บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - duly

duly adv.
1. กำหนด, ดู due เนื่อง, ถึงเวลาอันสมควร, ตามกำหนดเวลา, ครบกำหนด
2. สมควร, ตามสมควรแก่ฐานะ
3. ถูกต้อง
4. ความยุติธรรม, สิทธิที่ควรจะได้รับ
5. หนี้, ส่วนที่จะต้องส่ง, ค่าธรรมเนียม
6. หลีกเลี่ยงไม่ได้
7. ตรง, ตรงเผง
คำศัพท์แนะนำ
-wheeler, sh-sh, ฉ้อกลางเมือง, obtrusiveness, decompose, คันชีพ, uncharitableness, ขาก, ป้าบ, alleviative, ส่วนมาก, vauntingly, จม, wilfully, desiderata, โสฬส, net, penetrable, สารบรรณ, มหาบุรุษ, physical examination, Xm., drainage basin, มะลายู, interstice, optometrist, อ่อนน้อม, municipality, geisha, หม้อตาล, attributively, Christ, lynx, แถม, อาเพศ, เคยชิน, ลาดชัน, surf clam, recoil, าขาว, loan, scientific, Chancellor of the Duchy of Lancaster, disfavour, ไจ, toad-yism, rancid, tools, spiteful,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์