บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - crankcase

crankcase
1. อ่างข้อเหวี่ยงใต้ท้องเครื่องยนต์
คำศัพท์แนะนำ
ห้าง, go back upon, Young Women's Christian Association, แก่วัด, ดอนเมือง, nosepiece, isothermal, ปลีกช่อง, pestilently, K.O., toilet vinegar, postmortem, เข้าหน้า, uninterrupted, เยื่อ, interstice, untrustworthy, thud, The Mill on the Floss, กะไหล่, draw on, fluid ounce, เย้ย, M.D., saturation, lose his health, croft, tormenting, ปรง, ขี้อาย, Assam, Lyceum, ซื้อของ, intrinsic, diehard, plum, pack on sail, Civil Service Commission, bobtail, most of the time, waffle, revel, าที่, take fire, earth, commutor, kleptomania, artlessly, Jezebel,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์