pediatric drops, resourcefully, kulak, eke, numerical superiority, ลำคลอง, Bengal, T.U.C., กระต่องกระแต่ง, reverie, lid, กระมล, sleeper, ตรุ, at the same time, อ้าว, winsome, Tibet,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์