บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - descent

descent (ดิเซนท-) n.
1. ตก, ลง, ลาด, คล้อย, ต่ำลง, ตกต่ำลง
2. สืบสายโลหิต, สืบลงมา
3. ตกไปอยู่, ตกเป็นสมบัติของ
4. ถ่อมตัว
5. เข้าโจมตี
คำศัพท์แนะนำ
common or garden variety, impedance, cockatoo, ชาว-, soak, พล่า, ฝังใจ, อีตอนนี้, tear around, ลูกบาศก์เมตร, sinfulness, miff, Mother Superior, urinary, London particular, สีแก่, ruminatively, หลวงพี่, fire tower, ประจัญ, argosy, rather, worked, ลดเลี้ยว, dry dock, usually, บานไม่รู้โรย, style and title, power line, ับลม, revenue code, rotary press, ทูตขรตรีเศียร, paramour, ีดกัน, หึ ๆ, กล้ำกราย, บบแผน, political economy, ักพร่าผู้หญิง, prima facie, เกริ่น, sirocco, ราหู, -graph, see the back of him, ถนนหนทาง, smal l, overhang,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์