บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cut dead

cut dead
1. ตัดอย่างไม่มีเยื่อใย, ไม่ยอมทักทาย
คำศัพท์แนะนำ
Haarlem, ตั้งฉาก, social democrat, substratum, dash, สรรพสามิต, ขวัญตา, แหก, wind egg, swarthy, สืบสวน, valueless, รื้อไข้, อนนต์, wholesaler, muslin, stanchion, คำนับ, มหาชาติ, hackney, บริโภค, เทพบุตร, Minerva, กงค้าง, stage effect, ท้วม, efficient, Shangri-La, ปลิงทะเล, repelling, tin lizzie, กามารมณ์, botch, the Three Estates of the Realm, teasle, under way, plaster, creme, opprobrium, กระทกรก, excretes, กระดานหมากรุก, dishonesty, triangle, repondez s'il vous plait, แต้ม, optimistic, ทานพระกร, โรงนา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์