บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
ป้นกลม, airway, breach, ได้, swallow hawk, pedagogism, inaptitude, นามบัตร, เก้าอี้, resurge, rub, countribution, cadastral, สลิดหิน, เหน่อ, มิ่ง, คนขนของ, weasel word, ครึ่งชาติ, ขี้เล่น, pecuniary, vociferation, purblind, Lethean, ตะแคง, ประพฤติเกเร, กระดิกหู, dotted, trust fund, fucking, grannie, กามกรีฑา, เจ๋อ, ประดิดประดอย, blockhead, manlike, cleat, extort, thermocouple, ุ่น, ทองนพคุณ, votary, anchorage, ปราด, ควาย, eyesight, musk rat, กระแชง, dissuasive,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์