บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dicker

dicker (ดีค-เคอะ) vi.
1. ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, ทำการแลกเปลี่ยน
คำศัพท์แนะนำ
เณร, close-fisted, pass-key, มุทะลุ, ร่วง, shaft seal, excruciate, ต้ดิน, sweatiness, therefor, movebustle, ยาวเหยียด, propinquity, poinciana, ideology, พรรคสังคมนิยม, เกษตรศาสตร์, วันชาติ, cleverish, นามแฝง, stop bath, ครกตำหมาก, chancellorship, A.W.G., Baden-Powell, Sir Robert, lyric stage, ขวนขวาย, ใหญ่โตมโหฬาร, apostolic see, กฎบัตร, หลัง, anthropologic, Alpinist, ลูกปัด, หวน, shiftless, เคี้ยวหมากจืด, t'other, skeleton in the cupboard, ชายา, smoke, propagation, gulp, cobwebby, กระทิง, adieu, เรียนปฎิบัติ, Matthew, ax,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์