บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - deliciously

deliciously (ดิลีฌ-อัซลิ) adv.
1. โอชะ, อร่อย, ชื่นใจ, จับใจ
คำศัพท์แนะนำ
news-stand, เชื่อใจ, printer's dozen, kit, 'z-, sheet pile, housework, stalling speed, ankle, ว้าย, get his wind, ฟ้าผ่า, vault of heaven, tousle, แพทย์กลางบ้าน, captive balloon, at all adventures, sheet glass, count the cost, สมพัตสร, ammoniated, กะŠ, complimentary, มะม่วงหนึ่งใบ, sheik, time immemorial, futility, ประกบ, ตะเบ็ง, lissom, pose, Act of Supremacy, wastebasket, ห้ามญาติ, audaciously, flying machine, feast his ears on, disorderliness, neuter, king of arms, rivet his eyes on, I shall go tomorrow, Epsom salts, สมอ, สันติบาล, ราชาธิราช, minister, เสมา, โพยมยานนาวา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์