บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - disproof

disproof (ดิซพรูฟ-) n.
1. ดู disprove พิสูจน์, พิสูจน์หักล้าง, ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง
คำศัพท์แนะนำ
กรมแผนที่ทหารบก, afterglow, boarder, a Roland for an Oliver, , Third Republic, สุ้มเสียง, เย่อ, cohort, cussword, barrenly, ลำเลิก, ภราดร, committal, joyful, บรับเงิน, settle, กรีดนิ้ว, insinuating, ก้ำเกิน, พนักงาน, นรก, cutis, bandy-legged, outline of history, massively, โซเซ, monstrously, ail, phial, โอ, pine, afflict, transcendent, ำดับนั้น, prong, settlement, ระยำ, เครื่องแบบ, digger, scorecard, cold-proof, บ่วง, be minded, pleased, amphibolous, ย้อมน้ำใจ, winscreen wiper, สุดคณนา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์