บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - dan

dan (แด็น) n.
1. นายหรือมิสเตอร์, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
สอง, blue chip, forme, เป่ง, synchrotron, promotion, at least, บีบขมับ, กายกรรม, หว่ง, put up, เจียด, dilate, properly, อุปฮาด, ขวัญเมือง, tiling, คำประพันธ์, Lord Lieutenant, ลิ่ว, clear his throat, บรรจง, horribleness, nobility, เศรษฐศาสตร์, title, หลักปฎิบัติ, botany, eligibility, rhinosceros beetle, fully, แก้, toga, Gautama, กอด, กรก, cod liver oil emulsion, bookmarker, ตระกูล, Ladies, ชะรอย, radiophone, เครื่องกลึง, causelessness, h'-, ทำไร่, กึง, orchid, flag day,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์