บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disuse

disuse (ดิซยูซ-) n.
1. การเลิกใช้
คำศัพท์แนะนำ
demoniacal, reversion, vulturine nose, twelvefold, sappy, คันสูบ, livestock, beachhead, colorant, Hessian fly, หวั่นหวาด, ถูกคอกัน, wicked, hero worship, bronchia, dirty linen, rotter, ain't, applied science, inferable, นือย, Cupid, dependency, liaison officer, เดี่ยว, finance, dogsleep, experimental, วังสราญรมย์, lethargic, baby grand, ตื่นตูม, mitigating circumstances, วาดเขียน, take a deep breath, dauntlessly, หนับ, กรุงศรีอยุธยา, imperfect, hives, prisoner of war, oh, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, consider, ขาเข้า, ineffectiveness, เรื่อง, 'o-, animal heat,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์