บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disproof

disproof (ดิซพรูฟ-) n.
1. ดู disprove พิสูจน์, พิสูจน์หักล้าง, ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง
คำศัพท์แนะนำ
terrifically, ironical, likableness, dispatch, beauty queen, ประตูออก, ถลำ, provocatively, thoroughness, จรรยา, domestic animals, factory, dire, undeveloped, สิ่งแรก, ร้อยเอก, in the round, ทะมัดทะแมง, interchangeability, ั้งไข่, อ้ายรถรับจ้างคันนั้น, trailer, malice aforethought, Ferdinand, มะริด, tax farmer, top-knotch, spherically, -al, despondently, one-tenth, serfdom, the Titanic, muffin, ผ่านพิภพ ผ่านฟ้า, chant praise, โผเผ, dot his i's and cross his t's, ผลลบ, Paul, สาระพาเฮโล, worked out, ecclesiastical, คุรุ, หนไหน, participate, neckerchief, unionist, cooperate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์