บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cotter

cotter (คอท-เทอะ)
1. สลักชนิดผ่า
คำศัพท์แนะนำ
ride off on a side issue, ยั่วยวน, on the edge of, พ่อค้า, นอนก้น, coquettishly, altruistically, error, Mesopotamian, weakly, ethnography, ชิ, elephant apple, intolerant, ร้านกาแฟ, หมั่นไส้, sweetie, realgar, ขี่, honour, unadulterated, euphonious, หินยาน, กลองแต๊ก, prickly, ยืน, attractively, ม้วนเสื่อ, four-went way, to-be, gallinaceous, ผึ่งลม, slightness, corruptibility, กระดิก, หางนกยูง, popular, ระชาย, นักการพนัน, comma, punitive, acquisitiveness, daredevil, ลัคนา, anathematic, godhead, dislodge, dyed-in-the-wool, accentuation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์