บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
เป็นอันว่า, ปุ้งกี๋, ทั้งกาย วาจา ใจ, cameo, น่ใจ, burglar, firecracker, teeter-totter, เพลา, period costume, ravenously, แสรก, slackly, ลูกแฝด, น้ำมนต์, ธรรมยุต, ๑๙ นาฬิกา, อับ, thereinafter, ่วงน้ำหนัก, ขี้ผึ้ง, disciplinary, สำเนาความ, thereabouts, ป็นเจ้าของ, ฟอง, fluting, ineffective, sulfureted hydrogen, อวกาศ, ึงขนาด, morning sickness, guttersnipe, foxglove, จักรเย็บผ้า, jasmin, ม่อง, compress, พาหนะ, neighbourly, radio photo, reconnoiter, ลมพัดชายเขา, joss paper, เล็ม, ทางไมตรี, childless, make sure, easy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์