บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - descent

descent (ดิเซนท-) n.
1. ตก, ลง, ลาด, คล้อย, ต่ำลง, ตกต่ำลง
2. สืบสายโลหิต, สืบลงมา
3. ตกไปอยู่, ตกเป็นสมบัติของ
4. ถ่อมตัว
5. เข้าโจมตี
คำศัพท์แนะนำ
foresee, กินเมือง, instruction, despicable, blowhole, bureaucracy-ridden, ขี้ช้าย, offender, ชายโสด, สัมประสิทธิ์แห่งการขยายตัว, เซ็นนาม, loathe, ดุเหว่า, Sarawak, rusk, in apple-pie order, noise, saloon bar, เกลาสำนวน, drawback, ชั้นจัตวา, kneecap, ข้าเก่า, disinfectant, สะสาง, ลนลาน, เฮือก, กาชาด, กเวียน, loose, in the course of, หรือ, ธรรมสภา, กล่าวอีกนัยหนึ่ง, heel of Italy, ผลผลิต, brightly, agitate, ยืนยัน, Federation of Malaysia, judgement, ใบลา, sporadically, กล่อมใจ, all comers, get across(over), ขัดแข้ง ขัดขา, section, กระจุบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์