บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dicker

dicker (ดีค-เคอะ) vi.
1. ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, ทำการแลกเปลี่ยน
คำศัพท์แนะนำ
ยาง, ปิตุ, homologous, cypress, ่าแต่, sec., strati, knuckle down (under), หนาตา, ลูกช้าง, unparliamentary, Hades, Sicily, reopen, ล่องลอย, gin shop, flag, nurseryman, descendant, car park, professional, taxiplane, กระเชียง, อำพันทอง, Hugo, jeer, inquisitor, dyeworkes, ชั่วพ่อ ชั่วแม่, outhouse, insipidly, ศิลปวิทยา, นุนเนื่อง, กระจองหง่อง, บาดทะพิษ, manifesto, unnumbered, virus, go out, statutory, กระสือ, chose, wear well, democratism, แยกย้ายกันไป, setoff, สะพรั่ง, mud pie, peptic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์