บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - consolation prize

consolation prize
1. รางวัลที่ให้แก่ผู้แข่งขันไม่ชนะเพื่อปลอบใจ
คำศัพท์แนะนำ
a from alpha to omega, แย้, พ่อเลี้ยง, therapeutically, คชบาล, artfulness, bear cat, format, colonel, ผลีผลาม, satin paper, อีกไม่ช้า, ลม, ตะเบ็ง, pay address, coroneted, มะยง, ipso facto, envoy, เจ้าพนักงาน, มะริด, เลือดเป็ด, His Excel lency, เหนาะ ๆ, regulars, in pup, แก้วสารพัดนึก, ลูกโซ่, Hindi, racial segregation, examine, second fiddle, บรรทม, predicative adjective, Kilkenny cats, โว้เว้, happen along, คลาดเคลื่อน, ทีหลัง, bluebird, accountable, รัฐประศาสน์, anchor flukes, Pole, swordsman, jeune premiere, stylish, maestro, บริการ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์