บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - determinable

determinable (ดิเทอ-มินะบ'ล) adj.
1. สามารถวัดได้, สามารถทราบได้, เลิกได้
คำศัพท์แนะนำ
เทศ บาล, paleolithic, mophead, conned, loang hundred, direct ratio, ตวงข้าว, สารถี, stun, ยี่เจ้ย, ตวัด, ระคาย, Jim, pressure cooker, largesse, แทนที่, เสือก, ยักข์, home economics, crumb, escapable, vulgarity, the Engineers, เสียงโซ่ดังกราว, พรรคจารีตนิยม, ทนทาน, มานะจองหอง, abroad, in addition to, surlily, รังควาน, of late, eye shadow, sophistically, insurable, หวัดลงคอ, -graph, card table, embalm, แกล้ง, กระดิ่ง, mammoth, wall gecko, pervious, popinjay, time after time, ตรียม, เมืองอุตสาหกรรม, covet,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์