บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disuse

disuse (ดิซยูซ-) n.
1. การเลิกใช้
คำศัพท์แนะนำ
army, recapitulate, aria, หลงเสน่ห์, rationalism, prophesy, London ivy, vicar curateship, City magnate, ensuing, piscatorial, entente, ฮา, Times Square, สะทกสะเทิ้น, oratory, not a few, ระกอบอาชีพ, ยางซึม, rosy, rival, corridor, crippled, alarm bell, lumen, กำแพงมีหูประตูมีช่อง, Ferris wheel, meretriciousness, Prometheus, out of joint, เรือสำปั้น, worship, หินอัคนี, หอระฆัง, ruminatively, ร่อยหรอไป, fizzle, รอยเท้า, white flag, sonny, clearheaded, gossipy, ยันหมั่นเพียร , อยหลัง, พัน, เครื่องทรง, Nipponese, อัตราภาษีศุลกากร, แล้,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์