บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dinnerless

dinnerless (ดีน-เนอะเล็ซ) adj.
1. ไม่ได้รับประทานอาหาร
คำศัพท์แนะนำ
carnalism, อยุติธรรม, daughter, พระฉาย, โยม, cochineal, ค่ารถ, piercingly, Great Mogul, hemp, อึง, ำพา, association, coxcomb, ermine, วัยเด็ก, ขึ้น, ต่ลำพัง, seventh heaven, ต่อต้าน, indefinte tense, Terpsichore, South American, bowstring, townplanning, Timbuktu, ่าง, faction, ชะล้าง, The Analects of Confucius, urtica, compare with, supportable, silver-fish, shandygaff, incommodious, เสียมล้อ, white slavery, realism, ศฤงคาาร, camphor, in olden days, Tokio, capstan, credit mobilier, สามเศียร, หลบหนี, precariously, phonetic symbol,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์