บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - deliciously

deliciously (ดิลีฌ-อัซลิ) adv.
1. โอชะ, อร่อย, ชื่นใจ, จับใจ
คำศัพท์แนะนำ
ปลายตีนเตียง, อ ๆ กัน, hippopotamus, ปีใหม่, tunefulness, เรือหางแมงป่อง, ประจญ, กะ-, X-ray tube, almighty dollar, round vowel, dissonant, inflammableness, flow, cinematograph, groundman, confectionary, Barbary horse, griffin, publisher, guide number, เรือแซ, semstress, triratna, Q Department, take a chance, ปลิ้นปล้อน, gravy boat, lexicographer, drunkenness, turboprop, profit squeeze, opulent, keep up appearances, index number, ักง่าย, Terpsichore, salt-flat, หรรษา, ขึ้นบก, stroll, acid, เกียจคร้าน, กระจุกกระจิก, starlight, selling handicap, meter, il-, เลือดกำเดา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์