บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cut and dried

cut and dried
1. เตรียมพร้อม, ห้วน, ลุ่น
คำศัพท์แนะนำ
inconspicuous, unexplored, โยเย, ทัณฑวิทยา, แจ้งความ, quadrature, change down, unhitch, บ้าหอบฟาง, อึ้ดทึ่ด, กระดูกน่อง, อสุร, เมขลาล่อแก้ว, คุ้น, nota bene, เปล่าใจ, ความ-, rep, zygote, นอบน้อม, Tennessee, รับมอบหมาย, คนลักเพศ, bush fire, เป็นกอง, Mao Tze-tung, จุ, แคล่วคล่อง, undergraduetter, shakily, ธิบาย, ้อนแรง, แหวนเพชร, แถลง, ปรองดอง, concours, older, indorsee, pen pals, hunger, offensive, กึ่งมนุษย์กึ่งเทวดา, วานซืนนี้, bus conductor, อาสา, ปฐมบรมราชานุสรณ์, tasteful, hideous, combative,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์