บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
citronella, เยียรบับ, คมกริบ, fauna, however, muck, centimetergram-second system, lampoon, tortoise, on, ten-gallon hat, ถึงนั่น, Picasso, Pable, camp meeting, ช้างยืนกังก้า, taxi dancer, widower, playboy, งู, ปะปน, าจ, tarpaulin, Golden Treasury, ข้าหลวง, ผู้รับอนุญาต, red ribbon, solution, จ่อ, sail, pointing, towel rack, จริยศาสตร์, เท่, inflammableness, แจ้งความเท็จ, กวน, ตั๋วพิเศษ, ปรัน, คลางแคลง, winner, apple of discord, centralization, clectric, clothespress, twig, ตำหนิ, polyhedron, toodle-oo, baulk,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์