บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
overpaid, alertness, carried away, illegibly, เสี้ยว, taratantara, disobedient, Arabic numerals, ิจารณญาณ, ว้าย, distinctness, ฉันไม่ไปดอก, categorize, banned, กราบตีนละ, colorbar, ดน, fiber silk, บรรเทาเบาบาง, punctually, bridle hand, obnoxiousness, นักวิพากษ์ละคร, soft nothings, โก่ง, เต็มมือ, จงได้, ไวยาวัจกรŽ, genecology, พอเพียง, เบญจมาศ, จาด, loach, เยื้องย่าง, frog's march, disobey, กิโล-, smoke like a chimney, hindrance, จตุปัจจัย, swamp, ุ๋ม, unholy, in order, แขม, sentry, ราชา, lead off, humanistic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์