บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
No. 10 Downing Street, ริมแม่น้ำ, stigma, mirror optics, little ones, turbidity, crabfashion, intensive, shrubbery, occupy, instant tea, officialdom, สั่ง, กำกวม, diurnal, มหายาน, annunciator, uncongenial, color film, beryl, favourite, หาง, anaemic, ก้าบ ๆ, propitiation, lap dissolve, copperplate, absent, ประหวัด, filibuster, feel, พระแก้วมรกต, wind cone, oneness, ห้องเก็บของ, protestant, yet, เป๋า, Union of Burma, grow out of, นักโทษ, chandler, majority, เซ, ่าที, overdid, พันหนึ่งทิวา, hammer, ยอก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์