บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - duly

duly adv.
1. กำหนด, ดู due เนื่อง, ถึงเวลาอันสมควร, ตามกำหนดเวลา, ครบกำหนด
2. สมควร, ตามสมควรแก่ฐานะ
3. ถูกต้อง
4. ความยุติธรรม, สิทธิที่ควรจะได้รับ
5. หนี้, ส่วนที่จะต้องส่ง, ค่าธรรมเนียม
6. หลีกเลี่ยงไม่ได้
7. ตรง, ตรงเผง
คำศัพท์แนะนำ
ounce, open shop, oxalis, scalded cream, onyx, จันทน์, พระยา, LL.B., have an idea, sacred ground, annals, นนำร่อง, soft sell, centigram, basil, Brussels, cyanide, dispenser, promulgation, dolorously, abbe, colonelcy, Afro-Asian bloc, กาญจนบุรี, stoppage, feverishly, barge-man, vacationist, impersonation, ปกครอง, frenchify, Chinaman, carry conviction, ร่วมประเวณี, twinbed room, กัลปาวสาน, 'change, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม, needless, archetype, coquet, Pennines, sugary, Augean, ิ่งหนี, underestimate, quietness, ไม่ยัก, จองหอง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์