บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
obtrusiveness, law of probability, mass trial, ซีรุม, proximate, opportunely, legitimism, เอื้อ, Onslow Gardens, rudely, maunder, alackaday, คุณแก้รถคันนี้ได้ไหม, quiescence, refulgent, ตากอากาศ, เล้าไก่, target, siege train, apoplectic, forum, กระหมิบ, confab, ชิด, ท, ถั่วฝักพร้า, เจ้าแห่งภาพยนตร์, murder, ระวัง, group marriage, magistrateship, house arrest, กุศล, set the pace, specs, discoloration, vapourize, กลวง, สิ้นชีพิตักษัย, scathing, พุทธ, หมิ่นประมาท, lab, oblique, put up, quartermaster General, recuperative, thoughtfully, collectedly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์