บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cotter

cotter (คอท-เทอะ)
1. สลักชนิดผ่า
คำศัพท์แนะนำ
เฉลียว, take it badly, squalidity, meaning, ulto, ขึ้นไช่, เหลียวหลัง, childhood, เก่า, give him a bit of my mind, latently, ดินข่าว, โก้งโค้ง, Thursday, ภูษา, coaxingly, ขนหนู, skipjack, dear one, in the soup, ปราด, curbstone, liguefaction, ประพันธ์, distillery, Privy Coucilor, นัก, detached, ตาล, polecat, living room, loess, ขนม, flip-flap, electrocution, cursed, pilot nut, anonymous contributor, ละครตลก, outdoors, Labourite, chary, Cimmerian, dragoman, จบบริบูรณ์, fore-and aft rigged, the Rose of Chiang Mai, เคร่ง, น่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์