บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - defraud

defraud (ดิฟรอด-) vt.
1. โกง
คำศัพท์แนะนำ
อักขระ, promulgate, viand, May it please Your Majesty, ระกำใจ, deodorization, liquidator, พลาย, แสดง, brougham, berate, daringly, cenotaph, ดุษณี, host, ก้อง, นักมวย, กลัวŽ, ภยันตราย, ่อยมวย, ไม้ยอดด้วน, disincline, son of a gun, jug, restrictive, strangely, กอก, Catalan, inexpensive, veto, persistence, ห้องบรรทม, disyllable, botch, หิมาลัย, ปาก, โขลง, อิ่มหนำ, dryness, merge, unity of action, ความยุ่งยากทยอยกันมา, ascendant, corny, ข่ม, ทัพหน้า, ภูไท, จรวดนำวิถี, หม้ายผัวร้าง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์