บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disuse

disuse (ดิซยูซ-) n.
1. การเลิกใช้
คำศัพท์แนะนำ
ตาเต็ง, hansom cab, pigeon breast, York-shire, semifinal, บันได, anticlimax, waterwheel, bill board, cease, รากฟัน, พลโลก, monstrously, เลี้ยง, after, เชื้อชาติ, เหมันตฤดู, irritation, sapless, coyish, go to the length of, good cheer, dare, butterscotch, academician, Holy Week, apprenticeship, ซ่ว, Throgmorton Street, interesting, shellproof, m.p.g., ถ้าเช่นนั้น, lovelorn, molest, Holy Alliance, recruit, furnished house, cheapness, กระดาด, acridness, fireman, nigger, knickerbockers, obvious, serial number, chortle, sectional, murderer,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์