บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cotter

cotter (คอท-เทอะ)
1. สลักชนิดผ่า
คำศัพท์แนะนำ
toggle, supt., Nepalese, five-year plan, cynic, monosodium glutamate, cold dish, T.R.H., ตรรกวิทยา, suitableness, exorcism, กำหนดกฎหมาย, glass eye, หน้าละห้อย, นที, ออกสิเย็น, by far, margian lateral, joyful, ต้มกะปิ, bead, unequivocal, ประดับยศ, the devil!, ฝัน, ไก่ฟ้า, Byzantine architecture, คห, jet propeller, ยากจน, tweezers, hostler, make the best both job worlds, ซ.ม., out of pocket, partook, เพิ่ง, consecutively, เรือกำปั่น, uncannily, Bow Church, conveyance, Lt., level-headed, faith, awkward, ผ่านราชสมบัติ, sash window, admirably,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์