บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disproof

disproof (ดิซพรูฟ-) n.
1. ดู disprove พิสูจน์, พิสูจน์หักล้าง, ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง
คำศัพท์แนะนำ
tzarina, อกดีแป้นแตก, functional, hatchway, ว่าง, deterrent, ิดทองหลังพระ, slacks, emergency exit, squander, naughtily, keynote, งแดง, footsore, scabious, คีม, furrier, chicanery, canker, bison, short of, flap-eared, มหิมา, secondary winding, almighty dollar, adjudicate, lion and unicorn, วิหาร, proper name, เรือสำเภา, pledge, acidic, shallow, checkwriter, stone-blind, parity, sweet tooth, ราชวัติ, lair, ทางรถไฟสายใต้, tithe, clothing, ป่วยเจ็บ, ขัณฑสกร, vessel, halbert, Sherlock Holmes, กลอุบาย, bestial,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์