บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - conventionalism

conventionalism (ค็อนเฝน-ฌะแนะลิส'ม) n.
1. การถือแบบ
คำศัพท์แนะนำ
arrogantly, เสียหาย, ฉิ่ง, chandu, Tartar Republic, fathead, prandial, compound fraction, stratus, seditiously, ห้องแถว, conger eel, dehydration, เผง, เตาเผาอิฐ, table, ทจร, stepladder, Mon-khmer, dressing gown, โพรง, American Standard Accociation, ือปูน, opportunely, กาลเวลา, ขัน, แค่, "แกทำได้ไหม"- "ได้" ", liberalization, tenantry, มานะ, amazed, Court of First Instance, ถั่วเหลือง, หนังหน้าไฟ, ช่างเรียง, fawning, delineation, pearl ash, consumergoods, ศาลาลูกขุน, full back, fiery-footed, นฤคหิต, grizzly, misappropriate, lowliness, นวย, belladonna,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์