บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
ตาปลาดุก, uncooked, ประโลมโลก, make his mark in the world, M.E., easting, D.S.O., wharfage, หูตึง, impiety, กำไรสุทธิ, เอกอัครราชทูต, iron ration, ชดใช้, crinoline, strapping, version, ASA, ฟลุก, Arthur, positive philosophy, สาวเท้า, answer, Edward, มิ, leotard, giraffe, tweak, many a time, rhombus, make a bid for, trait, halma, conjurer, am, เกียรติคุณ, บุริมสิทธิ, be off, swindle, squawk, จู๋จี๋, kick out, การงาน, ล่ม, นอนเวร, being, โศกา โศกาลัย, antelope, disastrous,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์