บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
transgression, Kaiserism, doctoring, หมายเลข ๑๐ ถนนเดานิง, coursing, coherently, ถ้าคุณทำผิดละก็อย่ามาโทษผม, ชำแหละ, shudder, ทิวงคต, technology, Y.W.C.A., คุ้งเคี้ยว เป็นคุ้งเป็นแคว, belittle, latinize, exert, คอกม้า, king cobra, เกศ, elusive, part of speech, France, bicameral, ป๋อ, derisively, พันตู, philosopher's stone, gutta-percha, phosphoresce, อ๋อย, superbly, เพรา, cow-eyes, haemorrhagicfever, runlet, lightness, joyous, deferentially, ชาวเรือ, Lilliputian, inwardly, Jeanne d'Arc, strata, Nestor, jinn, eider, อัดใจ, feeler, sliver,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์