บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - corkscrew

corkscrew n. adj. vt. vi.
1. เหล็กไขจุกขวดมีรูปเป็นเกลียว, (ถนน) เลี้ยววกไปมา, (เครื่องบิน) ควงสว่าน, ไขเอาความลับออกจาก
คำศัพท์แนะนำ
ทอดสายตา, indeed, ยึกยือ, หม้อข้าว, chapel-master, รีบ, ด้วย, great, German-made, antecedence, bad sailor, fifteen, cellulose, logistics, pitman, chestnut bittern, Rome, expurgate, plater, whipworm, เกกมะเหรก, กระทก, perfunctoriness, open-air, หนัง, กลิ่น, น้ำขลุกขลิก, implicate, facade, Belgravian, timer, excursion, exudation, เบื้องปลาย, B.Sc., D.D., Pride and Prejudice, regency, circulation, พะอง, กัลปาวสาน, วิทยาลัย, self-acting, preparative, soapwort, dove-eyed, maintenance engineer, dummy, สวัสติกะ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์