บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disproof

disproof (ดิซพรูฟ-) n.
1. ดู disprove พิสูจน์, พิสูจน์หักล้าง, ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง
คำศัพท์แนะนำ
พันธุ์, storybook, Spartan, าแล้ว, คล่อง, waiter, หญ้าเจ้าชู้, unsound, อนาธิปไตย, hit or miss, hop it, เอื้อม, malefaction, token payment, compensation, agriculturist, ซออู้, เซ็ต, shelve, เรือน, prudish, กองเชียร์, apple snail, จับผิด, jiff, theft insurance, accoutre, not worth a day's purchase, not for Joe, security blackout, กล้วยบวชชี, คุณอนันต์โทษมหันต์, lay siege to, burner, bald, ทั้งพวก, แข่งขันรักบี้, เฮ้ย, tea dance, ูกใจ, curve, ether, บารมี, modesty, smoking concert, on coming, helical gear, กลั้นวาจา, กระดูกปลายแขนใน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์