บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - diphtheria

diphtheria (ดิฟเธีย-เรียะ) n.
1. โรคคอตีบ
คำศัพท์แนะนำ
Victory over Japan Day, purse seine, cavalier, โห่ร้อง, unused, frilled, หอสูง, requirement, พรำ, การประจบประแจง, Fahr., ทัดเทียม, misconstruction, fad, ประสิทธิภาพ, envelop, unctuously, บอกฉันว่าแกต้องการอะไร, กระดาษเขียนหนังสือ, ป็นดัง, bone black, ช่างภาพ, sty, blazing, สะพานกรุงธน, voila, sooner or later, stage name, cochin, unlatch, ไม้พุ่ม, visage, closure, a passibility, กันสาด, รับแขก, taxi, nutmeg, dress parade, Rialto, superior letter, rattlesnake, ทิพยรส, รัฐประหาร, minister, จักรราศี, abysmal, fold, captaincy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์