บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - congress

congress (คอง-กเร็ซ) n.
1. สภานิติบัญญติของสหรัฐอเมริกา, สมัยประชุมของรัฐสภา
2. พรรคชาตินิยมในประเทศอินเดีย = Congress Party
คำศัพท์แนะนำ
curtain lecture, , Moravian, Oslo, pageant, fancy dress ball, rust inhibitor, โกโก้, immersion, ฟันซ้อน, ทุพพลภาพ, condor, odds-on, department store, attract attention, twang, ช่างเขียน, wellaway, ตำบล, The Black Tulip, โศรก, โคก, precursor of the morn, บ้อ, Teapot Dome, rub shoulders with, appetizer, news-sheet, harsh, คอด, เบญจกัลยาณี, Thirty Years' War, ชอบใจ, ditch, inconsistency, wayfarer, งก ๆ เงิ่น ๆ, นิพพาน, vive, traveling salesman, precise, ลิ้นลา, unfasten, beauty, pedagogic, โทษประหาร, pin money, landship, สัญจรโรค,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์