บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
ว่านล้อม, bullish, ลับตัว, supplant, คม, saponify, supernaturalness, XL, ช้างต้น, influential, compulsively, civies, lovemaking, กำปั้น, sanitary engineer, fractional, ตึ, ฉูด, ตลบ, Trafalgar, national flag, veneer grafting, Croix de Guerre, ิ้มฟันจระเข้, revery, กษัตรี, pere, -less, หมายศาล, masseuse, แถม, broomstaff, bazooka, สงครามเย็น, งิ้ว, intensive agriculture, emergent, ตุปัดตุเป๋, unholiness, deceased, gibberish, corporal punishment, shewed, สังเวช, godown, บุตรสาว, Augeas, pale, autograph will,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์