บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dicker

dicker (ดีค-เคอะ) vi.
1. ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, ทำการแลกเปลี่ยน
คำศัพท์แนะนำ
reputedly, ferociously, pyrotechnic, down-and-out, tetra-, D-day, keddah, flicks, paraphernalia, despotic, erasure, the fork of a river, glower, tomtom, havoc, sledge, สารนิเทศก์, Madras, superscription, kayak, nouveau riche, decipherable, gas chamber, solvent, แกน, baize, pummel, สีสา, ไปกันเถอะน่ะ, quality control, full-blooded, croon, ำเกินขอบเขต, churchyard, wast, morality play, Cesarewitch, chalet, organic, Women's Voluntary Service, pointing, มะกา, ตะแหง่ว ๆ, โฉเบ๊, เสน่ห์, lecherous, ตะปู, adopted, haddock,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์