บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - deliciously

deliciously (ดิลีฌ-อัซลิ) adv.
1. โอชะ, อร่อย, ชื่นใจ, จับใจ
คำศัพท์แนะนำ
Atlantic, เนตร, gait, เกียรติ, percolator, ถั่วเขียว, ประการสำคัญที่สุด, Chinatown, ทุกทิวาราตรี, พระเสาร์, mews, correct, underfoot, liqueur stand, community development, เภสัชวิทยา, ปะ, adherent, สะเดา, ร.อ., นิตินัย, เป็นชิ้นเป็นอัน, brute force, vase, amazingly, fiend, blowgun, อิสริยาภรณ์, ศศิธร, sulk, wall cress, reproduce, khaki election, fog belt, ส้มเขียวหวาน, pottery, mortification, ลุกคลีตีโมง, น้ำค้าง, noticeable, ขอรับ, ู้ว่าราชการจังหวัด, veldt, end his days, เหน็บชา, กษัตรี, tightfisted, relentless, masseur,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์