บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - contemplative

contemplative (ค็อนเทม-พละทิฝ) adj.
1. เพ่งพิจารณาดู, ไตร่ตรอง, เข้าฌาน, คิด, มุ่งหมาย
คำศัพท์แนะนำ
หน้าแหง่, ับต้อง, interposition, parliamentary correspondent, ช้ำ, variously, Laborite, มดหวัง, harvest home, soul, keep away from, เข้าสนิท, draft, rate, สรรพางค์กาย, effeminate, ambiguous, เชื่อถือศรัทธา, ทลึ่ง, พัสดุ, reconditeness, ladies' man, กรมนาวิกโยธิน, hard-boiled, service pipe, anal, swinging ring, rarify, personnel, play up to, ตื่นแตก , ครา‹, bearings, though, delirium, หนังสือรายเดือน, swaggering, anteroom, bragging, ไม้คาน, neurologist, กะแต่ว, hor d'oeuvres, ปี้, maimed, sculptural, tighten his belt, a long way off, sick list,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์