บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - contemplative

contemplative (ค็อนเทม-พละทิฝ) adj.
1. เพ่งพิจารณาดู, ไตร่ตรอง, เข้าฌาน, คิด, มุ่งหมาย
คำศัพท์แนะนำ
aquiline, ผลัวะ, hide, sunlit, whey, safety, consult, ring off, cloakroom, badminton, -dom, นาบ, crusted prejudice, ทุเรศ, table manners, โต้, apple dumpling, ตีเสมอ, เฉลียวฉลาด, chorister, lollipops, โรมัน, ใจดี, fusiliers, devaluate, make a clean slate, มึง, no quarter, ได้ดิบได้ดี, uncertainty, whippet, League of Nations, ประเจิดประเจ้อ, white, wash-house, นาสิก, first wind, country cousins, deliver the goods, sign and countersign, flimsily, แล้ง, ลาดสด, เดี๋ยว, ago, allowable, stall-feed, astonishingly, ลิงเสน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
แนวจริงๆ , แนวจริยธรรมในการดำรงชีวิต , แนวจริยธรรมและจรรยาบรรณ , แนวจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ2551 , แนวจองตั๋วไป brighton , แนวจ้อสอบ10131 , แนวจัดการเรียนรู้ปฐมวัย , แนวจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่4 , แนวจัดการศึกษาปฐมวัย , แนวจัดกิจกรรมความเป็นเลิศทางคณิต-วิทย์ , แนวจัดสวนสวย , แนวจัดห้องนอน , แนวจัดห้องสมุดมีชีวิต , แนวจากทางบ้านโป้ , แนวจากทางบ้าน , แนวจากบ้าน , แนวจาพนม , แนวจำตรีโกณมิติด้วยนิ้วมือ , แนวจีสตริง , แนวเจ้าหญิง น่ารักๆ , แนวเจาะข้อสอบ gat/pat , แนวโจทย์การแปลงกาลิเลียน , แนวโจทย์ข้อสอบเรื่องคลื่น , แนวโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ , แนวโจทย์พันธะเคมี , แนวโจทย์เมตริกซ์ , แนวฉี่ , แนวเฉลยo-net ม.3 52 , แนวเฉลยข้อสอบ nt ม.2 , แนวเฉลยข้อสอบ o-net , แนวเฉลยข้อสอบนักเรียนนายตำรวจ , แนวเฉลยข้อสอบบรรจุผู้ช่วย ปี 2552 , แนวเฉลยวิชา อารยธรรมมนุษย์ , แนวชนบท , แนวช่วยตัวเอง , แนวชอบโชว์ , แนวชอบเลีย , แนวช้อสอบ gat , แนวช้อสอบ nt ป.3 , แนวช้อสอบ onet ป.6 , แนวช้อสอบ pat , แนวช้อสอบ การบริหารบ้านเมืองที่ดี , แนวช้อสอบ นายช่างโยธา , แนวช้อสอบ ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.1 , แนวช้อสอบ สสวท. , แนวช้อสอบกพ. , แนวช้อสอบข้าราชการกรุงเทพ , แนวช้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข ความรู้ความเข้าใจวิชาชีพครู , แนวช้อสอบครูผู้ช่วย ,