บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dan

dan (แด็น) n.
1. นายหรือมิสเตอร์, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
hands off, เคลิ้ม, แก้บน, กุฏิ, helpfulness, regular, traduce, quick-in-the-hand, sapless, unfairness, ฟ่อ, combustion, ตาขุ่น, เหลือขอ, garbled, flurry, แพ่น, conceit, Keltic, ประโลม, าษี, pea soup, นิสัย, คณะกรรมการ, talent scout, bridle path, eradicable, ปราง, ศึกหน้านาง, ยา, abatement, พระเอก, pen-and-ink, หมาลึง, R.C.S., skittles, observation car, read him a lecture (a lesson), in question, recreation ground, กระสา, โคมเวียน, silver, hawkish, Last Inquest, leeway, พ่อครัว, Jesus, contentedly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์