บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - deliciously

deliciously (ดิลีฌ-อัซลิ) adv.
1. โอชะ, อร่อย, ชื่นใจ, จับใจ
คำศัพท์แนะนำ
collaborator, drama, journalistic, for love or money, get the mitten, wharfage, omnipotent, deflagrate, discontinuous, get in on the ground floor, fixture, สำนักงาน, ออกรับ, ช่างแท่น, fellah, judge, แม่เจ้าลูก, นิราศร้าง, installment plan, พิหาร, เหล่า, economy-size, มิจฉาทิฐิ, director, ขี้ตะกอน, shingle, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, bag, clumsy, pass a good night, stuffing box, discourteous, ถ่ถอน, tumbler, look sharp, protuberancebump, prosper, brae, herring, ม่านเหล็ก, stadia, แต้, clip, อำนาจบริหาร, อภิรัฐมนตรี, ซ่ว, classified, imagine, เขตทหาร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์