บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cotter

cotter (คอท-เทอะ)
1. สลักชนิดผ่า
คำศัพท์แนะนำ
arriving, inner-directed, note of interrogation, deadliness, ท่า, di-, disinfectant, top boot, นางสาวไทย, cavalcade, flier, ชืด, ไพ, bewilderment, ับดำถลำแดง, gunner, spa, rubicund, put about, no quarter, by far, ferret, กั้ง, anglicize, optic, late in the day, dyke, underdog, glare, wrecker, tragedy, causally, สูงศักดิ์, debauchery, ขวบปี, กรรณิการ์, news commetator, babul, อาเป็นอารมณ์, Austrian, แกน, เยอะ, ย่างเยื้อง, หลีก, สิงหบัญชร, secret society, sempster, antimony, โยทะกา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์