บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - conventionalism

conventionalism (ค็อนเฝน-ฌะแนะลิส'ม) n.
1. การถือแบบ
คำศัพท์แนะนำ
สันหลังคา, liter centimeter, neutralization, approving, paltriness, Fuji, euphemistic, and the like, กินหาง, on the minute, กระท่อนกระแท่น, ชั้นเอก, tong, สสาร, mountain goat, resonance, กษาปณ์, underexpose, deficient, Jim Crow car, verve, 's blood, พร่สะพัด, renunciatory, swop and sell, infringe, น้ำนม, ตอบ, table turning, primly, ชีปะขาว, vole, krait, Court of First Instance, winged words, water softener, วารี, salad, เซอะ, ยำปู, พนันดร, ถวิล, set his teeth, ผ้าเปลือกกระเทียม, ั้งท้าย, obtrusion, Wee Free, mistake, unhinged,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์