บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dicker

dicker (ดีค-เคอะ) vi.
1. ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, ทำการแลกเปลี่ยน
คำศัพท์แนะนำ
phonetically, มูลฐาน, ปรากฤต, พินิศ, ี้, floutingly, amicableness, ชอบอยู่ครัน ๆ, marker, high-angle, evanescent, zirconium, wraith, syrup, สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, overpaid, eternal triangle, bettor, ีนกา, canst, ไฟท้าย, leafiness, companionate, naturally, ถอดรูป, haemorrhage, temperamental, interleave, softheaded, tempting, ปากท้อง, เผลอเรอ, good one, weave, bring to his sense, monarchic, preciousness, belch, Jainism, staunchly, destroyer, slovenliness, electoral law, iris diaphragm, poke fun at, shot silk, unremitting, brink, changeling,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์