บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dicker

dicker (ดีค-เคอะ) vi.
1. ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, ทำการแลกเปลี่ยน
คำศัพท์แนะนำ
กรุ, ฉุย, โชย, midinette, serve you right, นักมวย, hydrogen sulfide, Americanese, -otion, hierarchic, tight, qr., foster mother, devotee, -spirited, เยาว์, Fontaine, La, กระทิง, กินฝุ่น, กระจับปี่, ก้างขวางคอ, discomfited, posterity, wall gecko, ทุร-, อรงค์, เร่งเร้า, prohibitively, ประจบ, octopus, คณะกรรมการบริหาร, ฟั่น, undersoil, บนบาน, genealogical, สรรพลีหวน, โรคแทรก, plied, tachometer, limestone, cat-witted, สิทธิพิเศษ, fretty, กระดูกลิ้นปี่, รงค์, rural, retractable, สาคูวิลาด, letterweight,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์