บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - doll

doll (ด็อล) n. vt. vi.
1. ตุ๊กตา, ผู้หญิงที่หน้าตาสวยแต่ไม่มีสติปัญญาหรือไม่มีความรู้สึก, แต่งตัวอย่างสูง
คำศัพท์แนะนำ
saltpetre, yachtclub, pummel, ตู่, enrol, expediency, ขยุบขยิบ, เครา, melon, sown, heroinism, ขนมแป้งสิบ, armylist, poem, unmerciful, bibliophile, รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน, undersize, the Corner, stink bomb, solidangle, blowing pipe, scrawny, Irish terrier, โคมตั้ง, razor, staff sergeant, conclusion, ึก, bung, choice. option, as dead as the dodo, สูญ, ตัดขาด, comprise, Bow Street, มังสาหาร, ละครลิง, ราค, shaven, เกษร, ข้าไท, ดตัว, ไม่ก้ำเกินกว่ากันเท่าใดนัก, pretor, concealed, ร่วน, มหึมา, มานุษยวิทยา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์