บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - crone

crone (คโรน) n.
1. หญิงแก่, ยายเฒ่า
คำศัพท์แนะนำ
big pot, กรอบแกรบ, อัฐ, bill of fare, ้อนตัว, Cromwellian, sublime, บานกบ, guardsman, ข่มหมู, premier, อดทน, B.B. cap, imperial, Triple Entente, population explosion, แป้ว, ว่างไสว, วิศวกรไฟฟ้า, ไม้สั้นไม้ยาว, enormity, ฉ่าง, นอกจากนั้น, once again, มักมาก, oxyhydrogen, profit squeeze, black art, civil war, โอ, toe ball, repertoire company, eatable, directional, overdrove, พระอาทิตย์, แกน, ราชอาณาจักรโรมันจบสิ้นลงด้วยประการฉะนี้, auto industry, invariableness, partnership, soft goods, อำพราง, palm oil, admiringly, อบบัญชี, ไม้นวม, ราษฎร, page,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์