บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dilated

dilated (ไดเลท-อิด) adj.
1. เบิก (แก้วตา) ให้กว้าง, ถ่าง, พอง
2. กล่าวอย่างยืดยาว, ขยายความ
คำศัพท์แนะนำ
เงินทุน, Middle-of-the-road, squeaker, Sat., ม้าลาย, diatonic scale, Heaviside, parimutual, ไม่ใช่เล่น, stamp duty, cote, atone, sky, categorize, blind-man's holiday, announce, obliteration, frequency modulation, ใครก็ตาม, voluntariness, tyrannical, poem, long-sighted, allusively, maddeningly, homestead, nuclear physics, ซ่า, astonishingly, วชิร, authorization, countercharge, monomania, locate, ักด่าน, farrier, punitive, flamingo, bad evil, ช่องกุด, brush, interest, spill, หลักกฎหมาย, ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์, bell metal, called to the bar, บาลี, ะหว่างมหาวิทยาลัย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์