บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
running knot, man of the world, ำหนิ, possessive case, พริกฝรั่ง, ขึ้นฉ่าย, Officers' Training Corps, เด็กโค่ง อายุ ๕๐, touch off, จืด, electric chair, expectoration, fed, nudist camp, en-, ต้มโคล้ง, strove, ต้อ, -like, macabre, จ่าเอก, livestock, toilet room, ล้องจอง , sportsmanlike, resentful, มโนสาเร่, มะงั่ว, expire, Chair!, ศุลกากร, เหนาะ ๆ, autosuggestion, ตฤณมัย, yulan, off-, assuredly, self-asserting, perversely, temporality, ทอ, rocket range, -graphic, อกหมัน, เดาะ, invasion, faithful, พรึงเพริด, make yourself a nuisance,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์