บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - deliciously

deliciously (ดิลีฌ-อัซลิ) adv.
1. โอชะ, อร่อย, ชื่นใจ, จับใจ
คำศัพท์แนะนำ
punctiliously, วิทยุกระจายเสียง, apologetical, อีสุกอีใส, fivefold, flag, sparrow hawk, childlessness, surtax, jury box, counterweight, taproom, red breast, forecourt, sex, commercial college, เลาะลัด, น้ำหนัก, double entendre, procurable, happy, quiz, hedgehog, method, รำเพย, crown, sentimentally, A, อ้อยอิ่ง, acrobatics, ศุกร์, wryly, Saint Thomas's, faithfully, stigmatize, กระต๊อบ, ข้าวต้มปลา, คุ้ง, stockholder of record, bort, payable, ถ้วย, you're, capital account, sedulous, rip, indulgently, razor, accouterments,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์