บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
ถูกทิ้งระเบิดกระทั่งราบลง, treasury, stewing pear, take advantage, สาโรช, กาลนานมาแล้ว, protractor, bone, ภูไท, พรั่นใจ, smallness, บริหาร, ชื่นอกชื่นใจ, subpena, taxpayer, puerilely, template, dissemble, longitudinal, อัตคัด, certificate, ัวการ, stoneware, decisive, กิ้งก่า, infatuate, trailer, accoutre, intentionally, has-been, shepherdess, disinfectant, เปิด, biped, near at hand, ส่วนเฉลี่ย, master key, League Football, หัวเสีย, ามประสา, telephoto lens, speech day, vacuum advance control, bide, อัธยาศัย, patio, proportional representation, in bulk, heart-breaking,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์