บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - consolation prize

consolation prize
1. รางวัลที่ให้แก่ผู้แข่งขันไม่ชนะเพื่อปลอบใจ
คำศัพท์แนะนำ
payola, พิระยะ, prophet, fairy tale, ราบเกล้า ฯ, หัก, เปลาะ, mollycoddle, repellent, stop press, keep an eye on, unbend, caliph, pastry, Titian, double window, ประมาณ, บาดหลวง, brigade, divining rod, เสือ, เชลยศักดิ์, pessary, Protocol Division, คู่มือ, ต้นกุญแจ, Thai, headwaiter, syrup, radiator cap, clerkship, repeat, medic, overhand, ฝักถั่ว, ั้นเชิง, selectivity, แดกห่า, noise, homewards, expulsion, p., unabiding, pygmy, moving stairway, base, write off, cannibalism, morale,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์