บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cotter

cotter (คอท-เทอะ)
1. สลักชนิดผ่า
คำศัพท์แนะนำ
ถ้อยคำ, -fisted, Anglican, watchful, -ling, runming expenses, คนที่แปด, ทรงศร, good evening, stick shift, ปลีก, denunciatory, หน้า, hundredth, นักหนังสือพิมพ์, voltaic electricity, technical assault, kinematography, victimize, เล่นน้ำ, Rotten Row, interpolate, truck garden, out of season, drome, fingerprint, near miss, plentifulne ss, ำนาจ, linotype, เรื่องนี้ผมไม่สู้สบายใจนัก, คนธรรพ์, French chalk, วิกฤตกาล, traverse survey, กรอ, dare, อรุโรทัย, soul-stirring, มือ, grumpy, นายอากรรังนก, owl, ex-service, sing a different tune, commitment, gentleman ranker, แตน, Telstar,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์