บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cwt
not found
คำศัพท์แนะนำ
ครีม, toasting fork, กลิงค์, peccadillo, above himself, rice sprout, anteriorly, allergy, punch press, pilot lamp, เหาะ, peep of day (of dawn), babbittry, candle-light, จำปีแขก, ้วนถี่, spectator, elevate advance, ภิกษุ, โมลีโลก, ด่านตรวจโรค, วรกาย, garrotte, reduction, pansy, -petalled, บังคม, choplogic, chessman, decontrol, commercialization, flank, สำปะหลัง, allusive, ห้ามสูบบุหรี่, telephone, word, ประกาศิต, occur, atheist, แดน, ติดคุก, ปลิวไสว , number one, play goer, collectivism, with impunity, ระบอบ, person,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์