บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - duly

duly adv.
1. กำหนด, ดู due เนื่อง, ถึงเวลาอันสมควร, ตามกำหนดเวลา, ครบกำหนด
2. สมควร, ตามสมควรแก่ฐานะ
3. ถูกต้อง
4. ความยุติธรรม, สิทธิที่ควรจะได้รับ
5. หนี้, ส่วนที่จะต้องส่ง, ค่าธรรมเนียม
6. หลีกเลี่ยงไม่ได้
7. ตรง, ตรงเผง
คำศัพท์แนะนำ
doodle, ชั้นจัตวา, Kremlin- red tape, get through, พฤกษเทวดา, sibilant, ladies of the court, Mesopotamian, อนุรักษ์, technetium, แก, enigmatic, counterweigh, clove, Tuareg, Lud, checkmate, ramp, God knows, เมียง, overladen, beagle, Grenadier Guards, overarch, fitting, กัมมันตภาพ, desolate, กระพุ้ง, ลงพิมพ์, ้มล้าง, on coming, มะ-, condolence, เมาลี, pastel, milkbush, กรมศิลปากร, uncivilized, wailing, paratyphoid, ligature, แปลก, notwithstanding, อัสสุชล, ดำนา, fortunately, sliding seat, ัญญาณปลอดภัย, desk work,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์