บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
ซา, dental, Turkomans, กว่ง, Turco-, pouring, เที่ยวอ้าปากงาบ ๆ, self-con-sciously, four-letter word, abstracted, in all probability, ลูกนิมิต, ภิกษุ พระวิหาร , Punic, beneficial, rope-walker, ห้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๑, drupe, กระสุน, partake, พลิกหงาย, กล้ำกลืน, emporium, chasseur, to the last, surefooted, hydrogen, square, beaker, intellectual, extramural lectures, fez, ทูล, luster, The Victory, tempting, overcrowded, ฝีมือ, กระเบียด, field work, เพลีย, prenatal, proletarian, rosin, ธง, split pin, weightless, ไพ, สื่อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์