บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disproof

disproof (ดิซพรูฟ-) n.
1. ดู disprove พิสูจน์, พิสูจน์หักล้าง, ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง
คำศัพท์แนะนำ
extensive cultivation, กัณฑ์, ฉวย, glacial period, Morris, William, Kitchener, เผื่อน, renege, grow, Brother Jonathan, ลูกดิ่ง, nausea, quarter, ลองใจ, banjorine, felted, wherefore, เสมียน, หยอกล้อ, straw, bargain, Chancellor of the Exchequer, แม่บ้าน, พรวดพราด, effectives, ruffian, ทอดตา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, Huguenot, bund, flame-thrower, -tude, Noah's Flood, clement, gist, get round, luce, Treaty of London, snowman, ค้างชำระเงิน, asterisk, insatiable, เบือนเรื่อง, satisfyingly, motar, beseem, shortage, Homeric laughter, tannery,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์