บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dinnerless

dinnerless (ดีน-เนอะเล็ซ) adj.
1. ไม่ได้รับประทานอาหาร
คำศัพท์แนะนำ
เทือกเถาเหล่ากอ, potentate, ฟ้อง, Aristotelian, มฤค, dipper, laissez-faire, อารี, กองลำเลียง, proffer, ขิน, ายใจ, level down, time sheet, ยอมรับ, rhyming dictionary, self-supporting, เฉพาะหน้า, trig, conquistador, tritely, crawler, scant, สนธยา, onset, อาภรณ์, Penelope, ไข้มาลาเรีย, bombax, multicylinder, Himalayan, cutely, torpify, ราบ, ซ่อง, ถึงไหน, the Pilgrims, consistently, recapitulation, อาจม, dialectal, acquire, intemperate, สำหรับ, จอมทอง, postal, ตำรับตำรา, ิติบุคคล, กระ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์