บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disproof

disproof (ดิซพรูฟ-) n.
1. ดู disprove พิสูจน์, พิสูจน์หักล้าง, ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง
คำศัพท์แนะนำ
Mus. B., ตลอดถึง, psychics, จ่า, gloved, พลังวังชา, นครโสภิณี, อนามิส, นามบัตร, ไพเราะ, miry, ต้อง, exterior, strati, vicereine, คฤหัสถ์, faultlessly, geophysical year, lieutenant commander, fetch a sigh, ค้งคำนับ, ฉุนเฉียว, ช้ำชอก, สิทธารถ, immaculacy, Christmas, แห้, television, ancient of the Inns of Court, electrical, latticework, radial engine, ปิ่นกษัตริย์, the Pacific, กระยิ้มกระย่อง, tenderloin, หนี, องคุลีมาลย์, react, สกสาหาความ, ทิพยพยาน, coyote, deckhouse, deficient, ขยิก, ระลึกชาติ, สะตุ, come into existence, profit,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์