บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dan

dan (แด็น) n.
1. นายหรือมิสเตอร์, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
ไถดะ, needn't, ขวัญ, Sunda Land, กเลวระ, char, กระดานชนวน, hawk-nosed, impedimenta, minute hand, on guard, come to grips, castor, generically, นามปากกา, -speaking, home run, ภาชนะ, equilibrium, นพ, lay hold of, ายกัน, margarin, radical, banefully, ก๋วยจั้บ, suggestive, perfectly, Penelope, married to his work, plasm, brushy, กระหยิ่ม, yearbook, tail margin, concerned, ปฎิญญา, สะเทินน้ำสะเทินบก, bill of fare, ratedhorsepower, อาศรม, เหนียม, philologist, stiletto, ธนาคารชาติ, ฤษี, รุกขมูล, sexy, รักชาติ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์