บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cotter

cotter (คอท-เทอะ)
1. สลักชนิดผ่า
คำศัพท์แนะนำ
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, ขี้แย, หาบ, suburbia, cherubim, hunt, พิลิปดา, blanket, สะท้อน, March, คริสเตียน, maternal, omniscient, medical man, scavenge, หอยกะจี้รี่, กรมป่าไม้, happpy-go-lucky, south wind, ข้าราชการทหาร, มร., ลงรัก, หวาย, indigent, แมงลัก, slightly, บดกระทั่งเป็นผง, เน็ต, อป-, ขนทรายเข้าวัด, Pantaloon, ain't, beaker, plentiful, keep the house, overdrawn, split wheel, chastity, unneighbourly, นิ้วโป้ง, คาน้า, unlash, brandy snap, พลุ่มพล่าม, เซิง, inflation, solitarily, downtrodden, อนุญาโตตุลาการ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์