บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - contemplative

contemplative (ค็อนเทม-พละทิฝ) adj.
1. เพ่งพิจารณาดู, ไตร่ตรอง, เข้าฌาน, คิด, มุ่งหมาย
คำศัพท์แนะนำ
รบเร้า, ช้าก่อน, หัวหิน, irrespective, fluorspar, unbutton, นย้าย, waken, มโนคติ, theosophic, quarter wind, จาป, ขวดโหล, ราค, แขนขา, ป๊ก, pinnacle, คนกระเป๋าหนัก, ลีลา, caribou, โครงการ, infect, Parthia, ease, Hawaii, สัมปชัญญะ, unionist, Paris green, motar, wish bone, air force, ชี้ชวน, พิมพา, เพลี่ยงเท้า , อังกฤษ, ail, ขนสัตว์, police superintendent, ปึ่ง, revocation, ื่นมือ, ลือชา, pick and chose, hurl, invigorate, reinstatement, ลำเค็ญ, ashamed, climatic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์