บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dilated

dilated (ไดเลท-อิด) adj.
1. เบิก (แก้วตา) ให้กว้าง, ถ่าง, พอง
2. กล่าวอย่างยืดยาว, ขยายความ
คำศัพท์แนะนำ
พิสูจน์ได้สมจริง, ฝาน, tableaux, silver plate, honesty, flora, cubicle, คร่ำหม้อ, แพขนานยนต์, ladybug, วาว, แพทย์ผดุงครรภ์, แน่นขนัด, ่วงท้าย, Royal Government, gauche, inasmuch, house-fly, สาขา, join issue, boxing, เต่ากระ, ้ำ, black Maria, milkman, อุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น, Chiang Rai, มาตุเรศ, ระสาท, luxurious, Reaumur, prig, duster, cartridge, สงัด, somberness, สิ้นลมปราณ, suffuse, imperil, eagerly, petit bourgeois, producible, บรรยาย, leisured, peaceable, ทานโทษ, credit mobilier, newsreel, บัวหลวง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์