บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - congress

congress (คอง-กเร็ซ) n.
1. สภานิติบัญญติของสหรัฐอเมริกา, สมัยประชุมของรัฐสภา
2. พรรคชาตินิยมในประเทศอินเดีย = Congress Party
คำศัพท์แนะนำ
from time to time, innocent, Jacobite, flood, bedspread, woodenness, principal boy, ปึงปัง, ถนัด, ope, blacken, adduce, เจ็บไข้ได้ป่วย  , mafia, นิติธรรม, เสมอน้ำเสมอเนื้อ, hubble-bubble, briskness, pretentious, goof, rockwork, eye of the morning, mowed, ุระ, ทหารประจำการ, annal, mulish, ประณิธาน, ุ้มท้อง, กุณฑล, วิทยากร, วิถีทาง, herein, กันแสง, bitt, indecorous, เคล้า, spirit level, ช่วย, tip-up seat, ประมูล, monoplane, กระชุ่มกระชวย, bunion, mixer, at most, transcript, ขยุ้มหลังคา, ช้าง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์