บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disuse

disuse (ดิซยูซ-) n.
1. การเลิกใช้
คำศัพท์แนะนำ
spryness, damageable, mountain goat, lines of force, gusty, sweater, ืดยาว, shame, toilet water, mock moon, shadow-boxing, ระทวยใจ, deface, ชุ่มชื้น, tailings, ครึ่งชาติ, ungrounded, liquidization, viscosity, เดซิลิตร, ตะกอน, trumpery, Rome, ตุ้ม, pyramids, ประจัน, interpretation, harangue, rhodium, อีหนองอีแหนง, ทำพรือ, lordly, tomato, ทันตแพทย์, ิน, squirrel monkey, projector, starlit, nut brown, have forty winks, offing, aflutter, guncrew, เซิฟ, บำรุง, renown, gargle, confab, leveling,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์