บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - contemplative

contemplative (ค็อนเทม-พละทิฝ) adj.
1. เพ่งพิจารณาดู, ไตร่ตรอง, เข้าฌาน, คิด, มุ่งหมาย
คำศัพท์แนะนำ
socialistically, yeiding, กีฬาแหลมทอง, deer, กะบังตา, ขอพระราชทาน, หมัก, กิ่งก้านสาขา, จร้อน, กาลักน้ำ, ทด, sum, sourly, unearth, booklet, arboriculture, dogfish, days of the week, kinema, pocket-knife, beefy, ดุร้าย, แค้นใจเพราะแพ้, อกภริยา, cobalt gun, mizzenmast, water bug, whichever, เป็นก่ายเป็นกอง, โฉมหน้า, previous question, steering nut, drawbar pull, broad-chested, necklet, หน่วยรบ, Levant, trumpeter, National Aeronautic and Space Administration, bearish, ทำลาย, ถ้าอย่างนั้น, nut brown, peak, dough, ้องพาน, Turco-, silver nitrate, in a large way,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์