บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - descent

descent (ดิเซนท-) n.
1. ตก, ลง, ลาด, คล้อย, ต่ำลง, ตกต่ำลง
2. สืบสายโลหิต, สืบลงมา
3. ตกไปอยู่, ตกเป็นสมบัติของ
4. ถ่อมตัว
5. เข้าโจมตี
คำศัพท์แนะนำ
ib., rotundly, juvenile, ขวาน, cause celebre, milady, cheroot, กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี, aristocracy, fall out, หนังสือ, Shakle bar, NASA, กำลังอากาศ, แจ๋, Peterhof, dumb, these days, ชั้นŽ, limit, prolongation, perjure, prefectoral, forewarning, scathe, เอะ, rancid, querulously, จำหนับ, ขาด, rhinoceros, pediatrist, med, deodorization, เขาดงเหล็ก, จำปี, Snow White, Temple of the Reclining Buddha, peacock flower, landaulet, mellifluence, two-elevenths, หลวงน้า, lumber, judge, Mahayana, ่อหนังสือ, เฉย, chop yarns,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์