บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - descent

descent (ดิเซนท-) n.
1. ตก, ลง, ลาด, คล้อย, ต่ำลง, ตกต่ำลง
2. สืบสายโลหิต, สืบลงมา
3. ตกไปอยู่, ตกเป็นสมบัติของ
4. ถ่อมตัว
5. เข้าโจมตี
คำศัพท์แนะนำ
วงถาม, nazification, สุดคณนา, contest, compunction, human being, carful, ขวัญเมือง, tartly, on an even keel, ถวายบังคม, ปักษิน, dumb piano, clutch, ุงรัง, vacuity, ักย้าย, glaucoma, dandy, ประธาน, puuer, ทองกร, exploration, commutor, นฝั่ง, salver, dwell, pliably, ocher, ยศ, ปลอบโยน, Psyche, ู่ทาง, fulldress debate, bloomer, หมุน, แย้ม, หลอน, road weight, จีรัง, ยอดรักยอดสร้อย, big'un, คนดิบ, tinting ink, intricacy, ข้อตกลง, กะเร่อกะร่า, ภายใน, bribery,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์