บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dicker

dicker (ดีค-เคอะ) vi.
1. ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, ทำการแลกเปลี่ยน
คำศัพท์แนะนำ
rag baby; rag doll, เนียน, สีเหลี่ยม, Leicester square, ส่าไข้, groundwork, sh-sh, erudite, เป๋า, telepathy, thrum, รั้ว, jackdaw, ขนมปัง, ข้อเสนอ, woad, อุตส่าห์, ิได้, uniformly, กระดาษแก้ว, ใจแห้ง, charity girl, trade secret, faintly, ราง ๆ, wide-awake, , คลื่นสั้น, ๗ หาร ๑๕ ไม่ลงตัว, ราศีมกร, ตกทุกข์ได้ยาก, trilingual, มิใช่เล่น, private member, integrity, ท้องน้อย, blatantly, แดก, Spaniard, sniper, dropped goal, สมุทรศาสตร์, security, แทะโลม, officer, espionage, battle-field, affinity, ตีงูให้กากิน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์