บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - consolation prize

consolation prize
1. รางวัลที่ให้แก่ผู้แข่งขันไม่ชนะเพื่อปลอบใจ
คำศัพท์แนะนำ
collectivism, sonic boom, as it were, ผ่านเกล้า, undue enrichment, nationalization, ปฤจฉาคุณศัพท์, stage-coach, wears his heart on (upon) his sleeve, ปอดบวม, wailing, rue, cornfield, delicious, harmonic tones, Indiaman, ทายาท, free pass, อักษรศาสตรบัณฑิต, Havana, วุ่น, ชวนหัว, trade allowance, -'ll, ancienne noblesse, ทพนารี, ยักขินี, on the card, Empire City, peasant, military, take it or leave it, buoyant, city editor, starchy, application, Carlyle, รำพัน, raj, go down, ตลอด, malignity, ทึ่ม, เลือดนก, ม่านเหล็ก, paying load, Brahms, bring to his sense, surefooted,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์