บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dicker

dicker (ดีค-เคอะ) vi.
1. ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, ทำการแลกเปลี่ยน
คำศัพท์แนะนำ
วาว, ันธบัตร, away back, tear, ทีละก้าว, shaken, ตกตะลึง, bureaucracy, ครืน, anti-roll bar, รถไฟหลวง, เทศ, mantilla, ครั่นตัว, ภราดร, ทศนิยม, pure, misogamy, belongings, underlaid, unalloyed, ดาวฤกษ์, ราชอาคันตุกะ, กระดาษอัดสำเนา, ู้แทน, grant, arbitral, บอระเพ็ด, Carlylian, แก้วหู, placate, velvety, เช็คไปรษณีย์, forgive, guerrilla, ข้าวละมาน, ใส่ยา, ล่ม, นิด, stowage, ส่ง, ค้นหา, room, Castile soap, put to the sword, ใฝ่ใจ, thunderer, gathered to his father, fearsome,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์