บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disuse

disuse (ดิซยูซ-) n.
1. การเลิกใช้
คำศัพท์แนะนำ
Hakka, bemuse, moto-rized division, hugely, gawk, Swede, ให้อภัย, deacon, proscriptive, aspirator, text hand, votive, ตงฉิน, famous, กุ่ม, rush hours, เกรี้ยวโกรธ, intolerable, สินค้าออก, call me names, ชาญ, terminology, ตะแกรง, งด, hot plate, สั่งสอน, ยืนชิงช้า, thorny, aluminium, knave, nunky, lose his head, mump, truism, short wave, concept, castaway, impromptu, receiver, วายปราณ, -in', amebic, blur, inflammability, gown, อ้าว, แต่เริ่มแรก, Stirling, duck-footed,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์