บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dicker

dicker (ดีค-เคอะ) vi.
1. ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, ทำการแลกเปลี่ยน
คำศัพท์แนะนำ
steamer, ธนบดี, washerwoman, missionary, incense, staid, scrawny, as well, โรคโลหิตน้อย, ทวด, disgustedly, extrude, puddinghead, consulting, อาสา, วจี, ไม้กวาด, ทินกร, คณนา, slummed, วิทยาศาสตรบัณฑิต, ยากเข็ญ, re, bulk, cooking, ประทานบัตร, Frankfort sausage, distantly, wanted, northwest by north, อาลักษณ์, เมืองร้อน, make a clean slate, เง้างอด, Little Russia, conscientious objector, ชาด, ม่หยอก, Santa Claus, boat train, bet, desist, ope, medicine doctor, climatically, otiosely, text hand, after-dinner, cooker,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์