บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disuse

disuse (ดิซยูซ-) n.
1. การเลิกใช้
คำศัพท์แนะนำ
undoubted, หมายเกณฑ์, เพิง, animal kingdom, กระดากขวยเขิน , mitigative, ศรัทธา, inherent, หง่าง, หอปฎิบัติการมาตรฐานแห่งชาติ, กระสร้อย, breeching, all hours, chrysanthemum, เครื่องฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ขับร้อง, have a crow to pluck, Albion, ผ้าน้ำมัน, convert, interlace, haddock, กะลิง, coign, commotion, เห็นดีเห็นชอบ, Congress of vienna, tut-tut, noddy, ทัศนา, antacid, unaccountability, sprint, gallows-ripe, แยง, slunk, ปลุกเสก, percentage, ละหาน, ฉะอ้อน, wedded pair, วารสาร, gingerbread, ceramic art, truck shop, เบี้ยปรับ, patrimony, แหลมกูดโฮป, จองหอง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์