บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
kind, straightness, ตวัด, เล่าปี่, each, razor-sharp, somehow, cap of liberty, น.ย., valve, ปุ้งกี๋, slanderously, bearable, voraciousness, frowning, hypocritical, เผื่อเหลือเผื่อขาด, constellation, accumulation, ถานการณ์, the Rockies, at the point of, เสียด, ฝาผนัง, ไหวพริบ, สิ่ง, ธรรม, foundation pillar, เดินเรือ, dispenser, เฉลียว, drop bar, ขื่อ, King Log and King Stork, portentously, ฤทัย, beware, สมุดข่อย, furl, insular, facade, clansman, half slacks, Babylonian, พลวก, vivisection, อกหมัน, กรมการแพทย์, stall reader,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์