บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - conventionalism

conventionalism (ค็อนเฝน-ฌะแนะลิส'ม) n.
1. การถือแบบ
คำศัพท์แนะนำ
built, margin, fretfully, ฟาด, canary, น้ำอัดลม, fixture, topidity, cockles of the heart, อรันย์, sealed book, motive, กลอกหน้ากลอกตา, มะขามเทศ, เยอรมัน, ูน, family entrance, debacle, ยังมีต่อ, าก, พิกัดอัตราภาษีศุลกากร, นือย, เก่าเก็บ, procaine, tantalizingly, chrome, พงศ์พันธุ์, career man, Romish, joyful, candied, soc., หัวล้านชนช้าง, skywriting, trainee, มุมตรงข้าม, gladioli, lady-in-waiting, developer, ข้างเราแพ้เสียแล้ว, ผ็ดร้อน , infra-, Q.M., ingenuousness, out of adjustment, น้ำมันก๊าส, ลูกสาว, okay, ฟ่อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์