บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - crankcase

crankcase
1. อ่างข้อเหวี่ยงใต้ท้องเครื่องยนต์
คำศัพท์แนะนำ
-lidded, underman, lowbred, sampan, rudder, ninefold, exempli gratia, เทวทัณฑ์, cinema, มยุรี, เหนือน้ำ, hyperbole, host, conventional, canning, -i, ไปโดยความยินยอมของผม, opinion, feline amenities, treachery, forcible, หยำเหยอะ, simba, ปรองดอง, ากยุง, tragedian, เก้าอี้โยก, sash pocket, จักจั่น, for toffy, golf, cadaver, peonage, spaniel, โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน, ูน, ลูกคิด, adverb, Les Miserables, รถดับเพลิง, sukily, lobby correspondent, ชั่วลูกชั่วหลาน, rarefaction, ย่องกริบ, คอเสื้อ, demographic, อย่า, putty medal,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์