บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dicker

dicker (ดีค-เคอะ) vi.
1. ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, ทำการแลกเปลี่ยน
คำศัพท์แนะนำ
ปลิด, possessive pronoun, wrist, ปีกไม้, Rome-Berlin Axis, bountiful, rhapsodical, business, undersize, unglue, เหตุการณ์คับขัน, grandniece, manganese, abstinent, set his mind on, wintertide, โลหิตออก, แหลก, critical, sadness, sue, wanting, animality, กุฎ, undermentioned, veracity, ไข้ทรพิษ, constitutionalism, criminology, พิธีรดน้ำ, คัดเลือก, ป้อม, ข้าวโพด, prickle, extol, on the spot, ิ้นท่า, flinch, comprise, บวชชี, มิตรใจ, cob coal, reservedly, อีเป้า, inclination, first cost, ฝ่ายธุรการ, nook, น้องเมีย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์