บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - deliciously

deliciously (ดิลีฌ-อัซลิ) adv.
1. โอชะ, อร่อย, ชื่นใจ, จับใจ
คำศัพท์แนะนำ
leucocyte, compulsory, aftertaste, วางตน, Scotland, โข่ง, gym, จเบา, trough of the sea, F.R.S., amplifier, ลุกเคล้า, อัศจรรย์, กัญญา, unpatriotic, ตาเต็งการชำระ, N.F., cave dweller, expertly, on the sly, เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, bell ringer, time deposit, valise, เคียว, เป็นไปไม่ได้, angel on horseback, transiently, step-up transformer, uncorrected, l've, เตียนโล่ง, bottled, ืนยาม, bastard halibut, สัมมนา, clang, บุรุษไปรษณีย์, liberalize, รุ่นราวคราวเดียวกัน, game, แพ้ภัย, comfy, yeiding, harvest festival, สินบริคณห์, dejection, ล่นเอา, ตะขาบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์