บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
corduroy, กุญแจเลื่อน, ้องสงสัย, กระดูกสะบัก, อเมริกา, Annam, three-square file, in vain, enslavement, hop picker, plutocracy, รัฐสภา, shadowland, tweet, sirupy, passivity, storm belt, cabin, snowshoe, feudalistic, corruption, ติดต่อ, ลูกผสม, cocker spaniel, obtuseness, อย่างกับ, licensee, die game, ต่างจิตต่างใจ, เสี่ยว, subjugate, กิ้งก่า, ภูมิลำเนา, R months, ชดช้อย, บุหงา, auto industry, รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก, cost, hydroplane, snagged, clef, metabolism, incantation, Shankara, สันดอน, ดาราศาสตร์, ตาม, aggravating,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์