บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - duck-billed

duck-billed adj.
1. มีปากอย่างเป็ด
คำศัพท์แนะนำ
ฉาว, สถาน, hiss, slop sink, towel, ไม่รู้ภาษีภาษา, Scot, muscle, genus, calculi, ระเชิญ, โบราณคดีวิทยา, chalcedony, ทุพภิกขภัย, ตกต่ำ, ยิ้มเยาะ, pilot lamp, สถิต, shambles, กิตติศัพท์, Goya, รายย่อย, แมง, base, ลี้ยงสัตว์, กะพลอมกะแพล็ม, bob, ราชบาตร, unadaptability, มึนตึง, gamble, glibly, encouragingly, toolhouse, hot stuff, purvey, grunt, ต่ลำพัง, merchandise, council of war, steal-thiness, unasked, สัญญาณธง, Japan's External Trade Agency, brownish, มารยาททนายความ, mute, mint par, snowshoe,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์