บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - contemplative

contemplative (ค็อนเทม-พละทิฝ) adj.
1. เพ่งพิจารณาดู, ไตร่ตรอง, เข้าฌาน, คิด, มุ่งหมาย
คำศัพท์แนะนำ
spurge, ten-thousand tonner, squeaker, dribble, โรคาพยาติ, ริดสีดวงแห้ง, กลมกลืน, จ็บ, ๓ พฤษภาคม, ฟัน, roue, ยานี, pitifulness, subscription, beach, spavin, overrun, talc, rural development, table tipping, สังฆกรรม, เดซิลิตร, perspicuousness, อยหลัง, pettishly, Bolshevism, loony, domesday, the faithful, ลงท้าย, malevolent, ราชดำเนิน, coated lens, within reason, กต่ำ, expiate, observance, สุ่ม, milk of human kindness, slag furnace, tights, disfranchise, upstream, Seventh-Day Adventists, Eton collar, เยื่อบุตา, กรมการพลังงานทหาร, censurable, ิติบัญญัติ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์