บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cut dead

cut dead
1. ตัดอย่างไม่มีเยื่อใย, ไม่ยอมทักทาย
คำศัพท์แนะนำ
weightily, เดียรัจฉาน, stewardess, ความวัวยังไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก, เสี้ยมสอน, Schubert, Franz Perter, pedagogic, Hydramatic, liberalization, vulcanization, maliciously, D.S.O., ระตูชัย, สุข, turn about, เชื้อเพลิง, มดลูกไหล, commendatory, eccentric, บาบู, round-table conference, ไพชยนต์, หอนั่ง, it so happens, abase, วินัย, campfire, judge, basal, particularization, contour map, succorless, เขตแดน, Angstom unit, สายดิ่ง, xenophobe, overcharge, ป้าง, ลูกธนู, handcuff, กะพรูดกะพราด, id est, เหมือง, satiric, สายชู, purser, gleam, slogger, inability,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์