บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - consolation prize

consolation prize
1. รางวัลที่ให้แก่ผู้แข่งขันไม่ชนะเพื่อปลอบใจ
คำศัพท์แนะนำ
brazenly, จ้องหน่อง, สมควร, กระทรวงทบวงกรม, whilst, เกือบ, confront, อุมงค์, room, First of May, lambkin, screamer, นŽ, bluff, rump regime, sturdily, toy dog, คลุมร่าง, กง, วนเวียน, กินเจ, collection, blobber, doghutch, card, อย่างเดียว, condemnatory, เย็นใจ, ardently, Cleopatra, สละสลวย, วาย, สะพานกรุงธน, clerical errors, epigrammatic, after-sale service, admirableness, trope, nightstool, appropriately, Amherst, strangle, pentameter, perturbation, สามล, Order of the Crown of Thailand, ารพัน, Distinguished Service Cross, Kshatriya,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์