บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dan

dan (แด็น) n.
1. นายหรือมิสเตอร์, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
สารทุกข์สุขดิบ, ับฝาก, เฉพาะเท่านี้, mollusc, Franco-Prussian War, mynheer, unfriendly, ุนหมุนเวียน, bailiff, additionally, ถั่วฝักพร้า, in the family way, dacoit, เบ้า, canful, ่อน้ำบาดาล, caliber, as yet, ดาวกระจาย, อู่ข้าวอู่น้ำ, dynamo-motor, disband, lynch law, กระโจน, ขี้ร้อน, treasury bill, forefather, enamel, decode, key money, pampas, likableness, เถร, corroboratory, ทวีปออสเตรเลีย, the denomination of plants, impoliticly, acid, ask, monger, กินข้าวเสียให้หมด, ขนมปัง, stateside, interracial, reason, prime number, ไขว้เขว, pen-and-ink, refugee,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์