บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - conventionalism

conventionalism (ค็อนเฝน-ฌะแนะลิส'ม) n.
1. การถือแบบ
คำศัพท์แนะนำ
อุตุนิยมศาสตร์, Cortes, unaccountable, นางละคร, pretender, K.B.E., O.T.C., charmingly, teasingly, law, trifling, wiggle, Chili niter, tear sheet, acceptably, the Straits of Malacca, บาดแผล, นิราศ, tenable, unfounded, มะพลับ, acquittance, สายพาน, ถ่าย, pit-pat, term, bourbonist, blackhearted, persuasive, พระกรรณ, asparagus, oar, ha'penny, stage-whisper, made, Long Parliament, readily, ticktack, ever and again, exemplary, วาณิช, เหล้า, syphilis, harmoniously, fat-face type, im-, dustman, แนวหิมะ, inquiry office,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์