บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - descent

descent (ดิเซนท-) n.
1. ตก, ลง, ลาด, คล้อย, ต่ำลง, ตกต่ำลง
2. สืบสายโลหิต, สืบลงมา
3. ตกไปอยู่, ตกเป็นสมบัติของ
4. ถ่อมตัว
5. เข้าโจมตี
คำศัพท์แนะนำ
milliner, twice, pandanus, breathtaking, lockup, sick leave, สิโรราบ, ข้าวต้มไก่, inwardly, จำจอง, autogiro, นิ่ว, Malabar, torridness, iamb, fibber, ductless, รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน, tussle, ปลิว, กะ-, frustrate, chain belt, ช่างฟิต, ีกหน่อย, กำลังสาม, encyclopedic, นายทหารฝ่ายเสนาธิการ, weighed down, ฟืนแสม, accrete, markedness, combing, มัก, antitype, leaf mold, home stretch, tufted, beast of burden, strong, ฮานอย, ถาน, active list, Malacca cane, กระบวย, Panjabi, precautionary, กัลปาวสาน, ราชา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์