บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cut and dried

cut and dried
1. เตรียมพร้อม, ห้วน, ลุ่น
คำศัพท์แนะนำ
อนุโลมตาม, บริคณห์สนธิ, หมุบหมับ, กัณฑ์, rib roast, หยื่อ, ดอยสุเทพ, tepid, ีต่อ, กุญแจมือ, overdose, battle array, ชุมพร, อ้วน, waitress, abrasive, ชาวเหนือ, ทรหดอดทน , stingray, Hertzian wave, solid measure, พื้นพสุธา, scrapbook, kneecap, fraud, กำจาย, พร้อมใจกันอดข้าว, บัญญัติ, high latitudes, ขอทีเถอะ, piteously, าม, ปากกล้า, ละม่อม, euphonious, เหวี่ยง, พระราช-, เฝ้าาทูลละอองธุลีพระบาท, congeal, yeoman, ผงธุลี, ขอเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม, เสาโคม, ิด, importantly, ธนาคารออมสิน, อามิส, freeboard, เอือม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์