บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - copaiba

copaiba (โคะเพ-บะ) n. vt.
1. น้ำมันชนิดหนึ่งคล้ายน้ำมันยาง
คำศัพท์แนะนำ
ก้าวมาทางนี้หน่อย, confidant, similarly, watermark, vertices, หลัด ๆ, village, สายสะพาย, strip map, Pax Britannica, รูปโฉมโนมพรรณ, iceage, electric storm, hurricane deck, high-angle, คัก, individualist, ส.ส., แม่ไก่, upper hand, พรรณราย, แข่งเรือ, softhearted, apprehensibility, กระโถน, title page, ันเข่า, soft consonant, draw comparison, nuance, land breeze, surcease, shoulder strap, ะมุนละไม, squeal, หน, ชมพูทวีป, excretion, bronze, นักศึกษา, ภูมิวิทยา, splice, glumness, กำพร้าแม่, chorea, ตอด, ไสว, volcano, whereto,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์