บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cotter

cotter (คอท-เทอะ)
1. สลักชนิดผ่า
คำศัพท์แนะนำ
location, villainously, Vulcan, squalid, unreal, natural scale, the needful, 10 ft. x 2 ft., thenceforward, มาตรา ๑๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา, สายอากาศ, สัปดาห์หน้า, mystical, ปลามั้ม, raj, stalactite, table maid, misquote, ไกล, ช่างเป็นไร, ูงคู่ฟ้า, optical flat, woken, มรรค, fresher, intuition, mail order, Washington Monument, ประการสำคัญที่สุด, คลาย, คุณูปการ, whale, นักโทษ, gory, assembly, squash hat, ค้น, เครียด, หมอตำแย, กรมเสนาธิการกลาโหม, ลูกจีน, lampoon, fall out, wearied, flag-officers flagman, รึ, shuffle off, policy racket, เที่ยงวัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์