บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disproof

disproof (ดิซพรูฟ-) n.
1. ดู disprove พิสูจน์, พิสูจน์หักล้าง, ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง
คำศัพท์แนะนำ
cartographical, qualitatively, celery, เศร้า, ิดเท้า, พรรคจารีตนิยม, surface printing, ปวดท้องเยี่ยว, มูนดิน, ป้าง, หฤหรรษ์, -dom, Lawd, gamboge, descendant, ลอด, indescribable, Automobile Association, law-suit, penny-a-liner, technologically, hornstone, ป้อม, timbre, numskull, teeth, sulky, ผักหวาน, volubly, scabby, triratna, rock oil, thresher, per bearer, gentlemanlike, monomania, อัตราภาษีเงินได้, รายการอันนี้, อาสา, furbished, loose build, ruddiness, ท้, ลนลาน, dissect, contempt of court, Indian Mutiny, เหรียญ, subserviency,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์