บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - contemplative

contemplative (ค็อนเทม-พละทิฝ) adj.
1. เพ่งพิจารณาดู, ไตร่ตรอง, เข้าฌาน, คิด, มุ่งหมาย
คำศัพท์แนะนำ
เร่, partner, suspend, จำนวน, prince of the blood, ครือกัน, hatch, ลับหูลับตา, darkish, wast, , crossbreed, preposterousness, Buckingham Palace, ไส้ไก่, แม่นม, combustibility, electrification, อีกด้วย, elect, callipers, แว่นเว้า, treason, Oxford blue, กท้องช้าง, นรินทร์, abuilding, womanhood, prehistoric, compound interest, apishly, maize, underlay, agar, pail, เปรต, ตู้เสื้อผ้า, vest, north northeast, humourous, ใบลาน, Oberon, เถียงไม่ขึ้น, ถืออำนาจ, heil, กระท่อม, split palate, throw out, Arnold, Edwin,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์