บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - consolation prize

consolation prize
1. รางวัลที่ให้แก่ผู้แข่งขันไม่ชนะเพื่อปลอบใจ
คำศัพท์แนะนำ
signification, ก ข้อ, Saint Vitus's Dance, quarterly, vernal, label, know a thing or two, ับซาบ, lustful, make a clean slate, popularly, ancien regime, นครโสเภณี, สำบัดสำนวน, เผอเรอ, incentive, บุก, monstrosity, ้นวิสัย, excessive, กล่าวโดยย่อ, anaemic, intersperse, duck, skin diver, barracuda, put (set) in motion, judder, primates, medal play, unstressed, Huckleberry Finn, carry the day, war-weary, basely, cylindrical, out and about, บุรุษที่หนึ่ง, คมกริบ, year in year out, highest, เซนติลิตร, reflect, polygonal, abusiveness, ป็นอันขาด, seating, immobilize, โรงงาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์