บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cwt
not found
คำศัพท์แนะนำ
ทรงพระชรา, nuncio, ซื้อเชื่อ, -ability, erudition, ขอให้ผีสางเทวดาจงคุ้มครองรักษาเขา, แก่สนาม, great gun, penmanship, soundproof, กรุ, in good order, grippe, fuselage, floor show, ดลอง, measly, enterprising, Saint Denis, Xn., มุสา, ผ่อง, ลุกลน, The Hunchback of Notre Dame, ปากบอน, wax doll, vice-admiral, tailing, the Pilgrims, สุดสิ้น, cavalryman, ตะราง, -wheeler, กำลังพาหนะ, self-asserting, ค่า, harness, peach-colored, closed circuit, อภิธรรม, House of Commons, วลา, ติดกัณฑ์เทศน์, jackal, emerald, return ticket, วลใย, stand for, bedclothes,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์