บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cotter

cotter (คอท-เทอะ)
1. สลักชนิดผ่า
คำศัพท์แนะนำ
venturesome, จักรวาล, interesting, repeated, coporate body, approximation, ชิม, Klan, cumbrous, ระบิลความ, unassuming, steering lock, behind the scenes, ุ้ยปาก, ทำงานกระทั่งตาย, Hyde, ซิบ ๆ, hive, like, commemorate, nonglare, ไร่ฝ้าย, jam, สุริยคราส, expect, bill of divorce, law, spec, unison, ชัย, sign language, episcopate, martyrize, วนชม, news hawk, Gallup, George Horace, leapt, consideration, เบาะ, scruff, เชิญพระราชกระแส, inductance, sym-, เป็นนิตย์, quasi-, ฉียงŽ, geodesy, ลัทธิจักรวรรดินิยม, ทางไมตรี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์