บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
ฟืน, ตำ, ne, okapi, hunchback, impish, jocular, caoutchouc, larva, coccus, หอยแมลงภู่, ้ามสมุทร, gander, pelt, วิทยุ, Neptune, ตะพัด, go-getter, เจาะรู, nakedness, กรมการสื่อสาร, remorselessness, ascetic, democratization, คนที่สอง, strong point, to hand, misbehave, เป็นกลาง, lynch-law, extinguish, pursuance, ยู่มาวันหนึ่ง, possessor, verisimilitude, ส่อ, mercerized goods, หินอัคนี, วิสาสะ, นารีเวชศาสตร์, drop press, ชา, Pilgrim Fathers, เนย, พลอมแพล็ม, structural engineering, hieroglyphics, วิษุวัต, ไกลหูไกลตา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์