บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disuse

disuse (ดิซยูซ-) n.
1. การเลิกใช้
คำศัพท์แนะนำ
สัตยาบัน, expanse, all time, percussion cap, before I could say Jack Robinson, disgorge, geophysical year, name day, ะลาย, adulteration, Tipperary, big bug, breadboard, whilst, ลูกฝาแฝด, สุดหนทาง, vestibule, glacial epoch, perspective, gibe, ti palm, Anglo-Saxondom, engineman, trade hall, ต้นเค้า, lying, sparingness, wrought-up, right angle, หมาหรึ่ง, pitch-and-toss, เสรีภาพ, armored cruiser, crepitation, from time to time, กระดาษแก้ว, Ten Commandments, เยอะ, stream} present, paunch, หนักใจ, ขวนขวาย, complacently, yestereve, weather side, ที่สาม, อาจหาญ, send in his papers, nom de plume,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์