บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dewy

dewy (ดยู-อิ) adj.
1. ชุ่มไปด้วยน้ำค้าง
คำศัพท์แนะนำ
balance beam, ถว, calumnious, forty, gyrocompass, symbol, saw gate, grieve, courageous, exo-, บีฑา, shipbuilding, Malory, Sir Thomas, ขนม-, vegetable oil, manhole, สนิท, เจื้อย, latinize, scandalize, pet cock, chilli, bather, ultimate, twelvemo, untried, สิบแปด, แตะ, dishonourably, slaughter fee, พิสูจน์, coincident, เหยิบ ๆ, injustice, missus, gold standard, ยางน่อง, สุรุ่ยสุร่าย, dazzle, flavouring, กระจ่า, ให้เขาเข้ามาซี, nepotism, gamma, poet, pestology, whereas, formality, ล่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์