บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dewy

dewy (ดยู-อิ) adj.
1. ชุ่มไปด้วยน้ำค้าง
คำศัพท์แนะนำ
สำลี, ห้องส้วม, loss, virgule, faultlessness, ครัน, ห้องเก็บของ, loan, triumphant, ต้องหา, ผสมพันธุ์, lubricator, pence, fret, adv., น้ำตาลโตนด, ชาติวงศ์, power, ตกอกตกใจ, macaw, กลืนอีก, apparel, อ่อนละไม, cine, regality, หลา, palatine, อมเลือดอมหนอง, pedicab, มหาหิงค์, amorousness, prospect, ต้นคิด, ยิ้มพราย, pare, กล้, back-chat, incisor, ดุ, cry wolf, disjointed, pros, สะโอดสะอง, decalitre, mudlark, น้ำขลุกขลิก, ฉิว, หัวทุย, ฮ่องกง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์