บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - descent

descent (ดิเซนท-) n.
1. ตก, ลง, ลาด, คล้อย, ต่ำลง, ตกต่ำลง
2. สืบสายโลหิต, สืบลงมา
3. ตกไปอยู่, ตกเป็นสมบัติของ
4. ถ่อมตัว
5. เข้าโจมตี
คำศัพท์แนะนำ
อั้ก, โปรด, ่าเช่า, spun glass, breadth, foster brother, chrisalid, สามัญศึกษา, กรอบเค็ม, mollycoddle, หลวงจีน, chaiyo, resistibility, lichee, ไร้ค่า, น้ำตาลกรวด, laissez-faire, หวาน, ซัดเซพเนจร, รับหน้า, reciprocal, hog deer, playboy, vivisectionist, ม้าม, jeep, Shylock, inventively, garrulously, hard times, primordially, repelling, ถกลบ, าดเนื้อฟาดตัว, ซ่อนเร้น, ผึ่งลม, scrool, -drome, ทูน, ทางรถไฟ, spurce, อุ้งมือ, โปรย, make ready, ซู่, หมุนเวียน, ลูกไม้, dairying, ริดสีดวงทวาร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์