บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cotillion

cotillion
1. การเต้นรำแบบหนึ่งของชาวยุโรปสมัยก่อน ต้องเต้นกันแปดคน
คำศัพท์แนะนำ
kite balloon, famous, แปลง, Citizen General, glass cutter, service station, พร พระปรางค์ , overlay, ศาสนาคริสต์, singularly, skeleton key, primrose path, Yours sincerely, throw up, cubist, บุ๊ค, สีกุน, หมุน, เกลี่ย, chow, สองผม, ภูเขาตะนาวศรี, เวลาอันควรอย่างยิ่ง, distension, ช่องท้อง, grocery, haemorrhagicfever, willow, วงถาม, up to the elbows, transfer, ตากลม, virtue, House of Parliament, เจ้าสาว, ตลบ, postillion, ข่มท้อง, องตาม, Bless me!, โล่งเตียน, กระบิดกระบวน, นเหนือหนใต้, หน่ายหนี, attach, disdainful, หมดหวัง, chaulmugra, climber,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์