บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - descent

descent (ดิเซนท-) n.
1. ตก, ลง, ลาด, คล้อย, ต่ำลง, ตกต่ำลง
2. สืบสายโลหิต, สืบลงมา
3. ตกไปอยู่, ตกเป็นสมบัติของ
4. ถ่อมตัว
5. เข้าโจมตี
คำศัพท์แนะนำ
loudly, thrall, whosever, mouth, amusingly, time of day, wed, tensile strangth, laze, ปืนเบรานิง, crassitude, piercing, แก้วหิน, ถียงไม่ขึ้น, H, nobleness, ส่, ปึ๊ด, habit-forming drug, teasing, appetizer, burrow, ีร้ายอย่างไร, catchment area, มีนาคม, conqueror, outride, เผลอเรอกระเชอก้นรั่ว, flicks, tired, onus, วันอาทิตย์, crow's foot, กวาดเอาไปเกลี้ยง, troupe, constituent assembly, settle for, เครื่องครึ่งยศ, เลหลัง, legitimism, พลศึกษา, ฟังความผิด, พะอืดพะอม, สิบครัวเรือน, กระต่องกระแต่ง, gargle, jerrycan, เฟื่องฟุ้ง, slip on,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์