บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dangerous

dangerous (เดน-เจอะรัซ) adj.
1. ภัย, อันตราย, ภยันตราย
2. น่ากลัว, น่ากลัวอันตราย, ไม่ปลอดภัย, เต็มไปด้วยอันตราย, (สัตว์) ดุ
คำศัพท์แนะนำ
obscurity, ประสิทธ์ประสาท, ขั้วโลก, Tartar, differential gear, hermetic, ปวดปัสสาวะ, ปรีชาสามารถ , capital charge, syringe, turn the cat in the pan, ว้างขวาง, humaneness, doughtily, mop, tachometer, heavens, desirous, หัก, saving, กลั่น, feminity, make certain, three-square file, retaliatory, พวงหรีด, หย่อง, cofferdam, hocus, ตรรกวิทยา, tiff, ศงกา, forsook, plums of office, communal kitchen, David Copperfield, บรรทัดฐาน, rivalry, ลักแหลม, Ascot, casualty, mutineer, อดตัว, นาวาอากาศเอก, ประกันไฟ, Islamic, Syriac, าม, โละ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์