บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
ปู่ย่าตายาย, รหัส, bundle, ึมทราบ, play by ear, เรียนรู้, พระบรมราชโองการ, ขนดก, โท, รีบรุด, กลางทาง, serif, Swiss franc, limit man, shoeflower, perpetual day, มิรู้วาย, ขี้โม้, seeress, Stuart, สายโทรศัพท์, แน่นิ่ง, hands off, หลาน, cattle range, vaselin, ใบสมัคร, จินดามณี, Francophile, Burns, Tunisia, similitude, nor'east, tallness, นักบวช, Tunis, พรรคก้าวหน้า, ชาต, bourse, ผ่าว, mandrake, Tunisian, racial characteristics, ดูหมิ่น, ปากกับใจไม่ตรงกัน, นอกลู่นอกทาง, นาที, wolf, jewelweed,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์