บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
spinsterhood, outmoded, บักโกรก, เวทีการเมือง, แรง, mainspring, speed merchant, bid, tooth enamel, Tubaned, my dear, afternoon, realizable, ชุน, retch, ชุมพร, strain, gag, cogency, เบญจวัคคีย์, นับถือ, treacherousness, โล่ง, fructification, southwest by west, ขวดโหล, never, exchangeable, กัดฟัน, decolorizer, prance, sago pudding, spread-eagle, the Pool, เอก, ลูกสะบ้า, ตะคริว, pallor, ลบหลีก, ค้างชำระเงิน, unsung, ย่องกริบ, กรมศุลกากร, สุเหร่า, omelette, เก้งก้าง, stillborn, hospital Sunday, pointer,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์