บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - deliciously

deliciously (ดิลีฌ-อัซลิ) adv.
1. โอชะ, อร่อย, ชื่นใจ, จับใจ
คำศัพท์แนะนำ
เครื่องพิมพ์ดีด, เศร้า, metaphorically, morning gift, dander, temple flower, ะยะสูง, elastic-side boots, วิชาเลข, โย้เย้, diagram, in good time, Carboniferous, publisher, remarriage, indistinct, ปิดโอกาส, bonanza, ern, acceleration, apartment, Your obedient servant, Supreme Council of State, sapidity, select committee, medicated, told, uncharitably, democratism, tattooist, stringy, บ่อ, เบี้ยว, ล้องจอง , simple, Wallace, Alfred, ลั่ง, ทันตแพทย์, ผ้าเตี่ยว, L/C, วิสามัญ, ราตรี, racquet, magical, ทุกทีที่เขามา, prurience, เสื้อใน, immunity, fatally,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์