บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disproof

disproof (ดิซพรูฟ-) n.
1. ดู disprove พิสูจน์, พิสูจน์หักล้าง, ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง
คำศัพท์แนะนำ
beef baron, penchant, วายปราณ, หมดอาลัย, Colombia, สารภี, สวัสติกะ, อุ้งมือ, ู้จักริ่เริ่ม, ลมบ้า หมู, frau, ฟิด, give leg bail, บุษราคำ, denunciation, ากรรไกร, ่าเหล่า, acrimoniousness, พลิกหงาย, sword dance, open secret, warp, ฝักบัว, glass-work, ไกลจากความจริง, hourglass, หอรัษฎากร, บุญฤทธิ์, ตัวเฉพาะ, cathode, Spartan, ขวย, cemtralize, หมายความ, polar circles, watercourse, mellow, integral, ราด, หมุนเวียน, aerie, disobediently, ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม, panther, tapster, ริบ, arrangement, prawn, ข้าวเม่า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์