บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - crankcase

crankcase
1. อ่างข้อเหวี่ยงใต้ท้องเครื่องยนต์
คำศัพท์แนะนำ
thigh, ข้าศึก, aero-, Malay, yachtclub, -ier, โกง, neon tube, eat his words, successful, ตั้งครรภ์, masseuse, ศิลาจารึก, snap division, area, neighbourhood, ostrich, จ๋อย, สูงขึ้นไปกระทั่งฟ้า, วิทยุโทรเลข, addict, celluloid, ตัวเชื่อม, rheumatism, granny, equalize, เวชภัณฑ์, ferruled, slave ship, ภารกิจ, ังวล, sent, พาน, overnight, เอนหลัง, reasons of state, กระทง, ช่างต่อเรือ, grottoes, ปลง, climber, อธิษฐาน, adapted, sword bean, rigid, routine, walk the plank, กระโปก, liter centimeter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์