บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - descent

descent (ดิเซนท-) n.
1. ตก, ลง, ลาด, คล้อย, ต่ำลง, ตกต่ำลง
2. สืบสายโลหิต, สืบลงมา
3. ตกไปอยู่, ตกเป็นสมบัติของ
4. ถ่อมตัว
5. เข้าโจมตี
คำศัพท์แนะนำ
แฉลบ, stallion, swing band, Treaty of Amiens, shaving brush, ปลิ้น, ชมนกชมไม้, กระดานชนวน, perfumery, lining, สีพืช, Song of Songs, white-collar, ผมปลอม, มาลายู, ขนบธรรมเนียม, gee west, singleness, collator, semitransparent, starling, notify, พร่ำเพรื่อ, พระนารายณ์มหาราช, slow loris, ก้งโค้ง, pistil, profession of arms, streptococci, self, stabling, ทรมาน, expenditure, โอ้, spore, insult, Nagasaki, คลื่นไส้, outrageously, เค้าแมว, autonomy, โกง, never, unpatriotic, keep, gomuti, เห็นจริง, writhe, ม้าน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์