บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - conventionalism

conventionalism (ค็อนเฝน-ฌะแนะลิส'ม) n.
1. การถือแบบ
คำศัพท์แนะนำ
unannounced, จ็บล้มหมอนนอนเสื่อ, ู่ยี่, right of way, accurately, midinette, palaeo-, babbitry, cubic content, circuitry, อ่อนน้อม, violin, a belt of trees, winding-up, แต่งเมีย, ไป, toward, briar, skeptically, นัง, lightning conductor, Settlers in Canada, gamelang, adjective, solidarity, ซื้อ, ข้ามหน้าข้ามตา, chimney stalk, tit, ปุ๊, pish, imaginatively, bailie, สาง, ถนอม, athlete's foot, distillery, Tilbury, henpecked, Trusteeship Council, tantamount, อีกโสดหนึ่ง, arrival, ักจะมาบ่อย ๆ, fucking, สมการ, mixed grill, เสียใจ, กรมปศุสัตว์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์