บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dan

dan (แด็น) n.
1. นายหรือมิสเตอร์, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
disappointment, cremation, beaming, ทำมิดีมิร้าย, sylvan, w.c., short-spoken, hatch, Home Sweet Home, eat his words, อมเหล้า, สมญา, เลยเถิด, อันตราย, ซออู้, steeple engine, มาตรว่า, เหยียด, methought, หลังเวลา, coaxial, ตกแต่ง, Boswell, emission, อธิการ, my own sweetheart, เบื้องล่าง, yes-man, lingerie, knee swell, arbor, pernickety, headlong, frumpy, -some, testimonial, open-door, mourning coach, ardency, พระกรรณ, -long, insurable, deservedly, คุณไม่ระมัดระวัง, extemporary, นอนเหยียด, ประกอบ, agony of death, overseas,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์