บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
จืดจาง, tail skid, พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ, อย่างไร ก็ตาม, จจืด, brewage, อาหารกระป๋อง, เข็น, ตก, ไส้เดือน, clipping, ย่อนทรัพย์, อำพราง, สุดปัญญา, คอมมิวนิสต์, challenge, endeavour, naughtiness, อัษรศาสตร์, aloha shirt, Plimsoll line, mechanical solution, anchor, copiousness, unequality, hesitate, บำรุง, astraddle, resister, balm, เท่อ, sofa bedstead, king crab, capillary, ingenious, มเหศวร, เขมือบ, thermometer, แอ่น, high tea, Louis Napoleon, standard of life, ตระเว็ด, surely, ้องทุ่ง, tedium, โก้เก๋, tirade, กฎจราจร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์