บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dicker

dicker (ดีค-เคอะ) vi.
1. ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, ทำการแลกเปลี่ยน
คำศัพท์แนะนำ
waistband, เข้าเจ้า, goldfish, You shall go, Wren, Christopher, Statue of Liberty, โกง, pseudomorph, eon, bloodlessly, ถ้าหาก, gastronomy, pretty-pretty, ตะคริว, Pacini, Giovanni, dpt., holidays, เคือง, theme song, fez, topmost, leniency, in conclusion, preponderantly, จักแหล่น, บาดตา, horologist, นกยูงไทย, the Emancipation, mortgager, tussle, สาระวอน, unsorted, fearfulness, automatic balance, Marxism, ิวเผิน, กุลธิดา, ด้วยความโลภ, fall to the ground, าก, จีนแส, trade hall, เป็นไท, preempt, glint, ตีถัว, เสียง, Alabama,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์