บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - deliciously

deliciously (ดิลีฌ-อัซลิ) adv.
1. โอชะ, อร่อย, ชื่นใจ, จับใจ
คำศัพท์แนะนำ
ก็บเกี่ยว, analogous, injunction, infinitude, coon, ข้าหา, waxen, topmost, in the way, the Abbey, พลุ่ง, bursary, trite, ten-thousand tonner, reduction, British Legion, แบงค์, ถ่าน, Beaumont and Fletcher, take for granted, ready-to-wear, ป่านรามี, พลัน, ซูบ, effectively, deflection, shank, overawe, นำสืบ, vapour, feeble-minded, ุณภาพ, aerial photograph, bezel, passing, สวรรค์, younger son, เครื่องประกอบ, rank, idolatry, A.U., sulfa-, puss moth, transient, chrome orange, prefatorial, coil, เท่า, cantaloup,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์