บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - crankcase

crankcase
1. อ่างข้อเหวี่ยงใต้ท้องเครื่องยนต์
คำศัพท์แนะนำ
auriferous, parenthetically, ปลาท่องโก๋, เพิกถอน, กลไก, พ้นทุกข์พ้นร้อน, sooty, at a guess, stoplight, ลิงค์, marksman, วัวต่าง, enrich, prepossess, reverence, watch glass, pedigree, jovially, airway, unfit, reclined, solid, keep apples, ขาเข้า, ก้งโค้ง, ห้อยโหนโจนทะยาน , settler, malignancy, reproachingly, rattlebrained, tatter, กฎแห่งการคาดคะเน, screw tap, ไร้ผล, Sunday best, crevasse, helicopter, อวสานของโลก, big wig, cash sales, at any price, วิ่งฉิว, kitchen garden, residence, inconsistently, ครุวาร, athwart, perversion, ระวัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์