บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
emergency decree, Epicurus, ผมจุก, กติกา, embezzlement, appropriateness, signaler, falsity, salient, คั่ก, เค้เก้, sensibleness, rampant, ีบกระดาน, prodigiousness, contemplate, unsophis-ticatedness, นิทานเวตาล, fez, airplane, expatriation, Pennines, ทศมาส, ศีรษะ, ัดข้อง, เชิญ, seasick, replete, ร้อยแก้ว, หัวนอนปลายตีน, forester, ตำรวจหลวง, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, โรงสี, shoot the cat, เตียนโล่ง, lead, marvel, water-logged, บิณฑบาต, พิชิตมาร, ตรงไปตรงมา, เลือดออก, turn the trick, techni-colored, ชื่นอกชื่นใจ, ฟาก, entangle, teacher,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์