บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dan

dan (แด็น) n.
1. นายหรือมิสเตอร์, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
ขึ้นฝั่ง, 'o-, reckless, จับไม้สั้นไม้ยาว, naively, มลทิน, decoratively, Emerald Isle, strategy, Epsom salts, Whitworth, All's Well That Ends Well, outdistance, การเรือน, reimburse, ไม่ค่อยมาที่นี่, ีมูล, befoul, lathi, ความสามเรื่อง, ่อง, furbish, เมถุน, corn flag, loosen, skin, Julian, route army, เที่ยงคืน, incendiary, มหิมา, state carriage, visibly, กึ่งมนุษย์กึ่งเทวดา, do without, deplorable, บอมบ์, ดอกกะทือ, dead of winter, financier, peachblow, ทหารม้า, need, trolley pole, Stravinsky, lgor Fedorovich, nuclear weapons, ชีวิตใช่การดำรงอยู่เท่านั้น, Greenwich mean time, ปิดผนึก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์