บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - contortionist

contortionist (ค็อนทอ-ฌะนิซท) n.
1. นักดัดตน
คำศัพท์แนะนำ
suffix, ุณแพ้เพราะฉะนั้นคุณจึงจำต้องชำระเงิน, opacity, complicity, paintress, bicker, repletion, intermediately, ลัก, hour hand, shunt, หาไม่พบ, Zolaesque, outface, personal liberty, natural rights, turn up his nose, salable, casement, กรมธรรม์, -phobe, ธงไตรรงค์, cheeky, ติดหมัด, swab, craze, procurator, clot, stock account, chord, office widow, พม่า, atomic bomb, cleft palate, canister, พึงประสงค์, resident minister, caramba, Royal State Railways, mandrill, เกรียน, disconnected, classification, prom, pour, ping, Shansi, salad, เดคาเมตร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์