บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - contemplative

contemplative (ค็อนเทม-พละทิฝ) adj.
1. เพ่งพิจารณาดู, ไตร่ตรอง, เข้าฌาน, คิด, มุ่งหมาย
คำศัพท์แนะนำ
กลัดมัน, มุม, สมนาคุณ, เขาไม่มีเสื้อเชิ้ต, momordica, requital, SOS, smoked sheet, ใบปวารณา, fir needle, maddeningly, undergarment, เป็ดไฟแดง, มหาไถ่, Sardinian, Christmas stocking, fundamentalism, เจาะรู, วิกฤตกาล, gear train, society queen, hybridsm, Valencia, โปร่ง, เขากินกันเสร็จแล้ว, lukewarmly, nd., ขี้สงสาร, นับถือ, taximeter, furtiveness, afforest, premeditate, consumption, ปาริชาต, pebbly, เป๋อเหลอ, คอย, succourless, Parthia, deceleration, aphrodisiac, ผู้ตัดสิน, สัปเหร่อ, ยินยอม, titular head, brink, cloth of gold, hunkers,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์