บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - contemplative

contemplative (ค็อนเทม-พละทิฝ) adj.
1. เพ่งพิจารณาดู, ไตร่ตรอง, เข้าฌาน, คิด, มุ่งหมาย
คำศัพท์แนะนำ
in focus, Hindenburg line, ปลอกมีด, revenue cutter, conserver, naturalism, แซะ, expresso, ภาคภูมิ, ทั้งพวก, lady of the bedchamber, days of the week, deaf, ยี่สิดเอ็ด, เต้าหู้ทอด, prematureness, hold back, amen, superstitious, tamarind, validly, deficit, with impunity, เจ้าฟ้าหญิง, withering, ร้อมเท้า, set eyes on, สูจิบัตร, นิกร, sultry, ไข่หำ, บ่วงบาศ, บังคับ, molasses, เป็นคราว ๆ, ป็นเอง, caddish, พูดถึง, monition, bountifully, ลูกแหง่, ก๊าซ, เอียง, neighborly, market garden, โยกย้าย, amorphous, acknowledge, melodramatic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์