บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - doll

doll (ด็อล) n. vt. vi.
1. ตุ๊กตา, ผู้หญิงที่หน้าตาสวยแต่ไม่มีสติปัญญาหรือไม่มีความรู้สึก, แต่งตัวอย่างสูง
คำศัพท์แนะนำ
defective verb, unemotional, copse, beyond doubt, incubatory, unpardonable, bakery, herd, lingua france, ไก่เขี่ย, ลุก, sordid, annuity, grandisonian, steel, outfitter, anchoress, ซู่ซ่า, เชิง, pay out, ไร้งาน, devour, ค้นคว้า, spore, ข้อผูกมัด, กลั้น, wreak his thoughts upon expression, subscription list, รุกร้น, อนุเคราะห์, alienage, -cy, ลงพื้น, ไม่ว่า, missing, ancien regime, เด่นชัด, ravioli, ที่นั่ง, Fountain of Youth, Javaness, hinder, drop back, มลายู, protestation, postern, pathological, concomitant, กระดุ้งกระดิ้ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์