บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disproof

disproof (ดิซพรูฟ-) n.
1. ดู disprove พิสูจน์, พิสูจน์หักล้าง, ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง
คำศัพท์แนะนำ
flosssilk, ยุว-, young woman, เลาะ, milk of lime, อัดไฟ, แป๊ะเจี๊ยะ, mesmerist, Christies, mutually, ธรรม พระพร , Caucasian, polyglot, สมาชิกรัฐสภา, high-spirited, เพียร, holiday clothes, ฝนฟ้า, เริศร้าง, destination, turning point, precipitately, testamentary, cubical, ลายแทง, hole, ม่พระ, gawkiness, king cobra, plight, cobwebby, thirdhand, go to our own place, indiscrimination, คร่าว, โสนคางคก, MS., unmask, soloist, สรรพากร, ตาเต็งการชำระ, penis, range finder, psychiatry, ไล่กวด, shaky, limply, miscellany, แสงเงินแสงทอง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์