บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - countryside

countryside
1. ชนบท
คำศัพท์แนะนำ
turquoise green, หน่วยดับเพลิง, separateness, price list, bible oath, Mon-khmer, autarch, ไม้ดอก, หมาจู, เบามือ, mining, ราวตากผ้า, Revival of Learning, จ่าอากาศโท, come short, ย่อ, brochure, distributor's price, formulation, นอกคอก, morn, ลีบ, ชะเง้อ, ขัณฑสีมา, grit, ห้องประชุม, Byzantine architecture, instill, congenial, เฟิน, simultaneous, fleecy, โย่ง, thinner, spiny murex, betide, Juggernaut, inquisitiveness, Viennese, fallacy, bloke, copy, ข้อ, ดาก, objectionable, Grecian nose, carefree, pericarditis, forbore,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์