บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dicker

dicker (ดีค-เคอะ) vi.
1. ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, ทำการแลกเปลี่ยน
คำศัพท์แนะนำ
เบ้อ, bind, merge, handsome, perfidy, epigram, Dryden, ประสะกานพลู, ludicrousness, eye of the morning, observer, malarial fever, ฉุน, commonplace, mohair, governess, if you please, guadily, selection, Gilbert and Sullivan, conductanec, alumnae, bathrobe, excursion train, in session, โลกีย์, sofa, กระดุกกระดิก, acclimatize, langsat, ครุ่นคิด, cation, wavelength, แวบวับ, villager, faerie, sinuous, คะนอง, archeress, ขรุขระ, navigate, ซุน, ขอเดชะ, coster, gulp, ภัตตาหาร, หลาม, ยักท่า, ค่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์