บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
melodiousness, embassy, nonalignment, disparagement, dialect, present, งูกินหาง, out and away, ดินฟ้าอากาศ, Mount Everest, ปากหวาน, Augean, ท, ปฎัก, clairvoyant, ผ้าจีบ, ชั้น, ่วม, ระวังระไว, euphuistically, เพราะเหตุอะไร, spinsterhood, ตะพึดตะพือ, คำกริยา, sentimentalize, uprightness, มวนท้อง, ammonia, พรุน, wanly, fur, versed, หยิกหยอง, วรรณกรรม, อย่าล้นไปนักเลย, โซ่, เข็ด, เชิงตะกอน, tantalum, Venice glass, ะพรั่งพร้อม , shopwindow, วางท่า, seismic, ขอตะเพรา, target, ministerial, เขยก, baby car,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์