บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - deliciously

deliciously (ดิลีฌ-อัซลิ) adv.
1. โอชะ, อร่อย, ชื่นใจ, จับใจ
คำศัพท์แนะนำ
oratory, consider, เธอจะไปถึงไหน ดีฉันจะไปถึงนั่น, Negrito, senatorial, footing, กรุณา, ราชครู, carramel, teamster, vertically, ปริณายก, ผัวะŽ, กากรอง, covet, หวีด, Babbitt, ขอให้เจ้าสมปรารถนาเทอญ, Tuscan, ดาวนพเคราะห์, มีดเหน็บ, canned, ช้ำอก, , funk hole, heard, Job's tears, house-wife, อยากน้ำ, uvulae, พ่อไก่, fairness, sea wolf, vaccine, bread, foot-sure, กาลกิณี, ขัง, ออกเลือด, dimension, กุยช่าย, -sore, phono-, Shackleton, Sir Ernest Henry, Tesla, Nikola, white lead, รำ, เกลา, south by west,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์