บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - crankcase

crankcase
1. อ่างข้อเหวี่ยงใต้ท้องเครื่องยนต์
คำศัพท์แนะนำ
mixable, wily, beer hall, การเวก, ก่อนอื่น, inflammation, ไม่ก้ำเกินกว่ากันเท่าใดนัก, chit, irradiate, calcareous, piggie, comparative anatomy, graving dock, un-, รวมทั้งหมด, casket, Kennedy, John F., ำเกินขอบเขต, outgrowth, งวง, ตำแหน่ง, เอาเรื่อง, หวะ, zinnia, employment, frump, veranda, limpidity, town and gown, cut the Gordian knot, ขบวนรถไฟ, depreciate, encasement, vocalize, ก้ามปู, paper tree, คาง, deb, union suit, แสก, ประชากร, suborn, ร่ำไห้, never-to-be-forgotten, bigheaded, House of Deputies, วาย, granddaughter, Kipling, Rudyard,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์