บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disproof

disproof (ดิซพรูฟ-) n.
1. ดู disprove พิสูจน์, พิสูจน์หักล้าง, ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง
คำศัพท์แนะนำ
ขวาน, tike, ขวางหูขวางตา, เรือหางยาว, curcuma, prologue, ราวี, ข้าวต้ม, hoarsen, impassibility, King's bounty, coastline, ทิพยรส, K.W., ineffective, opulence, fabulous, in days of yore, string bean, close-grained, far-fetched, ชายชู้, disseminate, misogamic, processing laboratory, matter of course, R., obtuseness, กุฎมพี, Julian, แบ้, sun hat, lousy, monkeynut, proboscis, ชน, M.R.C.P., radilogy, ต้นŽ, tabulation, assiduously, วังวน, ธรรมศาสตร์, tell off, หง่อง ๆ, เตาไฟ, titular, เข้าฝัก, jujitsu,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์