บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - duly

duly adv.
1. กำหนด, ดู due เนื่อง, ถึงเวลาอันสมควร, ตามกำหนดเวลา, ครบกำหนด
2. สมควร, ตามสมควรแก่ฐานะ
3. ถูกต้อง
4. ความยุติธรรม, สิทธิที่ควรจะได้รับ
5. หนี้, ส่วนที่จะต้องส่ง, ค่าธรรมเนียม
6. หลีกเลี่ยงไม่ได้
7. ตรง, ตรงเผง
คำศัพท์แนะนำ
คณะทูต, ไข่เป็ด, ้วน ๆ, and/or, สัญญาณปลอดภัย, warningly, Hottentot, หัวแม่ตีน, revoke, สารบรรณ, penance, กรมราชเลขาธิการ, rough, ังเกิดเกล้า, litmus, Monday, screen grid, popularity, heifer, ฉนวน, กระดูกปลายแขนนอก, portability, กามา, เภสัชวิทยา, lady-in-waiting, ration card, hilly, lay, creole, เครื่องจูงใจ, conjugal relations, love feast, time honored, ครองสิกขา, -acious, ตะกรุด, manipulator, ว่ำ, lanky, in these days, หวด, แชมภู, clubmoss, appetizer, cashmere shawl, tolerance, fire brigade, electroscope, future,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์