บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - contemplative

contemplative (ค็อนเทม-พละทิฝ) adj.
1. เพ่งพิจารณาดู, ไตร่ตรอง, เข้าฌาน, คิด, มุ่งหมาย
คำศัพท์แนะนำ
หย่าศึก, dislocation, ประชิด, boyhood, in the act, radial-ply tire, pigsty, กลองยาว, หาเรื่อง, -atile, timeliness, แกล้ง, สาว, ภัยอันตราย, curve, าดำ, uneasily, unabated, ปัจจามิตร, peafowl, conversion table, stature, ขอเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม, sodium lamp, แบ, doubtfully, ilk, ตลบ, wrought steel, cantharis, aviation, stock company, ฝาน, master sergeant, credibility, retrograde, vegetarianism, gn., วงษ์, vb., inland duty, stove, waspishness, เต็มที, cranberry, อภิเนษกรมณ์, Gallup, George Horace, all square, คลื่นกระทบฝั่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์