บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
finger wave, discord, scattered, Controller of the Currency, น่าชัง, ฟังความผิด, เคหา, dependently, แท่ง, poached egg, ylang-ylang, เสรีภาพ, ฉัตร, โปรย, respire, a long way off, ะเลงขนมเบื้องด้วยปาก, พระราชวังสราญรมย์, กัลบก, กล้วยเชื่อม, bookmark, สายน้ำ, โต้ตอบ, ข้าวตอก, rose wood, froth, setback, , savor, คับแค, ต่าง ๆ, intoed, พระราชบัญญัติ, เหยียด, publishing house, หลบเจ้าหนี้, diving bell, annum, precipice, breakfast, frankincense, คุกคาม, unsatisfactory, heredity, vituperative, กระทั่งแม่ของเขา, หลงลืม, iron oxide, ก้,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์