บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
preventive, United Nations, ภูมี, ไม้ไต่คู้, banefully, ใครต่อใคร, nothing short of, ถุงมือ, พาณิชการ, acquire, กัมพุช, elopement, คลือบแฝง, Reynard, druidism, ร้อง, ballistics, ันเข่า, halfblood, งูเห่าตะลาน, revenue code, ฟุนไฟ, antitussive, Venus, ขึ้นชื่อ, Parnell, Charles Stewart, tithe, educator, ประศาสน์, กระสา, sandal, quitclaim, Fridtjof, coatee, Louis Napoleon, drind his health, cacophomy, 'gainst, big-name star, ประจง, ฉ่า, เก้กัง, sandwich boards, pact, Scylla and Charybdis, peep, corkage, กินแรง, souffle,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์