บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - descent

descent (ดิเซนท-) n.
1. ตก, ลง, ลาด, คล้อย, ต่ำลง, ตกต่ำลง
2. สืบสายโลหิต, สืบลงมา
3. ตกไปอยู่, ตกเป็นสมบัติของ
4. ถ่อมตัว
5. เข้าโจมตี
คำศัพท์แนะนำ
เรื่องอ่านเล่น, reticle, เห็นสมควร, Lord Justice of Appeal, unrelenting, bagasse, rite, anthrax, oblivion, press, mortification, Babylonia, Turkey red, render, larceny, inguinal glands, docilely, turbo-propeller, Krupp, Reporters' Gallery, เมื่อเวลา, buttercup, กสิกรรม, อัสดงคต, โทรพิมพ์, กระทรวงเกษตร, authorship, ดหู่, democratize, หง่าง, เอตทัคคะ, อมร, Master Harbor, วิเทศ, i.e., ือ, falseness, แขยง, invitingly, gunnel, soft sell, firm, gratuitous, Nuremberg, bountifulness, Jill, let fall, หงิก, cool hand,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์