บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
puffer, appendices, tip the scale, verdant, fashionableness, กราบลา, tachometer, พะทำมะรง, belonging, ironically, lightweight, archway, พออิ่ม, lyre, ballroom dancing, provided, ยืดหยุ่น, ลงประตัก, ภาษาหมา ๆ, potage, กรมปศุสัตว์, shirt, nationally, engender, staleness, encumbrance, Christmastime, walrus, mindful, mundane, น้ำอบ, haggard, มพรปาก, stockily, soft slumber, นารายณ์แผลงศร, subarctic, reflexively, admissible, รบมือ, agonizing, คบชู้, ่อยยังชั่ว, pace, narcissi, elliptic spring, hippy, seemly, จุบปาก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์