บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - diphtheria

diphtheria (ดิฟเธีย-เรียะ) n.
1. โรคคอตีบ
คำศัพท์แนะนำ
rusty, ประหยัด, prefectoral, พิพาท, ตัวตั้งตัวตี, telephony, frontal, nepotism, resource, rejoinder, เห็ดหูหนู, ตุ๋ม ๆ ต้อม ๆ, angular velocity, impersonally, ย่อ, ว่างเว้น, เคลือบคลุม, Auld Lang Syne, กระเท่, เมียลับ, try square, quiverful, chocolate brown, coldhearted, adjutant general, ปรความ, old flame, โจน, หนึ่งเหมือนกัน, repentantly, congeniality, กางเกงขายาว, toboggan chute, nation, อรหัต, in the way, แป้ง, beche-de-mer, พากเพียร, closed book, fall on, ขี้ปดมดเท็จ, ยกธาตุ, mouse, toper, บุรุษที่สอง, United Nations Organization, cling-stone, คนเดินโต๊ะ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์