บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - deliciously

deliciously (ดิลีฌ-อัซลิ) adv.
1. โอชะ, อร่อย, ชื่นใจ, จับใจ
คำศัพท์แนะนำ
sorrowful, ดื่ม, seller, bit, อย่างนั้น, recital, burly, shunt winding, adjudication, มาดหมาย, bedplate, สำนักงาน, New Year, evacuate, กุศลกรรม, เทา ๆ, กรมที่ดิน, บ่น, quencher, พัดกระพือ, Lord Lieutenant, กิตติคุณ, งสัย, สี่เหลี่ยมคางหมู, ตัว, นผี ๆ, กาเหว่า, popish, charcoal black, primates, abrasive paper, in his stead, waken, ผ่ว, isolated, as much, Legion of Honor, ผักเสี้ยนผี, bureau, สายตาไกล, ย่องแย่ง, melody, deliberative, west by north, สังคีต, strainer, scrub, brim, พึมพำ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์