บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
travel-soiled, ลูกซัด, photo, endeavor, field greys, ถุงเครื่องมือ, คว้าน้ำเหลว, objectivism, ะบัดร้อนสะบัดหนาว, เอียง, desk, ทีละขั้น, โทษ, succession, secondary winding, โอ่อ่า, G.H.Q., Dame of the British Empire, เข็ด, motif, pleasurably, inclement, fleshy, เพลิน, สี้, กล่าวโดยสรุป, Calvinist, snake gourd, cornerhouse, ถูกคอกัน, ขี้ฉ้อกลางเมือง, tutoress, exclusively, Ethiopia, ตกต่ำ, สง่าผ่าเผย , magnetic, เรือกวาดทุ่น, เทิ่ง, ว่าน, upper regions, iota, จวด, สวาสดิ์, knottiness, adenoids, Dixieland, bunt, mosquito bus,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์