บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cursh
not found
คำศัพท์แนะนำ
สิน-, nifty, Martian, hold hard, indigent, conceal, สนามยิงเป้า, violist, valley, eleven, วนชม, frolicsome, incommode, participating policy, Society for the Prevention of Cruelty to Animals, แทรกซึม, emery cloth, bite-size, flannels, centerpiece, gold embargo, ว่านตะกร้อ, sulfa drug, orientate, breadline, ค้างเติ่ง, ชั้นแต่, ย่อนคุณภาพ, ข้างเราแพ้เสียแล้ว, เอาถ่าน, on the offensive, match-lock, alfresco, callow, sword of Damocles, unfair, cariboo, ทองเหลือง, finality, สายเข้าทุกขณะ, เล็น, Budget Bureau, ตากตา, preach, gastronomist, coastline, คว้าน, anglicization, cinch,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์