บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dumb friends

dumb friends
1. สหายที่พูดไม่ได้คือ สัตว์เดรัจฉาน
คำศัพท์แนะนำ
apache dance, ราชคฤห์, กำไล, insurrectionary, loving, อากร, เข้าไปในบ้าน, clamor, สะท้าน, ระเบียบแบบแผน, reassess-ment of taxes, millionaire, จ๋งครึ่ม, frogman, ruthlessness, ลังเล, fluidity, ไอ, keep an open house, farming, nunnery, เรือสงคราม, signally, กระทอก, overflow, ประนมกร, astigmatic, turn over, racquet, ขนทรายเข้าวัด, กระวีกระวาด, flawless, purely, City of God, โต๊ะ, forlorn, biblicist, consume, น่าชัง, ทำไม, กรมสวัสดิการทหารบก, school mate, ชาวรุสเซีย, ยี่ยงอย่าง, sulfurous fumes, tickle, unsaid, ยู่ยาม, ปด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์