บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - crankcase

crankcase
1. อ่างข้อเหวี่ยงใต้ท้องเครื่องยนต์
คำศัพท์แนะนำ
dreamer, ดวงโคม, mascot, ringed, Great Lakes, with open arms, would't, lineal, บรรพชิต, ขอบ, วิเทศสหการ, นิราพาธ, ex parte, ไม่สมฐานะ, wonder-struck, huff, Welsh man, basketball, fit him to the ground, กาบปูเล, sown, bona fides, reed bunting, melodic, arthritis, เปรื่อง, calculating, รุก, ชลาลัย, dissuasive, vitrify, glalsshouse, before Christ, giant, vers libre, drawing room, เมืองออก, ปอด, สี่สิบ, whosoever, temtingly, พระพุธ, โห่ร้อง, Christian, ผมจุก, ปาติโมกข์, Lenin, conquering, เศวต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์